Podnět číslo 20021014171707 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20021014171707

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20021014171707 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivecké náměstí
5) Kdo by měl o podnětu vědět MÚ,odbor opravy
6) Co je třeba udělat Nevyznačovat místa pro parkování. V problematických úsecích zřetelně vyznačit pouze pruh, který musí zůstat volný, např. pro průjezd rozměrného vozidla hasičů.
Upustit od vyznačování boxů podélného parkování a změnit systém pronájmu parkovacích míst penzionů.
KOMENTÁŘ:
vměstnání vozidla mezi dříve zaparkované je spojeno s vyšší tvorbou spalin.
Pokles počtu parkovacích míst je v rozporu se záměrem strateg. plánu města.
POZN.:
zákresem boxů podélného parkování (Č.Krumlov - st.Plešivecké náměstí) se počet parkovacích míst snížil na polovinu. Parkovací místa vyhrazená pro penzion jsou v zimě převážně neobsazená .
7) Autor podnětu -
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20021014171707
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
10. 12. 2007 na tento podnět vede odkaz z textu Č.j. 2007 12 10 08 40 03