Podnět číslo 20040701221000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040701221000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040701221000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Česko, Praha
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, předseda vlády.
posta@vlada.cz
6) Co je třeba udělat

Propustit ze zaměstnání v legislativní radě vlády právníky, kteří se podepsali pod návrh paragrafové znění zákona o výkonu exekucí.
Dle pořadu TV NOVA "Na vlastní oči" ,vysílaného v čase dle čísla podnětu, může exekutor zabavit v bytu i věci, které prokazatelně nepatří dlužníkovi - prý aby i spolubydlící vykonával tlak na dlužníka. Jednání konkrétního exekutora považovat za vydírání.
Klíčová slova: grunt, exekuce.

FH

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040701221000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
04. 03. 2019 Jistá exekutorská kancelář chce od Pražského dopravního podniku 60 milionů Kč, protože se jí nepodařilo vymoci některé pokuty za černé jízdy?
PODROBNOSTI.

27. 02. 2019 Za aktualizaci dat na str. OTEVŘENÁ SPOLEČNOST žádá Exekutorská komora devadesát tisíc korun.
PODROBNOSTI.

25. 03. 2018 Největším „chrličem“ exekucí (200 tis./rok?) je Pražský dopravní podnik a všechny „realizuje“ jedna exekuční kancelář?

23. 02. 2018 Skupina senátorů znovu doporučila zrušit ustanovení, podle kterého exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí věřitel a zavedení principu místní příslušnosti exekutora. Měl nby řešit i více exekucí uvalených na jednoho dlužníka. Tak lze eliminovat konkurenční boj mezi exekutory a exekuce zlevnit.
PODROBNOSTI.

04. 01. 2018 Exekutor je schopen bránit uložení urny s popelem zemřelého dlužníka k urnám jeho rodinných příslušníků?
PODROBNOSTI.

11. 04. 2017 Rozbor dopadů současného exekučního práva na dlužníky a věřitele je ZDE.

09. 03. 2017 V ČR aktuálně běží cca 5 mil. exekucí. Ekutoři si "vydělají" 120 až 150 tis měsíčně. Chtěli by 350 tis.
PODROBNOSTI.

04. 03. 2017 Ministr spravedlnosti se domnívá, že počet exekutorů lze snížit na polovinu?
PODROBNOSTI.

24. 02. 2017 Dle zástupce ombudsmanky je problém v příliš „tržním“ chování exekutorů, kteří se často snaží získat klienty nejen „rázným“ postupem, ale také kdekoliv po celém území státu.

23. 02. 2017 Exekutoři "přepadají" dlužníky v noci? Občanům, kteří tuto návštěvu nepochopí udělí soudce až 12 roků vězení, čímž motivují dlužníka k sebevraždě?
PODROBNOSTI.

14. 12. 2016 Soukromým exekutorům jde "pochopitelně" o zisk a často se proto při výpočtu své odměny "spletou". Někdy i o desítky tisíc Kč ?
PODROBNOSTI.

13. 05. 2016 Někteří exekutoři vydělávají více než 300 tis. Kč měsíčně?

23. 04. 2016 Exekutoři nebudou pracovat pro státní instituce, pokud nedostanou zálohu?

29. 02. 2016 Ministerstvo spravedlnosti uvažuje o zavedení záloh na náklady exekucí, které by platili věřitelé, a o zpoplatnění exekučních návrhů. Věřitel tím podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) ponese riziko, že dlužník nebude schopný platit.

15. 01. 2016 Polští exekutoři budu státními zaměstnanci?

19. 10. 2015 Současná právní úprava exekucí prospívá hrstce predátorů, škodí všem ostatním, obětem dělá ze života peklo. Řešením je odstranění konkurenčního boje zavedením tak zvané teritoriality. Návrh leží ve Sněmovně. Jeho osud je však nejistý.

12. 03. 2015 Nový ministr spravedlnosti hodlá s nemravnými exekucemi cosi udělat:-)

25. 02. 2015 Exekutory by měli nahradit soudní vykonavatelé?

24. 04. 2014 V pořadu Hydepark ČT ze dne 24.4.2014 doporučili občané: zavést územní teritorialitu exekutorů, zrušit soukromé exekutory a zavést státní, obnovit trest vězení a pracovní tábory pro dlužníky. Problém: když exekutor zablokuje majetek, znemožní dobrovolnou úhradu. Někteří exekutoři se dopouští lichvy. Exekuce napravily hodně lidí, kteří byli zvyklí půjčovat si a nevracet.

