Podnět číslo 20040416194500 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040416194500

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040416194500 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
6) Co je třeba udělat Zajistit očíslování sloupů veřejného osvětlení, předat příslušnou databázi hasičům, policii, a rychlé záchranné službě. Vyzvat obyvatele, aby pro případ nutného zásahu určovali místo ve vztahu k nejbližšímu stožáru.
Klíčová slova: sanita, orientace, strategický
7) Autor podnětu Inspirace: dle TV NOVA tento naváděcí systém používá RZS Praha
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040416194500
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
30. 01. 2017 snížit prioritu

11. 10. 2016 Lesy ČR instalují v obtéžně popsatelných místech žluté číslované tabulky, které usnadní přivolání záchranné služby nebo hasičú.

22. 06. 2016 Sloupy veřejného osvětlení očísluje i město Olomouc.

30. 08. 2010 Očíslování železničních přejezdů usnadnilo v r.2010 včasnou identifikaci překážek v provozu na 120 místech ČR.