Podnět číslo 20030311141007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20030311141007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20030311141007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět parlament
6) Co je třeba udělat Zajistit, aby poslanecká sněmovna, (alespoň v případech předem ohlášeného přímého televizního přenosu), zahajovala zasedání včas. Vládní koalice, která nejednotností při volbě prezidenta toto zasedání vyvolala, nechť zvýšenou pílí občanům nahradí hodnotu promarněného dne Poslanecké sněmovny .
KOMENTÁŘ: p.p. až milion diváků čekalo 11.3.2003 16 minut, než se páni poslanci usadili do svých lavic. O 6 minut si poté prodloužili přestávku. V přepočtu připravili poslanci občany o čas v hodnotě 31,37 tis tis. pracovních směn.(131 pracovních normoroků). Českou televizi připravili poslanci o "pouhých"16 minut, např. reklamního času v hodnotě..............Kč. Jde o peníze koncesionářů.
(POZN.:poslanecká sněmovna si neváží zájmu a času televize , pohrdá časem občanů i časem dochvilných poslanců. (Šlo o zasedání, které mělo projevit důvěru vládě premiéra Špidly - který měl mimořádně špatný projev. Vláda získal 101 hlasů.)
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20030311141007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.