Podnět číslo 20030721160807 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20030721160807

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20030721160807 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česká republika
5) Kdo by měl o podnětu vědět MÚ, starosta, hejtman, Odbor dopravy, policie, hasiči
6) Co je třeba udělat Změnit způsob vodorovného značení pro dopravu a parkování v centru obcí a sídlišť. Barevně vyznačit (ohraničit) jen pruh vozovky, na kterém vozidlo stát nesmí, pokud by jeho řidič nebyl k dispozici (na zavolání- do 2 minut).
Umožnit tak motoristům, aby sami rozhodli o způsobu parkování vozidel na plochách mimo přísně vyhrazený pruh komunikace. Na ostatních plochách parkovací místa nevyznačovat, případně vyznačit je dle doporučení obyvatel.
Vyhrazený pruh by měl být tak široký, aby umožnil průjezd autojeřábu a hasičské stříkačky.
Poznámka :
např. v Č.Krumlově nelze zaparkovat vozidlo v blízkosti Polikliniky (problém seniorů s omezenou schopností chůze), na Plešiveckém náměstí byla novým značením znemožněno šikmé parkování a počet parkovacích míst se snížil na polovinu, atd. ...
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20030721160807
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
16. 09. 2010 Na podnět byli upozorněni členové expertní skupiny Centra pro bezpečný stát, generální ředitel HZSČR a senátor V.Jonáš. ( simana@ochranaobyvatel.cz; valasek@ioolb.izscr.cz; ulvrj@ochranaobyvatel.cz; info@vitezslav-jonas.cz; sekretariat.gr@grh.izscr.cz )