Podnět číslo 20030522090500 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20030522090500

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20030522090500 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět MÚ, ICOS, Vlad. Zunt ml.,Jana Zuziaková, starosta, zastupitel
6) Co je třeba udělat Předseda občanského sdružení ICOS Krumlov dr.ing. Richard Tichý a vedoucí odboru kanceláře starosty Č.Krumlova Mgr. A Mik nechť v nejkratším možném čase uzavřou dohodu, která zabrání duplicitě informací publikovaných ve Zpravodaji a Zprávách.
PROČ :občasník ICOS," Zprávy z města" a měsíčník MÚ Č. Krumlov "Zpravodaj" vyšly v jednom týdnu s téměř stejným obsahem. ICOS mrhá prostředky PHARE a prostředky Misterstva zahraničí (?) , kteří na projekt přispěly.
KLÍČOVÁ SLOVA: Tichý, Mik,starosta, tajemník ICOS, občanské sdružení , Zpravodaj, Zprávy, PHARE, Ministersto zahraničí, duplicita, informace, časopis, měsíčník plýtvání.
Průběh: výtisk 3/04 obsahuje (neduplictině) projekty Akčního plánu s fin.vyjádřením. Chybí sloupec: návratnost všech, od r. 1990 vložených prostředků.)

poznámka: Dr. Tichý v květnu 2004 zemřel. Redaktorem www.zpravodaj.ck je Vlad. Zunt ml.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20030522090500
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.