Podnět číslo 20010723153007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20010723153007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20010723153007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, oblast Za nádražím a sídliště Mír
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, MÚ, zastupitel, radní, odbor dopravy, odobr investic
6) Co je třeba udělat

Prostor (infrastruktury) sídliště Mír a průmyslové zóny Domoradice propojit s infrastrukturami oblastí Za Nádražím, Vyšný a Růžek.
Použít krytou horizontální lávku, nebo 2 jednosměrné tubusy, případně lanovku.
Pečlivěji však zkoumat ekonomickou návratnost stavebního díla, včetně nákladů na údržbu a opravy.
Např. běžný metr chodníku Trojice-Mír stál obec 17,5 tis. Kč, dílo pak celkem 6 milionů ! Zjevně potřebnější už v té době bylo horizontální propojení Míru a Nádraží. Téměř 10% délky nerealizované " lávky " má dnes podobu luxusního můstku na problematickém chodníku a více než problematického altánu u chodníku Trojice-Mír.
POZN.:
nový chodník od Trojice do sídl. Mír použili dne 23.7.01 (v "dopravní špičce") od 15,00 do 15,30 hod. pouze 3 lidé. " Horolezecká " stezka" do oblasti Za Nádražím byla rušnější . Autor podnětu potkal za 5 minut 3 dospělé v protisměru. Běžně prý po ní chodí i děti do školy. Jsou zde torza pracného úsilí o zlepšení schůdnosti svahu. (Terasy vyztužené kládami).
Klíčová slova: strategický, lanovka, tubus, participační, územní, cyklostezka

FH

7) Autor podnětu arbedzavináčwo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20010723153007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 06. 2019 Sílí snahy o převedení individuální (sdílené, bezobslužné) dopravy do zavěšených tubusů a pod zem. Klasické automobily se do ulic měst a na některé dálnice už opravdu nevejdou.
PODROBNOSTI.

24. 04. 2019 Na podnět jsem upozornil (prostřednictvím tiskové mluvčí MÚ Mgr. Nestávalové) tým pro „ekodopravu“ v Českém Krumlově.
Arbed

30. 11. 2018 Na Slovensku je lanovka pro převoz automobilů.
PODROBNOSTI.

07. 09. 2018 Z dokumentu „Dopravní koncepce Českého Krumlova“ cituji:
„Navrhujeme proto, aby se jako dlouhodobý cíl připravoval v Českém Krumlově společně s myšlenkou centrální pěší a cyklistické osy sídliště Mír – Za Nádražím – Vyšný po nové 200 m dlouhé lávce mostě nad Jitonou . . . .
PODROBNOSTI.

26. 02. 2018 Praha postaví lanovku přes Vltavu do ZOO? Kapacita by měla být přibližně dva tisíce cestujících za hodinu.
PODROBNOSTI.

21. 09. 2017 Zajímavá lávka (přes řeku) pro pěší i cyklisty se staví v Písku.

17. 09. 2017 Lanovkou lze přepravit více cestujících než tramvají?
PODROBNOSTI.

17. 07. 2017 Ing. Radce Ondriášové (vedoucí finančního odboru MÚ) jsem telefonicky připomenul, že nenavrhuji, aby částkou z particiaptivního rozpočtu byl v r. 2018 financován celý projekt, ale např. průzkum zájmu o horizontální propojení Nádražního Předměstí s průmyslovou zónou Domoradice, anebo část projektové dokumentace. Odkázal jsem na názor starosty, který by uvítal vyšší provoz vozítek s elektropohonem, pro něž jsou svažité komunikace nevýhodné.

Ohlásil: Arbed
09. 06. 2017 Do formuláře "participativního rozpočtu" města jsem napsal: "Realizovat alespoň první etapu 16 roků starého podnětu http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20010723153007. Varianta: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161004195236."

Ohlásil: Arbed
17. 04. 2017 Dopravou budoucnosti jsou lanovky?
PODROBNOSTI.

17. 01. 2013 Přikládám fotografii visuté lávky, která by problém horizontálního propojení oblastí (pro chodce, cyklisty a vozíčkáře) do značné míry vyřešila. Potřebná délka cca 150m.

Ohlásil: Arbed
12. 12. 2007 Lumir.Lusticky@mu.ckrumlov.cz oznamuje: "Dne 5.11.2007 rada města schválila podmínky VŘ na arch. studii předmětné lávky, dne 6.12.2007 byl stanoven termín pro podání nabídek. Celkem osloveno 13 specializovaných projekčních kanceláří v ČR, podány 4 nabídky. Jednání výběrové komise stanovené radou svoláno na 10.1.2008. Od výsledku se pak budou odvíjet další kroky - vyhotovení vlastní studie včetně propočtu investičních nákladů, možnosti dotací atd."

Ohlásil: -
01. 11. 2007 Usnesením č. 667/41/2007 uložila Rada m.z. Ing.Luštickému, aby nabídl možnost vypracování studie lávky předem vybraným firmám.

Ohlásil: -
23. 01. 2007 Ved. odboru dopravy (Miroslav Hála) uvádí, že existuje návrh na propojení sídliště Mír s Nádražím lávkou stejného typu, která je nad jedním ze zálivů Vranovské přehrady.

Ohlásil: -
05. 05. 2003 zcela devastovaný altán, v zůstatkové hodnotě .....? Kč byl odstraněn.

Ohlásil: -
27. 07. 2001 autor podnětu předal upravený text podnětu redakci obecního Zpravodaje.

Ohlásil: -
Přílohy:

Podnět číslo 20010723153007 - Prostor (infrastruktury) sídliště Mír a průmyslové zóny Domoradice propojit s infrastrukturami oblastí Za Nádražím, Vy