Podnět číslo 20040317183205 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040317183205

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040317183205 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Nové Dobrkovice
5) Kdo by měl o podnětu vědět MÚ, starosta, Odbor výstavby, radní ing. Schinko?
6) Co je třeba udělat

Řešit problematiku zastaralých inženýrských sítí v Nových Dobrkovicích, v podstatě dle dopisu, který předala paní Eva Jakešová radnímu ing. Schinkovi v čase dle č.j. podnětu. (Prokišův sál)

7) Autor podnětu arbed@wo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040317183205
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 03. 2019 Podnět je realizován. Město za práce zaplatilo 31,6 mil. Kč (316 tis.Kč na každého ze 100 obyvatel N. Dobrkovic.)
PODROBNOSTI.

11. 08. 2017 Komplexní rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v Nových Dobrkovicích bude zahájena v září r. 1917. Má trvat 16 měsíců a stát 22 mil Kč.
PODROBNOSTI.

15. 05. 2007 Rozhořčení obyvatelé osady Nové Dobrkovice toto tvrzení (bývalého) radního zpochybňují a volí osadní výbor, který se bude domáhat zrovnoprávnění Nových Dobrkovic s ostatními částmi města.

20. 01. 2007 českokrumlovský radní JUDr.Ing.Milan Marko (v měsíčníku Zpravodaj) uvádí, že město muselo MF vrátit účelovou finanční dotaci (22 mil.Kč) proto, že dobrkovický občan Karel Linhart (odvoláním proti územnímu rozhodnutí) znemožnil provést výstavbu do konce roku 2006. Na rok 2007 má město k dispozici pouhých 28 milionů pro všechny plánované investice a nemůže potřebný obnos uvolnit ve prospěch pouhých obyvatel cca 90 obyvatel Dobrkovic.