Podnět číslo 20041221174000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20041221174000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20041221174000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, Skuteč, Hněvětice, Předhradí
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, Ministerstvo životního prostředí, Stavební úřad Skuteč, Chrudim
6) Co je třeba udělat Nepovolit výstavbu drtičky a třídičku kamenev oblasti Předhradí u Skutče. Považovat za zavádějící vyjádření hygienika, podle kterého hlučnost nebude vyšší než zákonem povolená. I kdyby tomu tak bylo, z nepřetržitého "nejvýše povoleného" hluku se určitě zblázní většina seniorů v blízkém domově důchodců.
Zjistit, zda v souvislosti s otevřením kamenolomu nebyl porušen zákon o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
Bližší viz aktivity o.s.O NÁS - mluvčí Josef Cach.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20041221174000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 04. 2017 Brněnský soud přiznal lidem bydlícím u náměstí právo na nižší hluk, který (v ročním průměru?) nemá překročit 50 decibelů.
PODROBNOSTI.

13. 12. 2012 Nová "hluková" legislativa je zjevně tvořena na (korupční?) objednávku stavitelů silnic, provozovatelů letišť a hlučných provozů a magistrátů, které špatnou investiční politikou zavinily zvýšení hluku nad únosnou mez a původní limity by je nutily vynakládat nemalé prostředky na protihluková opatření. Paradoxně se na zdraví ohoržujících "inovacích" nejvíce podílí ministerestvo zdravotnictví, které je tvůrcem Zákona o ochraně veřejného zdraví před účinky hluku.
PODROBNOSTI.