09. 03. 2014 1. Vady k projednávání návrhu na zrušení Exekučního řádu jsou odstraněny. Ústavní soud nyní posuzuje obsahovou stránku podání a rozhodne o projednávání v plénu.
2. Všechny složky justice ( soudy, státní zastupitelství ), všichni soukromí exekutoři a úřady dotčené zákonem č. 120/2001 Sb. včetně Policie byly prokazatelně seznámeny s právním rozborem Exekučního řádu, který dokazuje protiústavnost tohoto zákona a jeho bezpečnostní riziko pro ČR.
3. Byl dán podnět ke kontrole Exekutorské komory a všech Exekutorských úřadů Nejvyšším kontrolním úřadem.

Ohlásil: Dle mailu od Jiřího Bezděka Arbed
15. 02. 2014 Prostřednictvím elektronické pošty se šíří informace o výši soudních poplatků a cenách právního zastoupení v některých evropských zemích - viz příloha.

Ohlásil: Arbed
14. 12. 2013 Cituji z programového prohlášení vládních koaličních stran:
"Prosadíme pravidla, která posílí dozor soudu nad činností exekutorů a znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka. Proto prosadíme podstatné snížení nákladů vymáhání pohledávek a exekucí, a tím i celkovou výši dluhů, zejména omezením nákladů právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a pohledávek veřejného sektoru. Náklady exekuce a odměna exekutora musí odpovídat skutečnému výkonu exekutora a jeho zaměstnanců. Exekuce podle exekučního řádu bude nepřípustná ve všech případech, kdy je možno splnění povinnosti vymáhat ve správní exekuci."
PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed
20. 08. 2013 Iniciativa "PRAVDA ZVÍTĚZÍ" upozorňuje na fakt, že úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu, že exekutor, fyzická osoba a běžný občan, je postaven na roveň prezidenta republiky, kdy i ozbrojené bezpečnostní složky státu jsou povinny dbát jeho pokynů, aniž by své požadavky musel zdůvodnit.
PODROBNOSTI.

20. 02. 2013 Muž, kterému hrozila exekuce "po česku" se (v Rožnově pod Radhoštěm) pomstil sousedům. Zbořil panelový dům a zabil 5 lidí.
PODROBNOSTI.

29. 11. 2012 Geneze parazitického zákona o exekutorech (včetně jmen a politické příslušnosti jeho předkladatelů) je ZDE

13. 11. 2012 Od 1.1.2013 vstoupí v účinnost novela občanského soudního řádu, na jejímž základě bude nově možné pro dluhy spadající do společného jmění manželů exekučně postihnout účet, mzdu, důchod nebo jiný příjem manžela dlužníka. Možné dopady novely jsou popsány ZDE.

03. 11. 2012 Petici za zrušení soukromých exekutorů podepsalo k dnešnímu dni 6545 občanů.

13. 09. 2012 Podrobnosti k pokusům o novelizaci exekučního zákona jsou ZDE

05. 09. 2012 VYMAHAČI DLUHŮ VYDĚLÁVAJÍ AŽ 100 tis. Kč za den
ZDROJ

01. 09. 2012 O zrušení soukromých exekutorů usiluje tým a příznivci projektu www.exekuce.estranky.cz/

05. 05. 2012 Zákon 120/2001 Sb. umožňuje exekutorovi vykazovat své lupičství jako bezchybný výkon služby. „Legální odměna“ a náklady exekutora mohou dosáhnout výše stonásobku dlužné částky a neubrání se ani ten, kdo nic nedluží. Škoda způsobená zabavením nemovitostí a jejich následným podvodným prodejem může být ještě daleko vyšší.

23. 02. 2012 Kdo ztratil občanský průkaz, bude už navždy ohrožen exekucí. I jeho potomci? PODROBNOSTI

03. 02. 2012 Dlužník v Německu není povinen platit náklady, které vznikly v důsledku vymáhání dlužné částky externí agenturou. Tyto náklady nejsou považovány za součást škody, která věřiteli vznikla. PODROBNOSTI

30. 01. 2012 Téměř třetina ze 140 exekutorů čelí kárným žalobám.Tresty, které ukládá Nejvyšší správní soud, jsou ale příliš mírné. ZDROJ

27. 01. 2012 Každých pět minut přibývá v Česku jedna a možná i více exekucí, které číhají již na zatím ještě nezletilé děti.
PODROBNOSTI

24. 01. 2012 ČSSDnavrhuje "zlidštění" exekucí.

15. 08. 2011 Předsedkyně poslaneckého klubu VV Karolina Peake navrhuje změnu pravidel pro exekutory. Podnikatel Tomio Okamura tvrdí, že v desítkách tisíc případů se exekuce pohybují za hranicí státem posvěcené lichvy, protože každý dluh do 1000 Kč vymáhaný exekutorem se po započítání exekučních poplatků může vyšplhat na 18 000 Kč.
ZDROJ

01. 03. 2007 Ústavní soud zrušil ustanovení, která umožňovala exekutorům nemravné obohacování

Přílohy:
20040701221000-soudni-poplatky-a-naklady-pravniho-zastoupeni-v-evrope-docx.docx 14.3 kB