Podnět číslo 20030115070707 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20030115070707

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20030115070707 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace jiná
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, nádvoří podniku Služby města
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta, ředitel podniku Služby města.
6) Co je třeba udělat Informovat obecní zastupitelstvo a obyvatele Č.Krumlova, jak bylo (bude) naloženo s obrubníky, které tvořily okraj chodníku od Paraplíčka směr Jelení zahrada. Zjistit zda žádný nechybí.
Jde o cca. 100 ks kamenných obrubníkových desek 500/300/100 mm. Cenu každého kusu odhaduji na 800 Kč
POZN.: staré, ručně opracované kamenické prvky byly v jiných městech již mnohokráte zcizeny - vyvezeny do zahraničí.
Autor podnětu již v r. 2001 žádal, aby na věc dohlédl zastupitel Stanislav Přívratský - senior. Údajně bylo tehdy vše v pořádku.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20030115070707
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
07. 09. 2011 Asi už nemá smysl realizaci podnětu urgovat. Kamenné obrubníky byly p.p. odcizeny a představitelé města možná kryjí pachatele.

Ohlásil: Arbed
26. 03. 2008 Mail přečetli:
radní Josef Hermann,

25. 03. 2008 autor žádosti zpochybňuje hodnověrnost informace a doporučuje hledat listinné důkazy o likvidaci desek a odvozu až 35 tun drtě. Kopii dopisu zaslal všem radním města.
Mail přečetli:


25. 03. 2008 Mail přečetli:
Pavel Bohdal, starosta Luboš Jedlička, radní Zbyněk Toman.


19. 03. 2008 "podatelna" píše: v roce 2001 společnost Služby města Český Krumlov opravovala zvýšený chodník od Paraplíčka směrem k Jelence. Okraj stávajícího chodníku byl proveden z betonových desek 50/300/100 mm, nikoli z desek kamenných, jak uvádíte ve svých podkladech v žádosti. Rozpadlé a rozsolené betonové desky byly zlikvidovány (nadrceny na betonovou drť) na ohradě Služeb města Český Krumlov. (Pozn. : jméno úředníka, který odpovídá za správnost informace není uvedeno).


18. 03. 2008 mail přečetl lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz


17. 03. 2008 "anonym" z adresy [info@mu.ckrumlov.cz]píše: Abychom mohli žádost zpracovat, musí být zřejmé, co je požadováno. (Odkaz na podnět MÚ nestačí.)


17. 03. 2008 doručení mailu potvrdil Pavel Bohdal [pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz]


10. 03. 2008 autor žádosti hovořil s právníky MÚ. Ti se domnívají, že hypertextový odkaz na podnět v žádosti o informaci postačuje.


15. 02. 2008 žádost přečetl starosta Ing.Luboš Jedlička.
*2008 03 14 - autor žádosti o informaci její vyřízení urguje.


13. 02. 2008 arbed(n)wo.cz od města Č.K.žádá informaci (podle zákona 106/199Sb) o aktuální úrovni realizace tohoto podnětu. (Kopie pro : starosta a místostrostka.)


13. 02. 2008 Pavel Bohdal [pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz] oznamuje: Vaše zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Český Krumlov dne 13.2.2008 v 05:39 hod. a předána k dalšímu zpracování. Identifikátor dokumentu: 210


17. 03. 2007 autor podstatu žádosti vysvětluje (kopie na vědomí starostovi).