Podnět číslo 19941016090907 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 19941016090907

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 19941016090907 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Loc: 48°48'40.546
4) Místo vady 48°48'40.546"N, 14°18'55.839"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Č.Krumlov, ČKRF, radní, zastupitel
6) Co je třeba udělat

Zveřejňovat ( v přehledném uspořádání) roční účetní uzávěrky ČKRF. Přeměnit fond na akciovou společnost.
ČKRF musí prokázat, že svým hospodařením (ne prodejem objektů) je schopen každý pracovní den vyprodukovat 130 tis.Kč. V opačném případě se jeho majetek bude zmenšovat.
KOMENTÁŘ:
mnoho občanů má pochybnosti o užitečnosti fondu. V jiných městech se o majetek stará majetkový odbor obce. Zde jde o skryté navýšení počtu úředníků města.
POZNÁMKA:
Českokrumlovský rozvojový fond disponuje jměním, jehož odpisy + režijní náklady představují částku 130 tis. Kč na každý pracovní den. Jeho obchodní forma- s.r.o. s ručením 100 tis. Kč je nevhodná. Všichni obyvatelé města mají ve fondu rovný podíl - jde spíš o a.s.
Zajistil autor:
Názor byl zveřejněn v měsíčníku REFLEXE (po 16.10.1994).
Průběh:
r.2004 - ČKRF existuje 10 roků. Při diskusi s občany o Akčním plánu rozvoje (17.3.2004-Prokyšův sál) oznamuje starosta Mikeš, že fond dosud nefunguje jako zdroj fin.prostředků pro město... !!! (Viz též podněty č.j. 1994 09 11 11 21 07, 2004 04 28 14 20 05

÷

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-19941016090907
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
09. 03. 2018 Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) „posílil“ a to funkci ředitele, kterého (hloupým Krumlovákům?) vybrala pražská firma GRAFTON. Ředitel sejme značnou část odpovědnosti z přetížených beder 3 dosavadních jednatelů, 3 členů dozorčí rady a sedmi členů valné hromady Fondu, který má 35(?)zaměstnanců. Odměny firmě Grafton ani očekávané přínosy z uvedeného opatření nebyly zveřejněny.

26. 11. 2017 Opravit souřadnice na 48°48'40.546"N, 14°18'55.839"E

30. 06. 2017 Českokrumlovský rozvojový fond má 35 zaměstnanců a v r.2016, při obratu 54 mil. Kč, vytvořil zisk 11 mil.Kč, převážně z parkovišť. Poprvé byl ziskový i Ateliér Seidel.
PODROBNOSTI.

09. 11. 2016 Po 6 měsících práce a za 600 tis. Kč konstatovala auditorská firma (na 75 listech zprávy) to co každý ví i bez auditu, např. že ČKRF provozuje i ztrátové činnosti (tliér Seidel, Schieleho domek, Synagoga). 12 akcí nad 200 tis. Kč bylo prý zahájeno bez výběrového řízení (správa počítačových sítí, provoz parkovišť, dodávky propag. materiálů aj.) a u jedné stavby došlo ke ztrátě dokumentace. Auditor konstatoval, že vedení nekomunikuje s dozorčí radou, atd. Viz 29:30 min. TOHOTO videa.
Závěr: město zaplatilo 8 tis. Kč za každou stránku téměř zbytečného mimořádného auditu.

14. 10. 2016 Auditor po 12 týdnech práce konstatoval, že Českokrumlovský rozvojový fond hospodaří dobře a inkasoval za to 600 tis. Kč?
PODROBNOSTI.

15. 02. 2012 Majetek spravovaný ČKRF (hodnota cca 300 mil Kč) vynesl městu za léta 2001 - 2009 celkem 327 mil. Kč. Více než 30 % však splykají osobní náklady 41 pracovníků fondu. Pokud by byl fond zřízen proto, aby městu přinášel zisk, pak ekonomické výsledky jsou katastrofální.
PODROBNOSTI

05. 01. 2012 Výhrady k činosti ČKRF se opakují.

28. 05. 2011 ČKRF má nové vedení a bude prý zajišťovat i rozvoj okrajových částí města, včetně bývalých kasáren.
ZDROJ

Ohlásil: Arbed - Inspirace
13. 01. 2011 Názor občana.

08. 06. 2010 ČKRF vykázal roční zisk - pouhých 9 tis. Kč. Ztrátový byl zejména provoz Ateliéru Seidel.