Podnět číslo 20010301122707 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20010301122707

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20010301122707 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, zastupitel, Odbor územního rozvoje, Komise pro územní plán, strategický plán
6) Co je třeba udělat

FH

-1.Ve strategickém plánu přiměřeně zdůraznit nejenom potřeby zvýšení využití, ale i nutnost útlumu intenzity využívání některých komunikací a ploch. Zácpy se v létě tvoří na lávce přes Vltavu u Plášťového mostu, přetížený bývá úsek ulice Latrán od Lazebnického mostu k odbočce na 1. nádvoří zámku).
Latráni lze odlehčit např. paralelní (naučnou) stezkou začínající (odnímatelným? sklopným?) sestupem z Lazebnického mostu na nábřežní " Náplavku " - kolem Vltavy, směrem k parkovišti pod poštou. Nabízí málo známé pohledy na zajímavé domky na pravém břehu řeky. Na protilehlé straně mostu již podobný sestup účelně slouží místnímu podnikateli.
záchytná parkoviště turistů a koridory pro dosud neznámé způsoby jejich ekologické dopravy k centru a zpět.
-3.Specifikovat objekty a urbanistické celky, vystavěné např. po r. 1945, které by v budoucnu mohly být " památkově " chráněny. Satelitním lidským sídlem, hodným ochrany, mohla být např. část (vojenského) sídliště Vyšný - než tam kdosi povolil postavit panelák a jiný " kdosi " prosadil azbestocementové nástavby dvou z jedenácti čtyřbytových domů. Počet osob na m2 travní či parkovací plochy se tím více než zdvojnásobil. Původní urbanistický záměr byl nadčasový. Proto je sídliště i dnes ještě "lidské".
-4. Rezervovat koridory pro horizontální propojení oblastí Za Nádražím s obchodní a průmyslovou zónou Domoradice. Údolí nad Jitonou lze např. přemostit dvojicí jednosměrných tubusů pro bezmotorovou dopravu. Ve směru nádraží ČD Č.Krumlov - Domoradice rezervovat alespoň jednosměrný silniční koridor, nejlépe vlevo od železničních kolejí, případně vyhradit trasu kasárna-Domoradice . Tato trasa nabízí možnost objížďky Krumlova pro ty, kteří v něm nemíní zastavovat.
-5.Určit trasy pro horizontální (dosud neznámé) způsoby přepravy pěších, z údolních částí, např. k Paraplíčku, od gymnázia a sportovních areálů k železničnímu svršku, k objektům v horní části sídliště Plešivec II, atd.. (Šikmé tunely?)
-6.Kdysi (bohužel) schválený regulační plán zóny AMBIT považovat za obtížně realizovatelný.(Viz moje připomínky při jeho veřejném projednávání). Nabízí však možnost paralelního propojení odbočky z kruhového objezdu „U Trojice" k parkovišti pod poštou, a to i pro těžší dopravu k pivovaru.
-7.Rezervovat plochu pro hangár vyhlídkové vzducholodě, případně pro menší letiště.
-8.Nevázat se příliš požadavky armády. Pravděpodobně i v Č.Krumlově výrazně "zeštíhlí"či skončí.
-9. Do plánů zahrnout oblasti sanace hluboce (nebezpečně !) zbrázděného povrchu a propadlin po povrchové a hlubinné těžbě grafitu. Zejména v lesích v oblasti Vyšný-Lazec. Bude akutní v okamžiku, kdy Č.K. převezme některé kompetence Okresního úřadu. (Tam můj podnět již deset roků leží.)
-10.Motorové dopravě zajišťovat možnost plynulého průjezdu. Vynucené zastávky a zpomalovaní jsou zdrojem smogu.
Zajistil autor: (Výňatek z dopisu mluvčímu MÚ Č. Krumlov panu Vladimíru Zuntovi, od A.Bednáře - odesláno 1.3.2002) ...reaguji na článek "Návrh zadání nového územního plánu…" Konstatuji, že má solidní úroveň a děkuji jeho tvůrcům. Přesto (pro zdůraznění účelnosti některých záměrů a k jejich doplnění) mám několik podnětů . Předejte je , prosím, kompetentním.
PS:územní plán se zpracovává již příliš dlouho ( v novém pojetí již 10 let?). Zásadní rozhodnutí je třeba učinit neprodleně.

