Podnět číslo 19990817115506 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 19990817115506

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 19990817115506 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, Čechy, Morava, Slezsko
5) Kdo by měl o podnětu vědět učitel, pedagog, starosta, hejtman, zastupitel, radní , poslanec, senátor, ministr, občan
6) Co je třeba udělat Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ani ty jim! Snaž se dodržovat následující pravidla:
1) Poctivost. Hledej pravdu, drž pravdu, braň pravdu! je nutná :
2) Pravdomluvnost. Dodržovat dané slovo. Nepomlouvat. Nepochlebovat. Nesvědčit a nepřísahat křivě. Postavit se za správnou věc a dokázat nést oběti. Dokázat přiznat chybu. Dokázat říci "nevím". Snažit se domluvit i s těmi, kteří mají odlišný názor. Být spravedlivý a nesmiřitelný k nespravedlnosti. Nepodplácet a nenechat se podplatit. Nežít jako příživník.
3) Nedotknutelnost života. Nedopustit se vraždy ani umělého potratu. Neničit své zdraví a nepokoušet se o sebevraždu. Neprovádět genetické pokusy ani klonování. Při napadení používat pouze přiměřenou obranu. Nepropadat hněvu a nenávisti. Nepodporovat podávání drog. Eutanazie(?)
4) Nedotknutelnost majetku. Nekrást. Nepodporovat bezpracný a nepřiměřený zisk. Netunelovat podniky atd. Neničit cizí majetek. Platit řádně daně, sociální a zdravotní pojištění. Splácet dluhy. Platit zaměstnancům včas přiměřené mzdy.
5) Nepodléhat drogám. Závislost na drogách a sexu vede většinou k nemorálnímu chování.
6) Úcta člověka k člověku. Ohleduplnost. Tolerance. Lidskost. Nezávidět. Věrnost partnerovi. Pomoc druhým lidem. Ctít své rodiče, být jim vděční a pomáhat jim. Dodržovat práva dětí a pečovat o jejich výchovu.
7) Vztah ke společnosti. Snažit se pochopit zájmy společnosti a svou svědomitou činností tyto zájmy podporovat. Otevřenost a přístupnost ke společnosti. Nepropadat žádnému fanatismu. Prostota a skromnost ve veřejném životě. Nepodléhat národnostní a rasové nenávisti.
8) Vztah k jiným státům. Podporovat mír a spolupráci mezi státy. Ctít právo národů na svobodu.

Dodatek vkladatele podnětu:
učit se, učit se a jiné učit).
Viz též podnět Č.j. 2004 12 13 02 09 08
Klíč. sl.: Joukl
7) Autor podnětu Autor pravidel : Ing. Zdeněk Joukl. Bez jeho vědomí ( dne 30.4.2005) tento podnět vložil arbed@wo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-19990817115506
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
12. 02. 2013 Vojenské intervence Západu v muslimských zemích – obvykle bez detailních znalostí politických, kulturních a náboženských reálií – halené do falešné roušky humanismu a exportu demokracie, vždy skončily fiaskem. Po svržení sekulárních autokratů, kteří byli zárukou stability, všude nastal chaos a vypuklo sektářské násilí doprovázené dlouhodobou nestabilitou a počtem obětí vyšším než za vlády oněch „tyranů“. ZDROJ.