Podnět číslo 20030225150407 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20030225150407

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20030225150407 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Vyšný, komunikace mezi garážemi u plotu kasáren
5) Kdo by měl o podnětu vědět
6) Co je třeba udělat opravit komunikace a opatřit je živičným povrchem. Při určování pořadí úprav dosud nezpevněných komunikací přihlédnout k daňové výnosnosti konkrétní , zde "garážové" oblasti. Neodborně provedené individuální (lokální) úpravy komunikace znehodnocují. Vlastníci garáží několikráte kritizovali protekcionismus, který při pořadí úprav občas uplatňuje obec. (POZN.:vlastníci řadových garáží v sídlišti Vyšný již více než 30 roků platí obci daně z nemovitostí . Zpevňování přístupové komunikace si však zajišťují na vlastní náklady. Daňová výnosnost oblasti je nadprůměrná. KLÍČOVÁ SLOVA: asfalt, garáž, živice, daně, nemovitost, vlastník, daně. Pozn.: v listopadu 2004 Českobudějovické pozemní stavby (se souhlasem MÚ?) zanesly prostor mezi garážemi vrstvou bláta a zničili ocelovou nájezdovou montážní rampu.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20030225150407
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.