Podnět číslo 19880312000007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 19880312000007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 19880312000007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Svět, EU
5) Kdo by měl o podnětu vědět OSN, EU, ministr životního prostředí
6) Co je třeba udělat

Prohlásit minimálně pitnou vodu, ropu, zemní plyn, vzduch a dešťové pralesy za život podmiňující dědictví všech živých tvorů. Chránit neobnovitelné zdroje života proti sobecky nadměrnému využívání všemi dosažitelnými metodami. Vyhlásit např. Chartu pro neobnovitelné zdroje. Chartu považovat za maturitní předmět všech typů středních škol.
POZNÁMKA:
Odvetou za separatistické snahy Kurdů, na jejichž území jsou zdroje vody pro celý Irák a v okolí města Kirkuk je ropa ,v období od r. 1982 do 1988 srovnal Irák se zemí 5 tisíc kurdských vesnic a 50 městeček. Kurdové uprchli , převážně do Iránu. Vraceli se do zaminovaných zbořenišť. Výsledek-statisíce mrtvých. V r. 1988 byla bombardována oblast města Khalapsa chemickými bombami - 5 tisíc mrtvých. (Možná, že bomby dodaly USA, tehdy podporující Sadáma Husajna v jeho boji o vodu a ropu...)
KLÍČOVÁ SLOVA: Kurdistán, Irák, Irán, Turecko, Kirkuk, Khalapsa, chemické zbraně, genocida, bombardování, OSN, statut, TUŽ, grunt
Viz též podnět č.j. 20110830173234

Klíčová slova: Bašta, revoluce, proletariát, komunistický manifest, Marx, Engels, žížala, kurvítko voda

10.10.2003 - na podnět upozorňuji Hnutí DUHA (info@hnutiduha.cz)

FH

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-19880312000007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
16. 06. 2019 I z Česka nenávratně zmizely desítky druhů ptáků, motýlů a stovky druhů jiného hmyzu?
PODROBNOSTI.

28. 05. 2019 Nejznámější řeky světa (včetně Dunaje)jsou silně kontaminovány antibiotiky?
PODROBNOSTI.

07. 02. 2019 Objevují se snahy o zákaz vývozu vody a o její ochranu ústavním zákonem.
PODROBNOSTI.

26. 01. 2019 Nyní lze opravit jen 56 procent spotřebičů. V ostatních jsou zabudována „kurvítka“. To se má od 1. 3. 2021 změnit-
PODROBNOSTI.

13. 11. 2018 Nadační fond „Pravda o vodě“ požaduje:
- Stanovení zásady, že „voda není zboží“.
-Zajištění zdrojů vody, zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
- Garanci, že přístupu k pitné vodě je základním právem občana.
- Prošetření protiprávních instalací koncernů k českým studním.
- Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody.
PETICI podepsalo již více než 8 tis. občanů.

17. 10. 2018 Česká vláda schválila plán trvale udržitelného rozvoje do r.2030

15. 10. 2018 Pokud chceme čelit hrozbě "klimatologické" migrace, musíme opravdu šetřit. Do patnácti let je třeba zrušit výrobu a poté používání dieselových, benzínových, a také hybridních automobilů. Pokud jde o leteckou dopravu, měla by existovat jenom ve zlomku té současné. V budoucnu by lidé neměli využívat žádné uhlí ani zemní plyn, ale pouze nízkouhlíkové zdroje energie, tedy zejména solární, větrnou, vodní a jadernou energii.
PODROBNOSTI.

12. 07. 2018 Úrodnost půdy se výrazně snižuje, protože hubíme žížaly?
PODROBNOSTI.

28. 02. 2018 Společnost 4.0 nebude založena pouze na zisku, na efektivitě v dnešním chápání nebo na konkurenceschopnosti za každou cenu. Ale půjde o společnost založenou na rovnováze. Na rovnováze do vnitřku systému a rovnováze vztahu společnosti a přírodního prostředí?
PODROBNOSTI.

25. 02. 2018 Rozdíly v příjmech skupin občanů se zvětšují a privilegovaná vrstva se snaží uchránit své postavení tím, že omezuje svobodu slova. Jen místo strašidla komunismu varují strašidlem populismu, nacionalismu a xenofobie.
PODROBNOSTI.

12. 02. 2018 Intenzita leteckého provozu nad ČR se v r. 2017 zvýšila o 2%.
PODROBNOSTI.

28. 10. 2017 Plovoucí ostrovy z plastových odpadků jsou i v Karibském moři?
PODROBNOSTI.

28. 08. 2017 V africké Keni zakázali výrobu a použivání plastových sáčků.

