- občanské sdružení PODNĚTY.CZ
1. Úroveň realizace
2. Podnět pro
3. KDE (lokalita)
4. GPS (lokalita):
5. KDO (kompetence)
6. CO (v textu je skupina znaků)
7. Období:
8. Zisk:
9. Stav:
10. Naléhavost:
11. Náklady:
12. Výnosy:
13. Oblast:
14. Kompetence:


Výsledky vyhledávání

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
Vašemu požadavku vyhovuje celkem 367 podnětů.
Zobrazí se 367 nejnovějších.

Na konkrétní podnět může každý občan kompetentního politika či úředníka upozornit, urychlí se tak jeho realizace.

Číslo podnětu: 20190320110212
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Češký Krumlov, Hradní ul., (u Plášťového mostu)
Kdo by měl o podnětu vědět: Město ČK
Co je třeba udělat:

U Plášťového mostu je necitlivě umístěna dopravní cedule. Prosím o její odstranění.

Aplikace Dej tip je neaktivní, podnět nezobrazen. Poslední tip přidán 17.01.2019. Prosím o její aktualizaci.

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20190310111002
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Rožmberská ulice.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Č. Krumlov, starosta, odbor dopravy.
Co je třeba udělat:

V ulici Rožmberská vybudovat chodník a její část vyhradit pro jednosměrný provoz.
Ulice je úzká, takže bude potřeba udělat od semaforů jednosměrku a z druhé strany mohou auta jezdit na Objížďkovou ulicí Za Tavírnou.
Denně zde projíždí stovky aut a prochází stovky chodců, kteří jsou bez chodníku ohrožováni. Je hloupé čekat na to, až se zde stane neštěstí.

Klíčová slova: chodec, kočárek, jednosměrka

Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20181108153611
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, Železniční, prostor u domů 191 a 197
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zpevnit místa na okrajové části travnaté plochy, která jsou stabilně využívána k parkování. Doplňkovým prvkem projektu je výměna poškozené dětské klouzačky na stejném místě.
Projekt je zaměřen na menší, ale intenzivně využívanou část travnaté plochy ve vlastnictví města, parc.č. 1516/1, konkrétně před vchody 191 a 197 v ulici Železniční. Zde tato travnatá plocha bezprostředně přiléhá k příjezdové komunikaci a na mírně svažité části trávníku parkují stabilně vozidla obyvatel ulice z důvodů nedostatečných parkovacích kapacit. V důsledku toho je trávník poškozen až do stavu holé půdy, což zejména v mokru působí komplikace při parkování.
Náklady projektu: 146 150 Kč
ZDROJ

Do TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan (bydlící v oblasti Sídliště Vyšný ) napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ . Může uvést i důvody a navrhnout lepší variantu řešení problému.
Termín: do 15.11.2018
Klíčová slova: participativní, rozpočet

Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20181104161429
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Slupenec - Křížová hora
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit cestu ze Slupence (od rybníčku) směrem na Křížovou horu. Pozemek je ve vlastnictví města Český Krumlov. Cesta je v současné době zarostlá dřevinami a nelze použít pro přístup na Křížovou horu, v rámci projektu budou dřeviny vykáceny a prořezány.
Náklady projektu: 51 080 Kč
ZDROJ.
Klíčová slova: participativní, rozpočet

TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan (bydlící v oblasti Slupenec) napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ . Může uvést i důvody a navrhnout lepší variantu řešení problému.

Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20181104154608
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešuvec, Zvonková, Luční
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Prodloužit veřejného osvětlení u garáží na Plešivci, u ulic Zvonková a Luční. V současné době zde žádné osvětlení není a jeho výstavba přispěje ke zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.
Náklady projektu: 155 897 Kč.
ZDROJ.
Klíčová slova: participativní, rozpočet

TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan (bydlící v oblasti Plešivec) napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ. Může uvést i důvody a navrhnout lepší variantu řešení problému.

Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20181104152914
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nové Dobrkovice
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Doplnit vodorovné dopravní značení v křižovatce u výjezdu z areálu býv. ČSAD
Realizací vodorovného dopravního značení se křižovatka na výjezdu z Nových Dobrkovice zpřehlední. Projekt je vypracován.
Náklady projektu: 20 000 Kč
ZDROJ Klíčová slova: participativní, rozpočet

Do TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan (bydlící v oblasti Nové Dobrkovice ) napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ . Může uvést i důvody a navrhnout lepší variantu řešení problému.

Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20181020095929
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko, Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda České republiky, předseda vlády, ministr dopravy, ministr životního prostředí, ministr průmyslu a obchodu, starosta, primátor, PS, Senát.
posta@vlada.cz, info@env.cz, posta@mpo.cz,, posta@mpo.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,posta@mu.ckrumlov.cz, arbed@wo.cz
Co je třeba udělat:

Výrazně zvýhodnit provoz miniautomobilů a technologii výměn vybitých akumulárových baterií. Vozítka jsou vhodná zejména pro odlehčení městské dopravy, v podélných parkovacích pruzích mohou parkovat i příčně, atd.
PODROBNOSTI.

Klíčová slova: baterie, elektromobil, TUŽ

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20180827132855
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Realizovat opatření, která v TOMTO článku doporučují občanky Gabriela Gajdošová a Věra´Čarková.
Viz též podnět č. 20180327134407.

Klíčová slova: UNES-CO. Šedá, Jirmusová, participační, strategický,

DO TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ.

