Podnět číslo 20030522141507 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20030522141507

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20030522141507 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, parlament, média
6) Co je třeba udělat Považovat ochrannou lhůtu na prodej nemovitostí po vstupu ČR do EU za opatření naivní a pro cizince směšné. Vláda by měla přiznat, že i prodejem "rodné hroudy" cizincům získává prostředky k úhradě škod vzniklých nekvalifikovaným řízením státu. Ceny pozemků pro "vlastníky předkupního práva" stanovit tak, aby byl jednorázově uhrazen celý kumulovaný deficit státních rozpočtů. KOMENTÁŘ : děsivě působí fakt předkupního práva pro cizinci nastrčené "nájemce"- po uplynutí pětiletém pronájmu, zpravidla v r. 2004. (POZN.:při prodeji pozemků svěřených PF ČR se ve veřejné soutěži setkávají naprosto nerovnoprávní účastníci. Nájemce , který ve skutečnosti ( v předstihu -za cizí peníze) nakupuje pro zahraničního nájemce, (ten prozatím v Čechách nakupovat nemovitosti nesmí) a český občan, jehož průměrná mzda či důchod je někdy až desetkrát nižší. Je předem jasné, čí nabídka bude pro ČR výhodnější.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20030522141507
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.