Podnět číslo 20040623024007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040623024007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040623024007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace jiná
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět městské zastupitelstvo
6) Co je třeba udělat Na veřejném zasedání dne 24.6.2004 schválit následující usnesení:
- Městské zastupitelstvo bere na vědomí, že v Českém Krumlově vznikl přípravný výbor občanského sdružení, který městu navrhuje spolupráci při provozu a využití databáze podnětů občanů na internetových stránkách www.podnety.cz.
- Městské zastupitelstvo pověřuje starostu, aby na příštím zasedání m.z. předložil návrh na způsob této případné spolupráce. Mluvčí přípravného výboru (ing. Arnošt Bednář) udává, že od 1.1.2003 bylo do databáze vloženo 422 podnětů pro 40 obcí Česka, z nichž 96 je určeno výhradně městu Český Krumlov a nejméně dalších 107 podnětů lze pro zlepšení správy města využít.“

AUTOR PODNĚTU ZAJISTIL:
- 23.6.2004 upozornil na podnět starostu, místostarostu a TM Č. Krumlova. TM byl doručen dopis s výtiskem textu podnětu.
- 7.7.2004 upozornil osobně ing. Jedličku na ochotu k jednání o úkolu, který dostal od m.z. 24.6.04 - neví prý o něm.
- 26.7.2004 upozornil @ tisk. mluvčí MÚ na fakt, že tajemník ing. Jedlička , který měl do 15.7. na obsah tohoto podnětu reagovat - mlčí.
- 27.7.04 v 11 hodin připomíná nesplněný úkol osobně starostovi (JUDr. Mikešovi). Dle sekretářky pí. Zahradníkové tajemník nemá čas - učí se anglicky. Starostovi oznámena změna názvu os. (p.v. o.s. PODNĚTY.CZ)
- 2.9.2004 upozornil na nesplněný úkol osobně TMMÚ Mgr. Zuziakovou.
- 14.9.04 odeslán dopis ing. Jedličkovi: Vážený pane tajemníku, dne 25.6.2004 9:32 jsem od paní Zuziakové obdržel E-mail – cit.:„Vážený pane Bednáři, Váš podnět směřovaný k zastupitelům města vzalo včera zastupitelstvo na vědomí (bez usnesení) s tím, že byl předán tajemníkovi ing. Jedličkovi, který vám písemně odpoví do 15. 7.“ Připomínám, že šlo o reakci zastupitelstva na podnět č.j. 2004 06 23 02 40 07, z databáze na www.podnety.cz . Přípravný výbor občanského sdružení (přejmenováno na o.s.PODNĚTY.CZ) již velmi naléhavě potřebuje znát názor města na možné formy spolupráce. Ovlivní např. definitivní znění našich stanov a organizačního řádu.
- 21.10.04 marný pokus o kontakt s ing. Jedličkou.
- 25.10.04 ing. Jedlička píše:"dne 15.7.2004 vzalo ZM Váš projekt na vědomí, stejně jako já a někteří kolegové a kolegyně, a v případě, že bychom chtěli využít některé myšlenky z Vašeho projektu, tak se sami ozveme". Autor podnětu píše starostovi Č.K.: V příslušném usnesení ( viz : http://www.mu.ckrumlov.cz/frset_mu.html ) jsem záznam o tom, "že MZ náš projekt bere na vědomí" nenašel . Text (velmi opožděné) odpovědi pana tajemníka však více než naznačuje, že město Český Krumlov s našim o.s. PODNĚTY.CZ spolupracovat nemíní.
Klíčová slova: Vondrouš, Mikeš, Prince, Carda, Hermann
7) Autor podnětu mluvčí p.v.o.s NESPI-DP(?) (PODNĚTY.CZ?) ing. Arnošt Bednář, telefon 380 715 637, podnety@podnety.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040623024007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 07. 2004 Váš podnět směřovaný k zastupitelům města vzalo včera zastupitelstvo na vědomí (bez usnesení) s tím, že byl předán tajemníkovi ing. Jedličkovi, který vám písemně odpoví do 15. 7. 25.10.04 odpovída ing. Jedlička:dne 15.7.2004 vzalo ZM Váš projekt na vědomí, stejně jako já a někteří kolegové a kolegyně, a v případě, že bychom chtěli využít některé myšlenky z Vašeho projektu, tak se sami ozveme. V lednu byli (dopisem do bytových poštovních schránek ) ke spolupráci vyzváni všichni zastupitelé. Do 30.3.2005 nereagoval žádný.

Ohlásil: Jana.zuziaková@mu.ckrumlov,cz . 25.4.04 lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz
23. 06. 2004 Váš požadavek jsem rozmnožila a předala sekretářce k ostatním materiálům pro zastupitele (zastupitelstvo je už zítra a vzhledem k tomu, že materiál je dodán pozdě, nemohu zaručit, že se bude projednávat).

Ohlásil: Jana.zuziaková@mu.ckrumlov,cz . 25.4.04 lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz