Podnět číslo 20031006083007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20031006083007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20031006083007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, parkoviště u budovy autobusového nádraží, vedle benzínové čerpací stanice
5) Kdo by měl o podnětu vědět MÚ, Městský úřad, Odbor dopravy, rozvoje, starosta, Služby města
6) Co je třeba udělat Na tabuli "Podmínky a ceny parkování" doplnit provozní dobu. Parkovné vybírat pouze v červenci a srpnu. Potom tabuli buď překrýt, škrtnout provozní dobu, případně ji odstranit PROČ: obsluha parkoviště si v době mimo turistickou sezónu stěží vydělá na mzdu, přesto bylo parkovné vybíráno i v listopadu 2003. KOMENTÁŘ : provozní dobu parkoviště lze jen obtížně zjistit. (Je vyznačena pouze na vnitřní straně okenice strážního domku a občas není dodržena.) V době mimo hlavní turistickou sezónu (pokud se vybírá parkovné) je poloprázdné - je paradoxní, má-li občan , platit 15 Kč na hodinu, když např. jde na radnici - k jednání v zájmu města . Podobný stav je p.p. i na jiných, komerčně využívaných parkovištích. Průběh: na problém byl upozorněn již starosta ing. Vondrouš - v r. 1996 (?)
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20031006083007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.