26. 08. 2017 Je nejvyšší čas na rehabilitaci opravářů čehokoli?
PODROBNOSTI.

09. 08. 2017 Na podnět jsem upozornil poslance ČSSD Ing. Antonína Seďu

07. 08. 2017 Zásady pro přežití třetí světové války jsou uvedeny v ZDE. Ty ( a tady) nám však budou málo platné, když jako první vypadne internet:-)

07. 07. 2017 Evopští poslanci pdoporučují prodlužování životnosti výrobků a vytvoření systému, který by mohl odhalit záměrně zabudované prvky, které tuto životnost zkracují.
PODROBNOSTI.

02. 06. 2017 USA odstoupily od "klimatické" smlouvy. Čína i Rusko ji dodržují.
PODROBNOSTI.

12. 05. 2017 Rusky komentovaný dokument o letu balonem nad 36 zeměmi světa (s vazbami na ideologii TUŽ) je ZDE.

04. 05. 2017 Lidskou "skromnost" projevil i jistý ruský miliardář a nechal si postavit jachtu za "pouhých" 11 mld. Kč.
PODROBNOSTI.

03. 05. 2017 Pokud lidstvo ohrožuje biodiverzitu, velmi si škodí?
PODROBNOSTI.

22. 04. 2017 Velkoměsta se oteplují. Např. Praze se od roku 1960 ovzduší oteplilo o více než 10 stupňů Celsia.
PODROBNOSTI.

12. 04. 2017 V Česku a na Slovensku se vyrábí nejvíce automobilů na jednoho obyvatele?
PODROBNOSTI.

04. 04. 2017 Základní podmínkou přežití lidstva je masívní a globální obnova světového lesního porostu, akce za očistu moří, iniciativa světové denuklearizace, hnutí k očistě zemědělské půdy, s vyloučením používání GMO (geneticky upravené organizmy)?
PODROBNOSTI.

18. 03. 2017 Cíleným odvoňováním přišla ČR v posledních 80 letech o milion hektarů mokřadů? Půda ztrácí schopnost udržet vodu i pro nedostatek tradičního hnoje? Nouze o vodu bude největší spouštěč válek a stěhování národů? Vodu je třeba znárodnit?
PODROBNOSTI.

03. 03. 2017 Prodejce zemědělské půdy by ji měl nabídnout dosavadnímu nájemci nebo státu?
PODROBNOSTI.

01. 03. 2017 Budou dopravním prostředkem budoucnosti opět minivozítka?

19. 02. 2017 Podle prof. Hawkinga musí lidstvo spolupracovat mnohem více než dříve a učit se skromnosti. Migrační krize není jediným problémem. „Čelíme obrovským environmentálním výzvám – například změnám klimatu, nevyvážené produkci jídla, přelidnění, ničení celých živočišných druhů, epidemickým nemocem i znečištění moří.
PODROBNOSTI.

14. 02. 2017 Proč je nutno "zpomalit" je vysvětleno ZDE.

10. 02. 2017 Od roku 1996 ubylo na jihu Čech 6675 hektarů zemědělské půdy? Její cena se však téměř zdvojásobila.
PODROBNOSTI.

10. 02. 2017 Od roku 1996 ubylo na jihu Čech 6675 hektarů zemědělské půdy? Její cena se však téměř zdvojásobila.
PODROBNOSTI.

15. 01. 2017 Jedna velká kontejnerová loď způsobí naší planetě stejné znečištění jako padesát milionů automobilů?
PODROBNOSTI.

27. 12. 2016 Proč hrozí války o vodu?
PODROBNOSTI.

21. 12. 2016 Na skládce skončí letos v tuzemsku 729 tisíc tun potravin. Plýtvání vyjde průměrného Čecha na 20 tisíc korun ročně. Nemohou však za ně jen spotřebitelé?
PODROBNOSTI.

18. 12. 2016 Měli bychom definovat společný majetek, nad nímž má komunita sdílená a rovná práva. V principu by se to mohlo týkat pozemků, vody, nerostných zdrojů, znalostí, vědeckého výzkumu a softwaru?
PODROBNOSTI.

16. 12. 2016 Dánské město Kodaň bude již v r. 2025 městem bez uhlíku ze spalování ropných produktů?
PODROBNOSTI.

29. 11. 2016 15 největších lodí světa zatěžuje životní prostředí více než všechny automobily na světě, kterých v je více než 760 milionů? Vliv leteckého provozu není monitorován?
PODROBNOSTI.

02. 11. 2016 Finové považuji spalování dřeva za nejméně efektivní způsob jeho využití?
PODROBNOSTI.

