Podnět číslo 19940911112107 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 19940911112107

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 19940911112107 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Č.Krumlov, starosta, radní, zastupitel
6) Co je třeba udělat Redukovat "mandatorní" výdaje obce tak, aby byly převážně hrazeny z "obnovitelných" zdrojů. Vytvořit mechanizmy pro průběžnou kontrolu kvality a množství práce útvarů MÚ.
KOMENTÁŘ:
město Č.Krumlov uplatňuje neudržitelnou koncepci typu:"aby bylo na chleba a na kožené křeslo do kanceláře, prodáme stodolu po dědečkovi".
Prodává hodnoty vytvořené minulými generacemi a 70% výtěžku "projídá". Chlubí se, že nezvyšuje počet úředníků, vytváří však další útvary, komise a poradenské instituce pro činnosti, které jinde plní úřad kmenovými pracovníky. Příklady:
ČKRF, sportovní, kulturní aj. "nadace" (Jejich "ředitelé" mají desetitisícové platy!).
Objednávání posudků odborníků z jiného města při výskytu téměř každého problému zavání alibismem , případně svědčí o záměru tyto odborníky "živit".
(1994 10 16 09 09 07).
Zajistil autor:
k realizaci podnětu opakovaně vybízel starostu i radní m.z. Viz též článek "Majetkový striptýz" v měsíčníku Reflexe 4/94. Klíč. sl.: grunt

÷

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-19940911112107
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
09. 03. 2018 Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) „posílil“ a to funkci ředitele, kterého (hloupým Krumlovákům?) vybrala pražská firma GRAFTON. Ředitel sejme značnou část odpovědnosti z přetížených beder 3 dosavadních jednatelů, 3 členů dozorčí rady a sedmi členů valné hromady Fondu, který má 35(?)zaměstnanců. Odměny firmě Grafton ani očekávané přínosy z uvedeného opatření nebyly zveřejněny.

04. 10. 2017 Mravy socialistické a kapitalistické společnosti porovnává publicista Štěpán Kotrba v TOMTO článku. Dříve většina občanů považovala stát za vlastní a společně vybudovali díla hodná obdivu. Dnes musí držet hubu a krok, jinak přijdou o zaměstnání, zadarmo nehnou ani prstem a téměř vše důležité vlastní cizinci.

30. 06. 2017 Českokrumlovský rozvojový fond má 35 zaměstnanců a v r.2016, při obratu 54 mil. Kč, vytvořil zisk 11 mil.Kč, převážně z parkovišť. Poprvé byl ziskový i Ateliér Seidel.
PODROBNOSTI.

14. 10. 2016 Auditor po 12 týdnech práce konstatoval, že Českokrumlovský rozvojový fond hospodaří dobře a inkasoval za to 600 tis. Kč?
PODROBNOSTI.

15. 02. 2012 Majetek spravovaný ČKRF (hodnota cca 300 mil Kč) vynesl městu za léta 2001 - 2009 celkem 327 mil. Kč. Více než 30 % však splykají osobní náklady 41 pracovníků fondu. Pokud by byl fond zřízen proto, aby městu přinášel zisk, pak ekonomické výsledky jsou katastrofální.
PODROBNOSTI

05. 01. 2012 Výhrady k činosti ČKRF se opakují.

13. 01. 2011 Názor občana.

08. 06. 2010 ČKRF vykázal roční zisk - pouhých 9 tis. Kč. Ztrátový byl zejména provoz Ateliéru Seidel.