Podnět číslo 20040419191500 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040419191500

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040419191500 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět zastupitelé, rada m.z., starosta, ČKRF, JUDr.Mikeš, ing. Reitinger
6) Co je třeba udělat Zprůhlednit hospodaření ČKRF tak, aby autor tohoto podnětu nemusel mít pocit, že ředitel fondu a starosta preferují při prodeji či směnách obecního majetku své známé.
T.č. oznamuje televize, že bylo zahájeno trestní stíhání ředitele ČKRF pro špatnou správu svěřeného majetku, kdy p.p. pozemek býv. zahradnictví u Trojice (?) byl směněn za podstatně cennější dům??.
Viz též podněty:
19930715123007
20040428142005
(Klíč.sl.Mike.Reit,zahradnictví,Trojice,dům,policie, 3 miliony) )
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040419191500
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
09. 03. 2018 Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) „posílil“ a to funkci ředitele, kterého (hloupým Krumlovákům?) vybrala pražská firma GRAFTON. Ředitel sejme značnou část odpovědnosti z přetížených beder 3 dosavadních jednatelů, 3 členů dozorčí rady a sedmi členů valné hromady Fondu, který má 35(?)zaměstnanců. Odměny firmě Grafton ani očekávané přínosy z uvedeného opatření nebyly zveřejněny.

30. 06. 2017 Českokrumlovský rozvojový fond má 35 zaměstnanců a v r.2016, při obratu 54 mil. Kč, vytvořil zisk 11 mil.Kč, převážně z parkovišť. Poprvé byl ziskový i Ateliér Seidel.
PODROBNOSTI.

09. 11. 2016 Po 6 měsících práce a za 600 tis. Kč konstatovala auditorská firma (na 75 listech zprávy) to co každý ví i bez auditu, např. že ČKRF provozuje i ztrátové činnosti (tliér Seidel, Schieleho domek, Synagoga). 12 akcí nad 200 tis. Kč bylo prý zahájeno bez výběrového řízení (správa počítačových sítí, provoz parkovišť, dodávky propag. materiálů aj.) a u jedné stavby došlo ke ztrátě dokumentace. Auditor konstatoval, že vedení nekomunikuje s dozorčí radou, atd. Viz 29:30 min. TOHOTO videa.
Závěr: město zaplatilo 8 tis. Kč za každou stránku téměř zbytečného mimořádného auditu.

14. 10. 2016 Auditor po 12 týdnech práce konstatoval, že Českokrumlovský rozvojový fond hospodaří dobře a inkasoval za to 600 tis. Kč?
PODROBNOSTI.

05. 01. 2012 Výhrady k činosti ČKRF se opakují.