Podnět číslo 20041213020908 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20041213020908

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20041213020908 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, EU, OSN
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta, hejtman, zastupitel, radní, poslanec, senátor, ministr, vláda, §§
6) Co je třeba udělat

Zjednodušovat zákony a vyhlášky.
Využít tisíciletých zkušeností církví, např. katolické, která oprávněně tvrdí, že nejenom lidem bude na světě dobře, pokud budou ctít desatero Božích přikázání a vyvarují se sedmi hlavních hříchů.
Zejména služebníci občanů (a nejenom ti demokraticky zvolení) by měli žít s vědomím, že trestnými činy lidí jsou hlavně :
1.pýcha, 2. lakomství, 3. smilstvo, 4. závist, 5. nestřídmost, 6. hněv, 7. lenost.
Měli by si uvědomit, že nestačí nehřešit (mít ruce čisté), ale je nutné konat dobro (mít ruce plné skutků lásky).
Obecný mravní zákon zní : " konej dobro a varuj se zla " a je „ vkódován “ do každého člověka.
Závažným trestným činem je mrzačení vrozeného mravního kódu dětí.
Viz též podnět Č.j.1999 08 17 11 55 06
Klíčová slova: Kristus, Dalajláma, Budha, Mohamed, Gándhí, partyzán, farář, mravy

7) Autor podnětu farář Ivan
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20041213020908
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
13. 05. 2019 Ministerstvo vnitra navrhuje zrušení více než 800 zákonů, nařízení a vyhlášek.
PODROBNOSTI.

18. 03. 2019 Nesmírnému počtu lidí na zeměkouli jsou pojmy morálky a mravní integrity dokonale cizí a lidé tohoto druhu baží jen po jediném: po penězích. Za které jsou ochotni učinit cokoli.
PODROBNOSTI.

14. 03. 2019 Z rozborů chování mnoha dnešních studentek učitelství by člověk soudil, že studují spíše obor prostituce? Budou mravními vzory svých žáků? J.A. Komenský napsal, že mravnost je jedním ze základních stavebních kamenů vzdělání. Jak z toho ven?
PODROBNOSTI.

15. 11. 2018 Politický a mediální humus, do něhož jsme po skoro třiceti letech budování a nyní i při "ochraně" a "obraně" demokracie „svobodně“ dokráčeli, je neuvěřitelný?
PODROBNOSTI.

28. 10. 2018 Chceš-li zotročit národ, ohlupuj jeho děti!
Žijeme v informační válce a jenom užívání správných (i politicky nekorektních) slov může vést ke správnému, tedy kritickému myšlení. Naše děti jsou však už připojeny k jiným školitelům a považují své rodiče a prarodiče za starou gardu, která je dávno mimo obraz i mimo hřiště.
Hlupství je šířeno globálně, slovo demokracie je užíváno jako štít, který ochraňuje lenost přemýšlet ve prospěch celku. Recyklace biorobotů na přemýšlivé lidi nebude snadná. A žádné dotace od EU na tento projekt nečekejme.
Umělý spánek, ve kterém pochrupují naše děti i mnozí zdětinštělí dospělí, jim sice umožňuje biologicky přežívat, ale jejich reagování na vnější podněty připomíná spíš reflexy Pavlovových psů než odhodlané blanické rytíře. Dobromyslně nám od svých počítačových stříleček radí, už to vzdejte, vy věční kverulanti a uznejte, že žijeme v nejlepším možném světě.
Trendový dav, v němž každý jedinec volí okamžitou osobní výhodu a bez odporu konzumuje lež nadívanou sliby se v další fázi, pod praporem lidských práv a svobod, změní v poslušné otroky.

PODROBNOSTI.

19. 07. 2018 Díky moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků.
1) z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
2) z lakomství zákon ekonomiky;
3) nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
4) závist v boj o spravedlnost;
5) hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
6) smilstvo v prevenci proti neurózám;
7) lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.
8) hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
9) okrádání definované jako svobodný trh,
10) zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
11) neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,
12) svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
13) tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor.