25. 10. 2016 Občané USA odebírali v září r. 2016 nejvíce benzinu v historii, 9,4 milionu barelů (1,5 mld. litrů) denně. To je o 1,1 procenta více než v září 2015.
PODROBNOSTI.

21. 10. 2016 Budeme "skladovat" přebytečnou (např. větrnou) elektřinu v přeměnou CO2 na etanol?
PODROBNOSTI.

13. 10. 2016 90 % podzemních vod v celém pásmu severní Afriky a Předního východu je vyčerpáno. Příští dekády se vydá na pochod (do Evropy?) až sto milionů lidí. V roce 1950 měla Afrika 229 mil.obyvatel v roce 1990 630 milionů a v roce 2013 1.1 miliardy obyvatel.
PODROBNOSTI.

03. 10. 2016 Energeticky soběstačnou vesnici mají i v Norsku.
PODROBNOSTI.

29. 05. 2016 Státy sdružené v OSN se shodly na opatřeních (AGENDA 2030)k zajištění TUŽ do roku 1020 a 1930.
PODROBNOSTI.

20. 04. 2016 Pokud se lidstvo nezbaví dravé chamtivosti, brzy vyhyne?

08. 04. 2016 V hydrátu metanu, který se vyskytuje v sedimentech dna hlubokých moří je obsaženo více energie než v zásobách plynu a ropy a uhlí. Jeho těžby by však mohla výrazně změnit klima planety.

30. 03. 2016 Albert Einstein se v r. 1949 domníval, že společnst potřebuje socialistický hospodářský systém?

21. 02. 2016 Přemnožená společnost má v sobě zakódováné vyhynutí?
Experiment: málé myší společenství se v "ráji dostatku" rychle rozrostlo na 3 tis. jedinců . . . . poslední zahynul po 600 dnech - v prostředí travajícího blahobytu? Řešení: "revoluce" soucitu. Přestaňme živit parazity všech úrovní. Vynucujme si aktivní spolupráci. Zastavme plýtvání.(?)

19. 02. 2016 Aktuální ceny vody (včetně stočného) v jednotlivých blastech Česka jsou ZDE.

07. 02. 2016 "Ekologickou" maďarskou obcí je Agostyán?

07. 02. 2016 Několik stovek členů Texaské akademie věd dlouhými ovacemi ocenili řeč, která nadšeně prosazovala odstranění 90 procent populace Země vzduchem přenosnou Ebolou?

30. 01. 2016 Podzemní úložiště jaderného odpadu představují větší problém než se očekávalo, protože posunům hornin ani průniku vody nelze zabránit?
PODROBNOSTI.

12. 12. 2015 Představitelé 200 států se v Paříži dohodli na zásadách pro snížení oteplování planety. Jedním z principů je "klimatická spravedlnost". Rozvojové země dostanou od vyspělejších 100 mil. dolarů.

10. 12. 2015 Do konce tohoto století roztaje až čtvrtina vrstvy (arktického) permafrostu, která zadržuje miliardy tun "skleníkových" plynů?

09. 11. 2015 Na světě se denně spotřebuje 85 mil. barelů ropy.

30. 10. 2015 Ekonomika orientovaná na něco jiného než růst HDP proto přestává být pouhým akademickým výbojem?

06. 09. 2015 Aktivisté posbírali na Litoměřicku více než 3,5 tuny zeleniny, která by se jinak zaorala či vyhodila, protože např. mrkev byla křivá (neprodejná) a uvařili z ní 2 tis. porcí polévky.
PODROBNOSTI.

27. 08. 2015 Strana Zelených organizuje PETICI k realizaci opatření, která by měla zlepšit hospodaření s vodou.

25. 08. 2015 Výrobu elektromobilů a vývoj motorů na vodík "olejáři" stále brzdí? Zkušební série vozidel výrobci ničí?

14. 12. 2013 Tomuto podnětu je třeba zvýšit prioritu, např. klíčovým slovem grunt.

15. 09. 2013 1857605 občanů EU podepsalo petici, podle které (cituji) "Orgány EU a členské státy jsou povinny zajistit, aby všichni obyvatelé měli právo na vodu a hygienická zařízení.Zásobování vodou a řízení vodních zdrojů, nepodléhají "pravidla vnitřního trhu", a že služby, poskytující vodu, jsou vyňaty z liberalizace.EU zvyší své úsilí o dosažení univerzálního přístupu k vodě a hygienickým zařízením."
PODROBNOSTI.

02. 01. 2012 Britská nevládní organizace Iraq Body Count (IBC) stanovila počet obětí téměř devítileté války v Iráku na 162 tisíc.
PODROBNOSTI