Podnět číslo 20040630190805 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040630190805

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040630190805 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Horská ulice, ústí ulice do náměstí
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, Služby města, Odbor dopravy
6) Co je třeba udělat prověřit kvalitu osazení mříže kanalizační vpusti. Autor podnětu se domnívá, že hrozí zlomení nebo propadnutí mříže, přes kterou nyní často jezdí auta. Hrozí i zranění chodce. Zajistil správce DP :12.8.2004 odeslán E-mail: Autor č.j. 2004 06 30 19 08 05 požádal, abychom kompetentní instituci existenci jeho podnětu připomenuli. (Č.j překopírujte do příslušného pole vyhledávače na odkazu „Řešit podnět“ str. www.podnety.cz a stiskněte tlačítko „Hledat“. ) Anonymnímu autorovi (a dalším spoluobčanům) můžete záměr či úroveň řešení (co nejstručněji) sdělit vyplněním formuláře na odkazu „ Hlásit úroveň řešení“. Předem upřímně děkujeme. Za přípravný výbor o.s. PODNĚTY.CZ arbed@wo.cz. 21.3.2005 odeslán E-mail: autor podnětu 2004 06 30 19 08 05 urguje jeho realizaci, protože stav osazení mříže se p.p. v důsledku mrazů zhoršil.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040630190805
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
01. 05. 2005 správa databáze zjistila, že závada je odstraněna

Ohlásil: autor podnětu
27. 03. 2005 hlási autor, že MÚ v blízkosti umístil varovnou dopravní značku.

Ohlásil: autor podnětu
23. 03. 2005 na žádost autora upozorňuje Správa databáze MÚ na zhoršující se stav osazení mříže.

Ohlásil: autor podnětu