Podnět číslo 20031212121205 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20031212121205

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20031212121205 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět Městský úřad, MÚ, Odbor životního prostředí , zastupitel, starosta
6) Co je třeba udělat Nerozmisťovat drahé kontejnery na zeleň (s lavičkami ) do míst kde je zeleně nadbytek. Prověřit vazby autora projektu na dodavatele kontejnerů. Zveřejnit jejich cenu a provozní náklady. (Viz též podnět č.20020607120007)
PROČ: po obou stranách komunikace od Paraplíčka k vlakovému nádraží je dostatek zahrádek, keřů a stromů. Přesto zde město umístilo 15, p.p. velmi drahých kontejnerů na zeleň. V jednom z úseků je nyní lavička (8 ks) každých 15 m a sotva kdy na ni kdo usedne. (Absence soukromí -značný provoz na chodníku i komunikaci.)
KOMENTÁŘ : v úseku mezi Paraplíčkem a křižovatkou Na Růžku bylo v říjnu 2003 zbytečně vykáceno několik ozdobných stromů, přičemž pouze jeden vyžadoval větší ošetření. (Viz též podnět č.20030326101707 , podle kterého bylo třeba ošetřit nebo odstranit pouze šestý strom.)
Zeleň v " květináčích " vyžaduje nákladnou údržbu, kontejnery (dřevěné) mají malou životnost.

POZN. Č.Krumlov plýtvá penězi a uměle vytváří pracovní příležitosti v době, kdy např. kolabují nemocnice.
17.12.2003 zjišťuji, že v kontejnerech jsou zasazeny stromky. Někteří občané se obávají, že mělké plastové nádoby nejsou vhodné pro kořenový systém stromů.
12.5.04 některé stromky (30%) p.p. uschlo.
7.7.2004 zjištěno: vedoucí odboru životního prostředí o tomto podnětu ví.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20031212121205
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
27. 06. 2013 K podnětu jsem doponil odkazy, řádkování a zvýraznění.

Ohlásil: Arbed
07. 07. 2004 zjistil autor, že vedoucí odboru životního prostředí o tomto podnětu ví.

Ohlásil: autor