Kronika projektu PODNĚTY.CZ - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Kronika o.s. PODNĚTY.CZ


2004

21.12.2004 Ministerstvo vnitra ČR registruje o.s PODNĚTY.CZ ( IČO 26986604).
21.10.2004 k příkladnosti učitelů ( v tvorbě podnětů) byli opakovaně vyzváni ředitelé ZŠ v Č Krumlově.
04.10.2004 o existenci www.podnety.cz je informován vedoucí skupin Komunitního plánování z Ústí nad Labem
24.06.2004 individuální rozhovory s vedoucími odborů MÚ v Českém Krumlově . Databázi považují za užitečný, ale dosud nezávazný zdroj podnětů pro vlastní práci. Některé podněty však již realizovali.
23.06.2004 ke spolupráci bylo vyzváno Městského zastupitelstva v Českém Krumlově. (viz podnět č. 2004 06 23 02 40 07). Po několika urgencích odpovědi (až dne 25.10.2004) tajemník MÚ, ing.Jedlička nabídku odmítá.
07.06.2004 Televize uvádí krátkou informaci o projektu. (Bez uvedení domény webu)
06.06.2004 jednání s ředitelkou gymnázia v Č. Krumlově ( Mgr, Jana Cipínová)
22.05.2004 o vyjádření k projektu byl požádán ombudsman ČR JUDr. Motejl. (Do 8.1.2005 bez odpovědi).
01.05.2004 zahájen zkušební provoz Databáze podnětů obyvatel a hostů ČR (EU), na stránkách www.podnety.cz. Vznik přípravného výboru občanského sdružení PODNĚTY.CZ (ing. Bednář, Roman Šimánko, Věra Bednářová)
31.03.2004 zjištěno, že ani Jihočeský KÚ nemá finanční prostředky na realizaci projektu.
17.03.2004 představitelům města Č.Krumlov oznámena existence zkušební stránky DP. O projektu informují veřejnost regionu Českokrumlovské listy 20. a 22.3.2004.
25.02.2004 Ke spolupráci vyzváni pedagogové. (Individuální jednání s řediteli Základních škol v Č. Krumlově).
12.01.2004 počátek spolupráce autora projektu s webmasterem Romanem Šimánko.


nahoru