Podnět číslo 20030217163007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20030217163007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20030217163007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, parlament, min.vnitra, dopravy, školství.
Aktuální adresy - 2012:
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz
6) Co je třeba udělat Automatizovat kontrolu rychlosti v nebezpečných úsecích. Propagovat "bonus - malus" pojišťoven. Na místech zvlášť nebezpečných posilovat dopravní policii armádou. Urychlit zavedení systému centrální evidence bodů za přestupky.
Uvolnit režim v místech, kde např. omezení rychlosti nemá smysl. Povolit např. vyšší rychlost mezi poslední (dopravou ohroženou) chalupou a značkou "Konec obce", jejíž obyvatele lze oddělit od komunikace např. oplocením.
KOMENTÁŘ:
dostatek policistů máme - ale jen když jde o bezpečnost politiků EU, má-li se upevnit botička či vybrat pokuty v místě bez nehod. Armáda posílí policii - když chráníme Prahu před terorizmem, který vyprovokovali přihlouplí politici.
Žádného učitele dosud nenapadlo aktivizovat studenty k aci "Boj proti silniční smrti"?
(POZN.:
v lednu r. 2003 (srovn.1/01) výrazně vzrostl počet dopravních nehod . Hmotné škody (za leden 2003!) se blíží miliardě korun. Zemřelo 102 osob (+40%), těžce zraněno 318 (+61%), lehce zraněno 1800 osob . Aktuální stav automobilní dopravy je pro ČR nebezpečnější než mezinárodní terorizmus.
Zajistil autor:
2./01 a 27.1.2003 byl na problém písemně upozorněn premiér Špidla a další politici (Bušehlas).
24.5.93 doporuč. založit " Sdruž.proti smrti na komunikacích " mluvčímu MÚ Č.K.
Průběh:
únor 2004 - parlament konečně jedná o zavedení bodového systému pro přestupky řidičů. Ve Francii se zavádí řidičské průkazy na zkušební dobu - s dvojnásobným čerpáním trestných bodů za přestupky.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20030217163007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
02. 02. 2016 Americká vláda podporuje vývoj samořiditelného elektroautomobilu?
PODROBNOSTI.