Podnět číslo 20040704172007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040704172007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040704172007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, Praha, EU, OSN
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, ministerstvo životního prostředí, zdravotnictví, výzkumný ústav, hygienická stanice,
6) Co je třeba udělat

Zjistit, zda druh a doba trvání hluku (techno?), který ve vzdálenosti 1 km deprimuje i téměř hluchého člověka, neškodí např. zvířatům, ptákům a hmyzu. Odhadnout výdaje zdravotních pojišťoven na léčení občanů, kteří v období dospívání mnoho dnů v roce trávil v těsné blízkosti reproduktorů uvedeného druhu "hudby" .
Úpravou a prosazováním příslušných zákonů a vyhlášek zajistit nezúčastněným právo na ticho a prostředí bez vibrací. Dobrovolné posluchače upozorňovat na sebepoškozování, např. povinnými varovnými nápisy na skříni výkonných reproduktorů. Viz též podnět 20040703020004

Zajistil autor: v čase dle č.j podnětu doporučil provozovateli akce v objektu Střelnice-Frymburk, aby příště vibrace směroval do prostoru, který zvěř i lidé mohou bez problémů opustit.Klíčová slova: hluk, kravál, randál, technopárty, czech tek.  czechtek,

7) Autor podnětu arbed@wo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040704172007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
22. 03. 2019 Obce konečně mohou efektivněji regulovat technoparty?
PODROBNOSTI.

21. 06. 2016 Další technopárty, při které obyvatelé několika obcí nespali se konala u obce Sluštice.
PODROBNOSTI.

19. 12. 2014 V Evropě žije odhadem 125 milionů lidí v podmínkách hladiny hluku vyšší než 55 decibelů. Okolní hluk je příčinou smrti ve zhruba 10.000 případech ročně. U 900.000 osob byl pak diagnostikován vysoký krevní tlak podmíněný hlučností okolního prostředí. Dominantní hrozbou je podle nejnovější zprávy EEA hlučnost silniční dopravy.
PODROBNOSTI.

13. 12. 2012 Nová "hluková" legislativa je zjevně tvořena na (korupční?) objednávku stavitelů silnic, provozovatelů letišť a hlučných provozů a magistrátů, které špatnou investiční politikou zavinily zvýšení hluku nad únosnou mez a původní limity by je nutily vynakládat nemalé prostředky na protihluková opatření. Paradoxně se na zdraví ohoržujících "inovacích" nejvíce podílí ministerestvo zdravotnictví, které je tvůrcem Zákona o ochraně veřejného zdraví před účinky hluku.
PODROBNOSTI.