Podnět číslo 20040331191504 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040331191504

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040331191504 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět MÚ, rada, zastupitel, starosta
6) Co je třeba udělat Při event. příští akci typu:" Doprava v klidu" pečlivěji promyslet už zadání úkolu. Autor podnětu pochybuje o návratnosti cca 35 mil. Kč vložených do projektu, který téměř všem obyvatelům města znepříjemní život a trochu (snad) zvýší image (fotogeničnost) historického jádra. Tato částka měla být určena na projekty, které jim život zpříjemní, případně mohla být použita na odškodné těm, kteří dobrovolně (po dobu intenzivního turistického ruchu) budou zdarma parkovat mimo centrum. Je třeba předem prokazovat, že zpříjemnění života turistům je "ziskové" i pro občany satelitních sídlišť, kde žije naprostá většina z nich.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040331191504
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.