Kláčová slova: strategický, územní, participační, cyklostezka

7) Autor podnětu arbed/n/wo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20010301122707
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 06. 2019 Sílí snahy o převedení individuální (sdílené, bezobslužné) dopravy do zavěšených tubusů a pod zem. Klasické automobily se do ulic měst a na některé dálnice už opravdu nevejdou.
PODROBNOSTI.

24. 04. 2019 Na podnět jsem upozornil (prostřednictvím tiskové mluvčí MÚ Mgr. Nestávalové) tým pro „ekodopravu“ v Českém Krumlově.
Arbed

30. 11. 2018 Na Slovensku je lanovka pro převoz automobilů.
PODROBNOSTI.

07. 09. 2018 Z dokumentu „Dopravní koncepce Českého Krumlova“ cituji:
„Navrhujeme proto, aby se jako dlouhodobý cíl připravoval v Českém Krumlově společně s myšlenkou centrální pěší a cyklistické osy sídliště Mír – Za Nádražím – Vyšný po nové 200 m dlouhé lávce mostě nad Jitonou . . . .
PODROBNOSTI.

26. 02. 2018 Praha postaví lanovku přes Vltavu do ZOO? Kapacita by měla být přibližně dva tisíce cestujících za hodinu.
PODROBNOSTI.

04. 12. 2017 Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že:
v zájmu „dočerpání“ peněz z Bruselu nabídla vláda obcím téměř 600 mil. Kč na rozvoje vzájemné spolupráce, například v dopravě, školství, sociálních službách či životním prostředí.
Obce tyto prostředky použily převážně na platy „odborníků“, kteří analyzovali současný stav a vzniklo tak např. 258 strategií a 176 akčních plánů, jejich přínos je problematický.
U vybraného vzorku 20 strategií kontroloři našli v devíti z nich shodné části textů a další shodné prvky, což svědčí o existenci „šablony“ pro snadné obohacení „odborníků“.
PODROBNOSTI.

21. 09. 2017 Zajímavá lávka (přes řeku) pro pěší i cyklisty se staví v Písku.

17. 04. 2017 Dopravou budoucnosti jsou lanovky?
PODROBNOSTI.

30. 01. 2017 Za vypracování Strategického plánu a návrhu koncepce dopravy města Č. Krumlov zaplatili daňoví poplatníci (r. 2016 až 2017) více než 3 mil. Kč. Za "Cyklogenerel" dalších 650 tis. Kč. Do 30.7.2017 bud zpracován Akční plán. Výsledky budou zaneseny do nového Územního plánu.

11. 10. 2016 Prezentace nového Strategického plánu je na TOMTO videu - od cca 1 hod. 37 minuty.

03. 04. 2016 Na podnět jsem upozornil pracovníky organizační a tech. podpory strateg. plánování: petra.nestavalova@mu.ckrumlov.cz, petr.klapste@naturesystems.cz, peltan@fzp.czu.cz

Ohlásil: Arbed
18. 02. 2016 Na podnět jsem upozornil adresáty: dalibor.carda@ckrumlov.cz, josef.hermann@mu.ckrumlov.cz; redakce@cktv.cz

Ohlásil: Arbed
11. 03. 2009 v souvislosti s přípravami na opravu Lazebnického mostu byli na 1. odstavec tohoto podnětu upozorněni: podatelna@mu.ckrumlov.cz; petr.zaumuller@mu.ckrumlov.cz, 11.3.2009 12:37 - podnět přečetl pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz

04. 04. 2008 na fakt, že v NDOP jsou podněty ke Strategickému plánu byli několikrát upozorněni tvůrci jeho novelizace.

01. 03. 2002 autor podnětu odeslal jeho text (jako reakci na článek „Návrh zadání územního plánu“ mluvčímu MÚ Vladimíru Zuntovi s žádostí, aby ho předal kompetentním a s poznámkou: “ Územní plán se zpracovává již příliš dlouho (v novém pojetí již 10 let?). Zásadní rozhodnutí je třeba učinit neprodleně.“