Podnět číslo 20010408103707 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20010408103707

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20010408103707 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta, zastupitel, Odbor územního rozvoje, Komise pro strategické plánování, hejtman, vláda, strategický plán
6) Co je třeba udělat

Strategicky zajišťovat zejména vzdělávání a systémy pro práci s informacemi.
KOMENTÁŘ :
v záplavě cílů a prostředků aktuálně tvořeného strategického plánu téměř zaniká ten hlavní, že totiž:
STRATEGICKÝM CÍLEM správy Českého Krumlova je aktivní společenství zdravých, slušných a bohatých patriotů přátelského města.
PROSTŘEDKEM k dosažení tohoto cíle je celoživotní VZDĚLÁVÁNÍ, které musí být prioritou všech účastníků strategického plánování. Vzdělaný umí být zdravý, slušný i bohatý a ví, že na efektivní správě společných věcí se musí aktivně podílet.
Aby mohl, musí mít snadný PŘÍSTUP K INFORMACÍM. Aby byly, musíme všichni podněty a informace trvale poskytovat.
SYSTÉM pro získávání, kategorizace, rozbory a využívání informací zásadním způsobem ovlivní dosažen strategických cílů.
Upřednostněte ho, prosím.

POZN.:
při studiu konceptu Strategického plánu pro rozvoj Českého Krumlova zjišťuji, že :
1.) nectí zásadu " hlavního článku ",
2.) Je snad až příliš kolektivním dílem. ( Expert má uvádět seznam literatury, ze které „ opisoval“ a nemusí být z Prahy.)
3.) Často se zaměňují cíle s prostředky k jejich dosažení.
4.) K odpovědnosti za hodnotu dokumentů se vždy (podpisem) mají hlásit: zadavatel, zpracovatel i písař.

Klíčová slova: smart city, dumb city

7) Autor podnětu arbed@wo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20010408103707
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 05. 2018 Český Krumlov usiluje o statut "SMART CITY". Chová se ale jako "DUMB CITY", protože za řešení většiny problémů platí horentní sumy "odborníkům" z jiných měst.

04. 12. 2017 Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že:
v zájmu „dočerpání“ peněz z Bruselu nabídla vláda obcím téměř 600 mil. Kč na rozvoje vzájemné spolupráce, například v dopravě, školství, sociálních službách či životním prostředí.
Obce tyto prostředky použily převážně na platy „odborníků“, kteří analyzovali současný stav a vzniklo tak např. 258 strategií a 176 akčních plánů, jejich přínos je problematický.
U vybraného vzorku 20 strategií kontroloři našli v devíti z nich shodné části textů a další shodné prvky, což svědčí o existenci „šablony“ pro snadné obohacení „odborníků“.
PODROBNOSTI.

24. 10. 2017 56 projektových listů nového Akčního plánu města Český Krumlov (r. 2017 a násl.) je zveřejněno ZDE

11. 10. 2016 Prezentace nového Strategického plánu je na TOMTO videu - od cca 1 hod. 37 minuty.

30. 05. 2016 Podněty k novému Strategickému plánu, které pražští specialisté "vydolovali" z několika desítek aktivních Krumlováků jsou ZDE

03. 04. 2016 Na podnět jsem upozornil pracovníky organizační a tech. podpory strateg. plánování: petra.nestavalova@mu.ckrumlov.cz, petr.klapste@naturesystems.cz, peltan@fzp.czu.cz

Ohlásil: Arbed
18. 02. 2016 Na podnět jsem upozornil adresáty: dalibor.carda@ckrumlov.cz, josef.hermann@mu.ckrumlov.cz; redakce@cktv.cz

Ohlásil: Arbed
07. 03. 2011 O podnětu je zmínka v článku "Dialog s Ájou".

21. 05. 2008 na existenci podnětu byla upozorněna vedoucí oddělení strategického plánování Bc.Monika Petrů. Viz též článek "Odborník musí být z jiného města?"

25. 04. 2007 připomenuto starostovi ing. Jedličkovi (ODS) v souvislosti s programovým prohlášením rady města na r. 2007 až 2010.

29. 12. 2006 viz. podnět 20061229114457.

16. 10. 2006 na existenci podnětu byl upozorněn kandidát na starostu Č.K. ing. Luboš Jedlička.

12. 01. 2005 opětovně připomenuto (tentokrát vedoucímu Odboru rozvoje)

24. 06. 2004 vyzývám zastupitele, aby přijali usnesení o spolupráci se o.s. PODNĚTY.CZ, které na www.podnety.cz shromažďuje podněty aktivních občanů.

31. 07. 2003 zjišťuji, že Strategický plán ovlivňují Dr. R.Tichý a Jan Čepelák - posílám jim plný text čtyř souvisejících podnětů a tento text jako přílohu @.

18. 03. 2003 jednání se starostou JUDr. Mikešem. Vypracování kódu pro webovou stránku pro podněty slibuje Ing. Danielis do šesti měsíců, zástupce starosty. Ing. Michálek slibuje zřízení bezplatné linky pro příjem podnětů. Sliby nebyly dodrženy.

27. 01. 2003 o projektu "Databáze podnětů" hovořím s předsedou vlády Špidlou. Slibuje, že podklady (na disketě) předá ministru informatiky Vlad. Mlynářovi - což nesplnil.

18. 06. 2001 Autor podnětu v den dle čísla podnětu a 18.6.2001 odeslal shora uvedený text městu Č.Krumlov (cestou mluvčího radě a starostovi).

Přílohy:
20010408103707-20160525-cesky-krumlov-strategicky-plan-vystupy-z-diskuse-s-obcan-v-kinosale-pdf.pdf 3076.3 kB