Podnět číslo 20040927163300 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040927163300

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040927163300 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, silnice od Paraplíčka k hotelu Vyšehrad
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, Služby města, Odbor dopravy
6) Co je třeba udělat oba devastované chodníky vybagrovat a neobnovovat je. Místo nich (na případném novém povrchu vozovky) vyznačit po jedné straně pruh pro chodce , na druhé - pruh pro cyklisty.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040927163300
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.