30. 03. 2018 Český diplomat Daniel Kolář prý napsal, že prezidentu Miloši Zemanovi dochází síly. Že už jen tak slabě pšouká. Sice to ještě pořád dost smrdí, ale ty jeho čínsko-ruské plyny už nás neotráví.
PODROBNOSTI.

14. 12. 2017 Když se rabování stane způsobem života pro skupinu lidí ve společnosti, časem si pro sebe vytvoří právní systém, který to autorizuje a morální kód, který to glorifikuje. ( Frédéric Bastiat ) . Oba systémy se aktuálně snažíme (ve prospěch USA?) exportovat na Střední východ, do Ruska, Číny a do Afriky?
ZDROJ

19. 11. 2017 V České republice ujíždí od dopravních nehod stále víc řidičů. Policie letos do konce října řešila už téměř 14 a půl tisíce takových případů. To je tisícovku víc než za celý loňský rok.
PODROBNOSTI.

13. 11. 2017 TV Prima odvysílala první část exkluzivní televizní zpovědi odsouzeného nájemného vraha Jiřího Kajínka. Sledovalo ji prý 1,3 milionu diváků. Jedná se o historicky nejsledovanější dokument a druhý nejsledovanější pořad roku 2017. Mládež má opravdu zajímavé vzory a z pana Kájínka bude brzy miliardář.
PODROBNOSTI.

19. 09. 2017 Soukromá oční klinika nesmí nabízet operace za částku nižší než konkurence, která si účtuje až 500% marži? "Všemocná ruka trhu" nemravně parazituje i na zdraví občanů?
PODROBNOSTI.

22. 04. 2017 "Když lidé chtěli, aby v říše vzkvétala a zářila v ní ctnost, museli napřed uspořádat stát. Když chtěli uspořádat stát, museli napřed vnést pořádek do svých domácností. Když chtěli vnést pořádek do svých domácností, museli nejprve zdokonalit sebe. Když chtěli zdokonalit sebe, napravovali nejdříve svá srdce. Když chtěli napravit svá srdce, starali se nejdříve o pravdivost svých myšlenek. Když chtěli dosáhnout pravdivosti svých myšlenek, museli rozšířit své vědění." Konfucius

25. 02. 2017 Podle papeže Františka je lepší být atheistou, než katolíkem, který sice chodí pravidelně do kostela, ale nedává zaměstnancům patřičnou mzdu a dělá špinavý byznys.
PODROBNOSTI.

27. 01. 2017 Z budovy Senátu dnes občanům větší míru tolerance a dobré mravy "kázal" rapper romského původu, který před patnácti lety "obohatil" českou kulturu texty s šokujícím počtem vulgarizmů, ale později prý "zjemnil".
PODROBNOSTI.

22. 10. 2016 V dnešním pořadu Hydepark řekl tibetský Dalajláma, že lidé by měli být vychovávání k soucitu.

08. 08. 2016 Výstižnou diagnózu úrovně mravů společnosti stanovil a možnou terapii doporučil MUDr. Kašparů. Vz příloha.

Ohlásil: Arbed dle mailu od Ireny Vosykové
23. 04. 2016 Z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň, závist v boj o spravedlnost, hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých, smilstvo v prevenci proti neurózám, lenost se proměnila v prokrastinaci, hulvátství=svobodu projevu, okrádání= svobodný trh, zanedbaná výchova děti = tvorba vlastního názoru potomstva, neúcta k tradici= vítězství zdravého rozumu,likvidace pozitivních hodnot = zbavení se předsudků . . . a díky tomu se starý kontinent zbavil těžkých hříšníků?
ZDROJ.

