Podnět číslo 20040505151707 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040505151707

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040505151707 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace jiná
3) Kde začít s řešením Česko, Český Krumlov,Vyšný, kasárna, skelet panelového domu
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, ministr obrany, Parlament, poslanec, senátor, policie, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
6) Co je třeba udělat Za symbolickou cenu městu Č.Krumlov nabídnout (k dostavbě a pro využití) solidně zastřešený skelet velké čtyřpodlažní budovy, postavené před r. 1989 na jižní straně kasáren.
NKÚ a policií prověřit, zda není důvod k trestnímu stíhání neznámého pachatele, pro špatné hospodaření s majetkem svěřeným armádě.
FOTOGRAFIE
÷
7) Autor podnětu arbed@wo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040505151707
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
06. 07. 2013 Zájem o areál bývalých kasáren projevila Olomoucká univerzita.
PODROBNOSTI.
V článku je fotorgrafie dnes už neexistujícího skeletu jedné z budov.

24. 02. 2011 Soud s původci rozmařilého plýtvání v armádě.

18. 02. 2011 V souvislosti s podezřelými zakázkami Ministerstva obrany (převážně z období, kdy ministry byli Barták a Parkanová?) má být obžalováno 58 jeho zaměstnanců.

29. 01. 2011 Autor podnětu zjistil, že:
a) objekt měl zánovní plechovou a dobře natřenou střechu v hodnotě 1,5mil.Kč. Neobstojí proto tvrzení o zkorodované armatuře.
b) V perfektním stavu byly i k objektu přivedené inženýrské sítě.
c) Byla k dispozici nákladně pořízená projektová dokumentace k jeho dokončení. Měl sloužit jako ubytovna hotelového typu.


10. 02. 2009 Město odpovědělo na žádost o informaci. Text dialogu s žadatelem je pod fotografiemi k článku "Bouráme nedostavěné objekty.

09. 02. 2009 Autor podnětu žádá město Č.Krumlov o informaci (podle zákona 106/1999 Sb.) k nákladům na demolici objektu. Mail přečetl dne 9.2.2009 11:04 Pavel Bohdal [pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz]

20. 10. 2008 město (starosta Ing.Jedlička - ODS) zahájilo demolice některých budov.

01. 01. 2007 majitelem kasáren je město Č.Krumlov. Do areálu mohou občané vstoupit pouze na zvláštní povolení (?)


22. 04. 2006 Aktuální úroveň realizace:
armáda českokrumlovská kasárna už několik roků nevyužívá, ale dosud je Č.Krumlovu nepředala.


07. 09. 1994 opětovně byl upozorněn starosta s tím, že do areálu kasáren lze přesunout policii, hasiče atd. a ušetřit prostředky na výstavbu nových areálů v Domoradicích.


24. 05. 1994 podobný podnět byl písemně předán městu Č.Krumlov - cestou mluvčího (Vladimír Zunt),


17. 12. 1993 k nápravě vadnoho stavu byl vyzván Ing. Štěpán (OÚ Č.K.),


16. 12. 1993 k nápravě vadnoho stavu byl vyzván pplk. Hes -KVUS Č.Budějovice,


15. 12. 1993 na možné řešení byl upozorněn starosta Č.K. ing. Vondrouš,