Podnět číslo 20010618071007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20010618071007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20010618071007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta, zastupitel, radní, zporacovatelé Strategického plánu
6) Co je třeba udělat Využít doporučení (ke Strategickému plánu), které v čase shodném s číslem podnětu odesílám (cestou tiskového mluvčího) starostovi Č.Krumlova.
Text:
Vážený pane starosto, reaguji na leták "Český Krumlov - město s jasnou vizí" a na otázky uvedené v přiloženém dotazníku odpovídám:
- O existenci Strategického plánu jsem se dověděl v kurzu "Mládneme s internetem", od paní F.Kuncové.
- Účelné plánování obvykle sníží počet vadných rozhodnutí.
- Pravděpodobně mám dostatek znalostí a praxe k tomu, abych se na průběžném plánováni mohl podílet. Odrazují mne pouze deprimující zkušenosti z práce v Bytové komisi.
- Zadání i odpovědi k řešení očekávané problematiky si můžeme vyměňovat elektronickou poštou. Rád bych prospěl zejména systému pro získávání a využívání podnětů občanů.
Moje adresa: arbed@wo.cz.

Při čtení Strategického plánu jsem si poznamenal zejména:
1. Je snad až příliš kolektivním dílem.
2. Expert má uvádět seznam literatury, ze které "opisoval" a nemusí být z Prahy.
3. Až příliš často se zaměňují cíle s prostředky k jejich dosažení.
4. Před objednáním studie(např.architektonického plánu pro Rybářskou ulici) oznámit občanům, kolik jich leží v archivu a kolik peněz už stály.
5. K hrdé odpovědnosti za hodnotu dokumentů se vždy mají hlásit: zadavatel, zpracovatel i písař. (Jméno, kontakt, podpis.)
Pro úplnost připojuji text "rodinného" podnětu tvůrcům Strategického plánu. (Byl v květnu tr. zveřejněn ve Zpravodaji .)

V záplavě cílů a prostředků Strategického plánu téměř zaniká ten hlavní, že totiž: STRATEGICKÝM CÍLEM správy Českého Krumlova je aktivní společenství zdravých, slušných a bohatých patriotů města.
PROSTŘEDKEM k dosažení tohoto cíle je celoživotní VZDĚLÁVÁNÍ. Musí být prioritou všech účastníků strategického plánování. Vzdělaný umí být zdravý, slušný i bohatý a ví, že na efektivní správě společných věcí se musí aktivně podílet. Aby mohl, musí mít snadný přístup k informacím. Aby byly, musíme všichni podněty a informace průběžně poskytovat. Systém pro získávání, kategorizace, rozbory a využívání informací zásadním způsobem ovlivní dosažení Strategického cíle. Upřednostněte ho, prosím.

7) Autor podnětu A. Bednář (formátováno 20120425)
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20010618071007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
04. 12. 2017 Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že:
v zájmu „dočerpání“ peněz z Bruselu nabídla vláda obcím téměř 600 mil. Kč na rozvoje vzájemné spolupráce, například v dopravě, školství, sociálních službách či životním prostředí.
Obce tyto prostředky použily převážně na platy „odborníků“, kteří analyzovali současný stav a vzniklo tak např. 258 strategií a 176 akčních plánů, jejich přínos je problematický.
U vybraného vzorku 20 strategií kontroloři našli v devíti z nich shodné části textů a další shodné prvky, což svědčí o existenci „šablony“ pro snadné obohacení „odborníků“.
PODROBNOSTI.

11. 10. 2016 Prezentace nového Strategického plánu je na TOMTO videu - od cca 1 hod. 37 minuty.

Ohlásil: Arbed
22. 04. 2016 Podklady pro zpracování Nového Strategického plánu pro Český Krumlov (do r. 2026?) jsou ZDE.

03. 04. 2016 Na podnět jsem upozornil pracovníky organizační a tech. podpory strateg. plánování: petra.nestavalova@mu.ckrumlov.cz, petr.klapste@naturesystems.cz, peltan@fzp.czu.cz

Ohlásil: Arbed
18. 02. 2016 Na podnět jsem upozornil adresáty: dalibor.carda@ckrumlov.cz, josef.hermann@mu.ckrumlov.cz; redakce@cktv.cz