Podnět číslo 19960207123907 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 19960207123907

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 19960207123907 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Vondrouš, tajemník MÚ Č.Krumlov, předseda vlády, předseda legislativní rady vlády, poslanec Ing.Pavel Pešek
6) Co je třeba udělat Zajistit, aby každý list dokumentu (i pro vnitřní potřebu MÚ) podepsali nejméně 2 lidé. Např. autor formulací a písařka.
K podpisu (nejméně u konceptů) by měli připojit údaj o počtu hodin, případně uvést výši dalších nákladů (např. na dopravu) spojených s vypracováním.
Dokument (celou sestavu) musí podepsat i jejich přímý nadřízený .
Zajistit pravidelnou kontrolu množství práce spojené s tvorbou typických dokumentů. Stanovit základní normativy.
Autor podnětu např. vypočítal, že vypracování konkrétního pořadníku na byty (27 řádků s adresami, přičemž nejvýše první tři žadatelé měli naději na jeho přidělení stálo cca 20 tis.Kč.(!)

Poznámka:
texty informací, např. pro jednání bytové komise a dokonce i pro obecní zastupitelstvo (!) obvykle nejsou podepsány. Jejich užitná hodnota je často velmi nízká, přestože vypracování stálo občany tisíce korun. Chybí obsah, shrnutí, prameny atd. Studium v předstihu dodaných textů bývá jen ztrátou času, protože těsně před jednáním komise anonymní úředník rozdá novou variantu.
Českému parlamentu jsou bez podpisu zpracovatele předkládány i návrhy textů zákonů. Za svůj podpis se však obvykle stydí ten, kdo si není jist odbornou úrovní nebo dobrými mravy.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-19960207123907
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 10. 2010 V souvislosti s formou zamítnutí podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20100921124007 byl tento podnět (mailem) připomenut zastupitelům: Mgr.Carda Dalibor, Ing. Hermann Josef, Zunt Tomáš a tajemníkovi MÚ.

Ohlásil: Arbed
20. 03. 2008 v souvislosti s realizací podnětu 2003 01 15 07 07 07 byl problém připomenut starostovi Č.K. Ing.L.Jedličkovi. (Pod textem odpovědi na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999Sb. je místo jména, příjemní a funkce text: „PODATELNA“.

03. 03. 2006 na shodný problém, který se vyskytuje u návrhů zákonů byl opakovaně upozorněn poslanec ing. P.Pešek. Ten slíbil interpelaci u předsedy vlády.

21. 02. 1996 podnět byl předán starostovi Č.Krumlova (Ing. Jan Vondrouš).

07. 02. 1996 na nízkou kvalitu dokumentů upozornil autor podnětu vedoucí bytového odboru M. Šimkovou.