- občanské sdružení PODNĚTY.CZ

KODEX

 

Etický kodex správy NDOP - portál www.podnety.cz

Návrh k diskusi - stav ze dne  24.2.2012 11:52:26

 

 

1)       Správa  NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH  PODNĚTŮ je  obecně prospěšnou činností, ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb. 

 

2)       Správcem  NDOP je  fyzická nebo  právnická(?) osoba, která od výboru o.s.PODNĚTY.CZ   získala právo přístupu do redakčního systému stránek www.podnety.cz  

 

3)       Správce zajišťuje, aby  nebyly zveřejněny  podněty, jejichž obsah je v příkrém rozporu s dobrými mravy nebo s  posláním projektu, vyjádřeným  např. Stanovami sdružení nebo s definicí podnětu.  Totéž se týká  hlášení o úrovni ralizace podnětů.

 

4)      Pokud má správce k podnětu oprávněné  výhrady, zveřejní pouze jeho  číslo a  sdělení nahradí  slovy:  Text podnětu je v rozporu s definicí  ( http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20100805175814) a  proto ho nelze zveřejnit. Správa NDOP vyzývá  autora, aby na adresu podnety@podnety.cz  zaslal  text jiný.  Pokud to do 14. dnů neudělá, podnět bude z  NDOP odstraněn. Po uplynutí  jednoho roku  bude smazán i z Trezoru  NDOP. Podpis autora srávce NDOP vymazal.

 

5)       Písemné dohody o dodržování etického kodexu  zakládá  předseda sdružení PODNĚTY.CZ,  a to  po dobu 3 roků. Poté se dohoda obnoví.

 

Zpracoval: A.Bednář

 

 Poznámky:

doplnit sankce za porušení Kodexu? Jaké? Jak postupovat u podnětů, které mohou poškodit  něčí "dobrou pověst" ?

Bude možné  za "obecně prospěšnou" považovat  správu NDOP pokud ji bude  vykonávat  orgnán veřejné správy? 

Chránit důležité osobní údaje ?

Opravit závažné gramatické a stylistické vady textů.

Pro Zpravodaj zpracujeme zvláštní etický kodex nebo  jen doplníme tento?