Podnět číslo 20011203143007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20011203143007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20011203143007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět VAK (JiVAK)
6) Co je třeba udělat Prověřit, zda v prostoru sídliště Vyšný Č.K. (od kolejí po kasárna) není porušeno vodovodní potrubí.
Příznaky: nadměrná vlhkost až stojící voda ve sklepích některých domů, včetně sklepa rod. Čížků v domu č. 102.
Zvýšená vlhkost (po dešti vývěr vody různé kvality) v břehu stráně u železniční tratě, asi 30m (?) od trasy přivaděče.
Viz též podnět č.j.2004 04 15 15 30 07
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20011203143007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
07. 04. 2004 upozorněna osádka vozidla CBA45-63(?) na možnost poškození řádu až v kasárnách. Voda p.p. teče k železniční trati kanalizací vybudovanou kdysi pro kasárna, která byla na území sídliště Vyšný do r. 1945. Možná však jde o vodu z pramenů na úbočí Kletě, která ještě v r. 1980 i povrchově tekla do parku vozidel v kasárnách. ( ?)


31. 03. 2004 V prostoru sídliště jsou pracovníci s měřící technikou. (U šachty, ze které má přípojku jeden ze zahrádkářů - pan Bajer).


30. 03. 2004 vývěr vody u tratě se výrazně zvýšil a proniká na pozemek zahrádky V.H., která telefonicky (800 900 991) uvědomí VAK.


09. 12. 2003 v Č.B. (při náhodném setkání u Modrého mostu) od pracovníka VAK zjištěno, že podnik má citlivé detekční metody pro zjištění úseku, kde voda uniká. Sítě jsou staré, Vak je nestačí proměřovat.


01. 03. 2003 do stejného směru proniká intenzivní vývěr splašků kanalizace od paneláku.


29. 04. 2002 upozorněni pracovníci, kteří mění v sídlišti Vyšný vodoměry.


03. 12. 2001 v budově JIVAK Chvalšinská Č.K. zjištěno, že až 30% ztráty jsou všude a účtují se zákazníkům. Řeší se pouze zjevné havárie a černé odběry.