22. 04. 2016 Dva chlapci, kteří loni na autobusovém nádraží v Pardubicích umučili bezdomovce, se nudili a „chtěli se pobavit“.

28. 03. 2016 Politici se snaží napravovat morálku jiných vysokými pokutami. Za neoprávněný vstup do lesa hrozí pokuta ve výši 30tis.Kč, za procházku se psem bez sáčku na trus 5 tis.Kč. - bez ohledu na reálné příjmy pokutovaných?

03. 02. 2016 Zajímavý "kádrový" posudek aktuálního stavu mravů v ČR je ZDE.

09. 01. 2016 7 hlavních hříchů současné společnosti (podle Štěpána Knichala) je vyjmenováno ZDE nebo ZDE.

22. 12. 2015 Papež František opět vyzval církevní hodnostáře k čestnosti, střídmosti, úctě a pokoře.

13. 06. 2015 Z televizního pořadu Události-komentáře, ve kterém (od 34:40 minuty) hovořil i místopředseda branného výboru PS Ivan Gabal vyplynulo, že Česká "expediční" armádaje potřebná, protože nás skvěle zviditelňuje.
Úroveň mravů důstojníků, kteří v průběhu aktivní služby života přísahali na ideály Varšavské smouvy a bojují nyní ve válkách vedených státy NATO nelze zpochybňovat. Vinu prý vždy nesou politici.

27. 05. 2015 HÁDANKA.
Kdo je autorem výroku - cituji: "Musíme mít nesilnější vojenskou sílu na světě a musíme, příležitostně, zkroutit ruce zemí, které by nedělaly to, co potřebujeme, aby dělaly."
(Weˇve got to have the strongest military in the World, and we, occasionally, have to twist the arms of countries that wouldn´t do what we need them to do.)
Rozluštění je ZDE.

24. 05. 2015 Pro některé hrdiny metál, kolečkové křeslo nebo rakev, pro jiné nové území s armádou otroků. Jedněm přeživší postaví pomníky, druhým zámky a celý proces začíná nanovo, až do úplného vyhlazení?
PODROBNOSTI.
AUTOR.

20. 05. 2015 Čeští "mafiáni" řídili předsedu vlády Nečase (ODS) prostřednictvím jeho milenky Naďové? Ta měla doma šperky v hodnotě 10 mil. Kč. Mezi hlavní dárce patřil reditel polostátního podniku ČEZ,"drobný" dárek (kabelku za 15tis. Kč) dostala od bývalého tředitele Pozemkového fondu, atd. Nagyová milence "sekýrovala" a ten ji přesto (státními penězi) bohatě odměňoval? Aby snad netrpěli nouzí, až budou manželé?

14. 03. 2015 Jedno procento celkové populace vlastní větší majetek než zbývajících 99 procent obyvatel planety.
Chudý rolník či dělník touží především po svobodných volbách a po možnosti se svobodně vyjadřovat ve svobodně vycházejících tiskovinách?
Lidé žijící v sociálním vyloučení a miliony evropských bezdomovců mají sice plně zajištěna všechna myslitelná občanská práva, ale k čemu jsou jim dobrá? Zjevně tu není něco v pořádku a "lidská práva" potřebují restart

10. 03. 2015 Podnětná úvaha o lidskosti od kněze a profesora Petra Piťhy je ZDE.

Ohlásil: Informaci Ivany Stojenkové zveřejnil A.Bednář
13. 01. 2015 Česko je zemí, kde nic není hanba?

01. 01. 2015 Od roku 1945 do roku 2009 proběhlo pod hlavičkou Rady bezpečnosti OSN přibližně 65 válek, v nichž počet mrtvých výrazně přesáhl počet obětí obou světových válek dohromady? Největší počet konfliktů byl iniciován státy sdruženými v NATO?

23. 11. 2014 Velice silný a stále aktuální mravní náboj má výzva "Velkého Diktátora". (Film, Charlie Chaplin r. 1941.)

