Kronika projektu PODNĚTY.CZ - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Kronika o.s. PODNĚTY.CZ


Před rokem 2004

2003 autor nabízí projekt Městu Č.Krumlov (24.1. a 26.3.2003 ), premiérovi ČR ( 27.1.03), Ministru informatiky a několika dalším obcím, politickým stranám a občanským sdružením. ( Odesláno cca 100 nabídek a informací). Pozitivně reagoval 15.8.2003 předseda o.s. ICOS Č.Krumlov (ing. R. Tichý) a předseda Senátu ČR JUDr. Petr Pithart. Ten dne 23.10.2003 písemně vyzval ministra informatiky k posouzení projektu. Náměstkyně ministra, ing. Bérová, projekt dne 30.10.2003 odmítla). Databáze eviduje podněty obyvatel z několika dalších obcí a měst.
2002 část archivu podnětů několika občanů Č.Krumlova je převedena do elektronické databáze.
1989 zřízena databáze podnětů pro odborné komise OF v Č.Krumlově. Po jejich zániku je průběžně doplňována podněty autora projektu a jeho přátel.
1977 zřízena databáze strojních investic, vynálezů a zlepšovacích návrhů v OSP Č.Krumlov.
1972 zřízena databáze některých pojistných událostí ČSP v Č.Krumlově.
1970 Zřízena "soukromá" databáze podnětů pro zvýšení kvality řízení technického zabezpečení provozů VVP Boletice.
1968 Před komisí MNO obhájen projekt "Využití okrajově perforovaných štítků pro řízení technického zabezpečení v armádě". Projekt zkouší 9. tanková divize - vývoj přerušen okupací ČSSR armádami Varšavské smlouvy.
1967 "Veřejně" přístupná databáze podnětů je důležitým prvkem řízení tech. zabezpečení 51.msp v Českém Krumlově
1948 Autor projektu je inspirován možností evidovat jednotlivé svazky své knihovny na štítcích s okrajovou perforací.


nahoru