- občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Mapa

NDOP SE PŘEDSTAVUJE

prezentace projektu  - text

prezentace projektu PowerPoint

etický kodex správy NDOP

kronika

Facebook

Zpravodaj

 

 

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

definice podnětu

formulář pro vklad podnětu

FILTR- vyhledávač

hledat č.j.

 

 

ZÁKONY

právo na podání podnětu

právo na informace

Sbírka zákonů

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Metodická pomůcka pro obce - podání, podněty,informace, stížnosti

 

 

VZORY - ŠABLONY

upozornění na podnět

hlášení  ú rovně realizace podnětu

řádné podání podnětu

vzor podá ní na www.podnety.cz

žádost o informaci

urgence žádosti o informaci

stížnost na nečinnost úřadu

"antipodnět"

 

 

NAŠI LIDÉ

stanovy

přihláška člena

ú koly člena

úkoly vedoucího klonu

naši lidé ve zpravodaji

KONTAKT

Stanovy -  na www.podnety.cz

 

PODPOŘTE PROJEKT

transparentní účet správy databáze

Banner  kód: <p><a href="http://podnety.cz"><img src="http://podnety.cz/img/podnety_ico.gif" width="88" height="31" alt="Databáze podnetu obcanu" /></a> < /p>

 

 

 

PROJEKT PODPORUJÍ OSOBNOSTI

Petr Pithart

Tomá š Franke

Pavel D.F.Hrubý

Tomáš Jurčík, SSP

Josef V.Nečas

Jiří Kozak

 

DĚKUJEME ZA PODPORU

DÁRCI

účet sdružení 303646888/5500

 

 

PARTNEŘI PROJEKTU

Vyměnili jsme politiky

Věci veřejné

Koho volit

Alternativa zdola

Horní náměstí

Svaz důchodců

Workline

 

 

 

DOPORUČUJEME

Naši politici

Bez korupce

 

 

 

 STOJÍ ZA POZORNOST

ELEKTRONICKÉ VOLBY

OBECNÝ MRAVNÍ ZÁKON

CK RADNÍ SE PODNĚTŮ BOJÍ?

VÝZVA PEDAGOGŮM

OBČANSKÁ NAUKA V PRAXI

VZKAZ KARLA ČAPKA ?

PŘEMNOŽENÍ BYROKRATŮ

VÝROBCI LUKŮ SE PŘEMNOŽILI

CO S PŘEBYTKY - JAN KADUBEC

POTRESTAT SKUPINU EKONOMŮ

REFERENDUM

PORAĎTE RADNÍM

ZÁKONY - veřejná databáze

PATICE CZECH-TEK

TRESTNÁ ČINNOST A ŠKOLSTVÍ

IZIP

DESIGN HLAVNÍ STRÁNKY

STÍŽNOSTI PŘED ROKEM 1990

SENIOR PÍŠE VÉČKAŘŮM

VYTŘÍDILI JSME ZA VÁS