Podnět číslo 20040306151507 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20040306151507

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20040306151507 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět MÚ, tisk. Mluvčí, ČKRF
6) Co je třeba udělat Ve Zpravodaji města (duben 2004) zveřejnit částku, kterou Č.Krumlov (od r. 2000) zaplatil za projekt " Parkování v Č.Krumlově", včetně odhadu ceny práce zastupitelů a ceny dobrovolné práce členů komisí.. Vysvětlit, proč v části výtisků mimořádného čísla Zpravodaje (5.března2004) chyběla mapa. POZN.: existuje občan, který tvrdí, že zná i nejméně dva jiné, kteří by do mapy města (v podstatě jedině možná místa pro parkování) zakreslili zpaměti (zdarma) za pár hodin a příslušnou "Slohovou práci " napsali v průběhu týdne za "metr piv". A netřeba prý (v budoucnu) až tak často využívat odborných firem, (obvykle z cizího města), které ze znalostního bodu "nula" vypracovávají pro radnici např., cituji pana starostu:: "....zevrubné analýzy situace v oblasti parkování a dopravy s návrhy na zlepšení stavu". Zavání prý to nedůvěrou v pracovitost a odborné schopnosti městských úředníků či policistů a možná prý to páchne i něčím jiným.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040306151507
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.