06. 11. 2014 Mezi vysokými politiky (USA) je větší % patologů než mezi vězni? Celý kapitalistický systém je v podstatě patologický?
Krátké video z přednášky MUDr. Hnízdila je ZDE. Další (podobné) jsou ZDE.

14. 09. 2014 Názor prof. Koukolíka na možnosti lidských společenství je ZDE. (Video)

18. 08. 2014 "Mravnost" západního pojetí demokracie zpochybňuje slovenský publicista Andryj Stryj.

06. 05. 2014 Článek o tom, jak z milých batolat vznikají sobecká monstra je ZDE.

Ohlásil: Arbed
16. 12. 2013 Neobvyklý náhled na křešťanské Desatero je
ZDE.

01. 10. 2013 Z článku Jana Kadubce cituji: "K čemu jsme se dobrali? Zjistili jsme, že společnosti nenáboženské (atheistické) na tom byly vždy mnohem lépe než společnosti založené na víře v nějakého boha. Ale právě společnosti založené na loupení, podvodu a lži se oháněly láskou, pravdou, spravedlností (dnes ještě také svobodou a demokracií) a všechny se zaštiťovali také navíc bohem, úplně lhostejno jakým, zda to byl Jahve, či Bůh skládající se ze tří Bohů, či Alláh, nebo Brahma a Šiva, ba i dokonce indiánský Virakoča."

27. 09. 2013 Moc nejen korumpuje, ale také mění vaši mysl.
Buďte si svého sklonu k přehnané sebedůvěře vědomi (nemyslete si, že máte vždycky pravdu)
Buďte pokorní - ptejte se sami sebe, zda jste se nemohli zmýlit
Omezte svou moc (mj. dobrovolně zapojte do rozhodování širší výbor)
Dávejte si ve svém prostředí pozor na fenomén "Ano, šéfe"
Zůstaňte v pravidelném kontaktu s odpůrci a udržujte trvalý přísun vnějších informací od nezávislých lidí
Pravidelně si pro sebe artikulujte své etické hodnoty
Trochu opilosti mocí si dopřejte - nebuďte mučedníkem:-)
PODROBNOSTI.

23. 01. 2013 Podle prvního prezidenta ČSR T.G.Masaryka je mravním základem vší politiky humanita. Demokracie není možná bez pravdy a k pravdě se nelze prolhat. Je třeba bránit pokusům o deformaci významu pojmů zákon, nacionalismus, atd.
PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed - inspir. mailem od M.Valacha
14. 01. 2013 Rytířské, Komenského a skautské desatero, v podání účastníků České konference, uslyšíte ZDE.

26. 11. 2012 Nadnárodní firmy vykazují jednoznačné rysy psychopatického chování. Nezájem o pocity ostatních lidí, neschopnost udržovat mezilidské vztahy, nezájem o bezpečnost ostatních lidí, nečestnost a lhaní pro vlastní prospěch, neschopnost pociťovat vinu, neschopnost dodržovat zákony a společenské normy.
Většina lidí na špici hierarchie vykazuje sociopatické rysy, t.zn. bezohlednost vůči ostatním, potěšení z ponižování jiných lidí a pohrdání jimi.
ZDROJ.

19. 09. 2012 Petr Chelčický: "Trpělivost, pokora, milosrdenství, tichost, pokojnost, snažnost, opatrnost, věrnost, skrovnost, čistota, a když také věci jsú v lidech, také tomu říkáme spravedlnost. Neb skrze ty ctnosti jest člověk spravedliv."
ZDROJ

Ohlásil: Arbed
13. 09. 2012 Přítrž zákonům, které komplikují profesní i soukromý život občanů hodlá učinit tým studentů vysokých škol.
PODROBNOSTI

