Podnět číslo 20040318173007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040318173007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040318173007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace jiná
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, chodník od Paraplíčka k nádraží ČD
5) Kdo by měl o podnětu vědět MÚ, Městský úřad, starosta, zastupitel, Odbor životního prostřední
6) Co je třeba udělat

Prověřit, zda někdo z MÚ nemá osobní zájem na prosperitě zahradnické firmy XY(?). Upozornit bvedoucího firmy, která za peníze z obecní pokladny osadila a p.p. i pečuje o 15 poněkud absurdně působících okrasných stromů ve velmi drahých kontejnerech s lavičkami, že t.č. provedený provazový úvaz štíhlých kmínků je neúčinný a měl by být řešen tyčemi. I bez výpočtů je zjevné, že listí, případně voda či sníh v koruně stromek ohne, možná zlomí.
Neúčelnou práci neproplácet. (Na úvaz bylo spotřebováno asi 100m provazu za (?) Kč , 45 ks šroubovacích oček a nejméně 16 hod. práce po 200 (?) Kč/hod.)
Viz též podněty:
2003 03 26 10 17 07;
2006 08 01 21 00 07;
2006 09 29 18 00 08;
2006 12 14 12 15 07;
2007 01 27 11 10 30;

Klíčová slova: kontejner plastový květináč,  lavička, korupce,

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040318173007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
05. 02. 2019 Podél ulice tř. Míru byly v r. 2018 zřízeny travnaté ostrůvky. Kam se poděly rozměrné plastové nádoby a dřevo z původních truhlíků (květináčů) není známo.

Praha 5 nabízí podobné (betonové) „truhlíky“ zdarma.
PODROBNOSTI.

26. 11. 2017 Na chodníku ulice Třída Míru už exkluzivní dřevěné kontejnery řadu měsíců nejsou. Kam se poděly není známo. Asi skončiy na skládce, včetně rozměrných platových nádob, které byly uvnitř.

28. 06. 2013 V truhlících Prahy 5 (za 19 mil. Kč) se nedaří ani trávě:-)
PODROBNOSTI.

28. 06. 2013 V truhlících Prahy 5 (za 19 mil. Kč) se nedaří ani trávě:-)
PODROBNOSTI.

15. 12. 2011 Neznámá zahradnická firma získala cca 200 tis. Kč za výsadbu "stromů pod stromy", na nábřeží Vltavy, v ulici Pod Kamenem - viz podnět č. 20111203093732

10. 12. 2011 Na adresu elektronické pošty MÚ Český Krumlov byla zaslána zpráva se žádostí o sdělení, jakým způsobem bylo stran úřadu reagováno. MÚ byl požádán o sdělení kontaktu na pracovníka, který je pověřen řešením dané záležitosti.

Ohlásil: Jindřich Karel, Plzeň 1 - Bolevec, Sokolovská 1120/119, 323 00 Plzeň 23
04. 05. 2011 Viz podnět č.j. 2011 05 04 10 35 00

26. 03. 2008 ve 14 kontejnerech živoří pouze 3 stromky. Ostatní jsou osázeny nízkými keříky a jehličnany.

Ohlásil: .
27. 06. 2007 z původních 15 stromků zůstalo jen 6 usychajících kusů, které p.p. letošní léto nepřežijí.


Ohlásil: .
15. 05. 2007 starosta ing. Luboš Jedlička (ODS) správě NDOP mailem oznamuje, že začal databázi www.podnety.cz studovat a má už 25 stran výpisků, na které míní reagovat.


Ohlásil: .
30. 09. 2006 opět několik stromků uschlo nebo chybí.


Ohlásil: .
12. 01. 2005 30% stromků v kontejnerech uschlo a byly odstraněny (později doplněny). Několik kmenů je ohnuto, přídržné provazy jsou potrhány.


Ohlásil: .
04. 05. 2004 některé stromky p.p. uschly.


Ohlásil: .
04. 04. 2004 autor podnětu hovořil s vedoucí odboru život. prostř. v Č.K. Ta zdůvodňuje volbu kontejnerů zasoleností půdy a rozsahem inženýrských sítí pod chodníkem. Neví, proč tam desítky roků stromy úspěšně rostly.


Ohlásil: .