Ohlásil: Arbed
09. 03. 2012 Podle občana Jaroslava Kuchaře je třeba vrátit morálku do stavu, kdy:
pekař nebude šidit rohlíky, řidič neodjede od nehody, chlapi začnou držet slovo. Manažer obchodní firmy pak odmítne antidatovat datum spotřeby, stavitel nedá úplatek ouřadovi a člověk od telefonního operátora podá trestní oznámení na kartelovou dohodu krytou ČTÚ. Novinář se nebude podílet na evidentně placené dehonestující kampani a jiný nalezne odvahu prosadit článek zveřejňující nepříjemnou pravdu proti zájmům inzerentů. Podnikatel přesídlí zpět firmu z daňového ráje do ČR. Slušný státní zástupce pak dotáhne tutlanou kauzu k soudu a další slušný soudce možná odsoudí velkou rybu. Každý může být kamínkem, který spustí lavinu, jejímž výsledkem bude kompletní výměna establishmentu. Zdroj

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
20. 01. 2012 400 roků starý sonet Williama Shakespeara:
Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.
28. 12. 2011 Návod pro život dle Dalajlámy.

18. 08. 2011 V minulém desetiletí umíralo ve válkách už "pouze" 55 tis. lidí ročně.
PODROBNOSTI

08. 08. 2011 Češi se musí řídit 15tisíci předpisy a 1,6 mil. pokynů.
PODROBNOSTI/a>

Ohlásil: aRBED
12. 04. 2011 Politik by měl být především slušný člověk. Jeho povahové vlastnosti by měly být pozitivní. Zkusíme si je tedy vyjmenovat – poctivý, pravdomluvný, čestný, schopný, odvážný, svědomitý, spravedlivý, odpovědný, vnímavý, přátelský, laskavý, skromný, pokorný, ohleduplný, ochotný pomáhat, hodný, šikovný, tolerantní, dobrosrdečný, statečný, nadaný, vytrvalý, štědrý, důsledný, věrný, velkorysý, sebejistý, důstojný, hrdý, šlechetný, tvořivý, starostlivý, pracovitý, přímý, vlídný, neměl by být závistivý, charakterní, rozvážný, klidný, přístupný, neměl by být urážlivý, podlézavý, úlisný, lakomý, tvrdohlavý, pomlouvačný, povrchní, pomstychtivý, povýšený, domýšlivý, pyšný, ješitný, arogantní, zarputilý, násilnický. Měl by to být prostě dobrý a rovný člověk.
No a to je první problém. Kde takovéhle politiky vzít? Slušní lidé s pozitivními vlastnostmi se do politiky moc nehrnou. Proč? Protože nemají kačení žaludky.
ZDROJ

17. 09. 2010 Pojednání o mravech a náboženství.

24. 06. 2010 V České republice je účinných přes 26 tisíc předpisů různé právní síly, z čehož více než 2100 předpisů činí zákony a celý právní řád je tak obsažen ve více než 130 000 paragrafech. Orientace v českém právním řádu je nad síly jednotlivce. Přesto dál, v průměru skoro každý den, vychází ve Sbírce zákonů jeden předpis.

20. 05. 2010 Úryvek z kázání Mistra Jana:
"Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.
Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají.
Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno.
A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, ....

12. 09. 2009 Jan Amos Komenský:
• Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
• Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!
• Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.
• Omnia sponte fluant, absint violencia rebus. - Vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.
• Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidství.
• Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
• Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.
• Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.
Zdroj: www.wikicitaty.cz; http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2009050064

Ohlásil: Arbed
29. 07. 2009 Jak nehřešit na internetu.

Ohlásil: Arbed dle A.Prince
14. 07. 2009 http://cs.wikiquote.org/wiki/Móhandás_Karamčand_Gándhí

Přílohy:
20041213020908-2015-sedm-hrichu-dnesni-spolecnosti-doc.doc 29.5 kB
20041213020908-stav-mravu-spolecnosti-dle-mudr-jaroslav-maxmilian-kasparu-pelhrimov-doc.doc 110.5 kB