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20170823090139
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Domoradice, Tovární ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat:

Na vhodném místě Tovární ulice vybudovat přechod pro chodce. Před křižovatku Tovární - Na Lhotkách umístit značky Pozor děti, s dodatkovou cedulkou 07 - 08 a 12 - 18 hod.
V roce 2015 vznikla díky ZTV Transoft obytná zóna Na Lhotkách (17 parcel pro individuální bydlení). Z obytné zóny nenavazuje v ulici Tovární žádný chodník. Pokud jdou chodci ke kolejím, musí jít po trávě na krajnici nebo přecházet frekventovanou silnici Tovární na chodník na druhé straně (viz bod 1 v mapce) bez možnosti použít přechod pro chodce.
Ideální řešení by byl chodník v ulici Tovární na straně ulice Na Lhotkách (viz bod 3 v mapce). Z finančních důvodů je schůdnější varianta přechod pro chodce na křižovatce Tovární - Na Lhotkách (viz bod 2 v mapce) i s tím rizikem, že budeme omezovat místy silný provoz na komunikaci a s rizikem konfrontace s řidiči jedoucími z průmyslové zóny více než 50 km/hod.
Jako okamžité řešení navrhují předkladatelé před křižovatku Tovární - Na Lhotkách umístit značku Pozor děti s dodatkovou cedulkou 07 - 08 a 12 - 18 hod.
Obrázek/mapa:http://www.krumlovsobe.cz/php/tempo/krumlovsobe/img/projekt_9_2.jpg
Zdroj: http://www.krumlovsobe.cz/cz/projekty-nove-spoli/#seznam-projektu

Klíčová slova: participace, rozpočet

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20170804104256
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, výpadovka na Kájov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Za restaurací "V OBLOUKU" umístit dopravní značku, která odkloní cyklisty na starou silnici do Chvalšin. Na nové (souběžné) komunikaci zdržují provoz a sami se vystavují značnému nebezpečí.
Navrhovaný úsek cyklostezky je zobrazen ZDE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20170501075521
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, OBČANÉ,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat:

K ohlašování návrhů na využití finančních prostředků "participativního rozpočtu" uživat plně "otevřený" systém PODNĚTY.CZ, který je už 13 roků k dispozici zdarma. Využít lze i podněty staršího data, včetně doporučení z konkurenčního městského projektu ohlašování závad. Další systém pro shromažďování dat nevymýšlet. V Česku je jich už 6686, (pořizovací hodnota 134,5 mld. Kč) a roční provoz nás stojí 24,3 mld. Kč.

Kláčová slova: participace, rozpočet, hlasování

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20170425073821
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, starosta.
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Organizovat procházky občanů se starostou města. V Plzni se zjevně osvědčují.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20161004195236
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, stráň od gymnázia k sídlišti Vyšný, Berkovka
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat:

Zajistit možnost stavby chodníku, schodů či "výtahu" na trase tradičně využívané stezky po stráni ("Berkovka"), od gymnázia k železničnímu přejezdu u Sídliště Vyšný. Po této trase chodí mnoho gymnazistů, někteří učitelé a lidé, kteří z prostoru Vyšný a Za Nádražím směřují ke sportovištím. Výtah/vlek by usnanil život i seniorům a umožnil cyklistům snadno překonat značné převýšení (40 m) mezi ulicí Fialková a železniční tratí.
iz též podnět č. 20030309150007.

Klíčová slova: cyklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20160729113416
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, starosta, odbor dopravy , odbor soc. věcí
Co je třeba udělat: Ověřit, zda město nevyžaduje od držitelů ZTP jízdné v MHD v rozporu se zákonem a příslušnými vyhláškami.

Poznámka: podnět jsem vložil i do městského systému hlášení závad.

Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20151211101434
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov,Třída Míru, zábradlí u chodníku od Parapíčka k Jelení zahradě
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Přivařit příčku zábradlí, sváry nakonzervovat.
Přikládám fotografii.
÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20151025181454
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, dopravní značení Křížové ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor investic, Policie ČR, dopravní inspektorát Český Krumlov
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Součástí dopravního značení části Nové Domovy mělo být dle předchozího sdělení odpovědných pracovníků MÚ i dopravní značení v ulici Křížová v Českém Krumlově. Je proto s podivem, že kolem Nových Domovů byla v sobotu dne 24.10. vytvořena "zóna" s řadou nových omezení (rychlost, jednosměrné ulice,přikázaný směr, zákaz vjezdu nákladních vozidel atd.), avšak zcela nevyhovující úzká, hlučná a prašná ulice Křížová, kde dochází často ke vzájemným střetům vozidel především nedodržováním stanovené rychlosti, obousměrností úzké komunikace i denně k nespočetným a nežádoucím průjezdům zájezdových i linkových autobusů (přímo také kolem MÚ), způsobujících značnou prašnost,hlučnost i vysoké vibrace prostředí, zůstala bez jakýchkoliv opatření.Uvedená negativa životního prostředí již nelze tolerovat, ale konečně je řešit.V této souvislosti činíme dotaz, zda současný postup v dopravním značení byl ukončen, či bude pokračovat a zda po ukončení prací stavby bude proveden nezbytný úklid prašného povrchu přilehlých komunikací? Je proto nezbytné vyřešit průjezdnost-přetíženost dopravy, nynější obousměrnost komunikace, instalovat žádoucí omezení rychlosti a zákazu vjezdu autobusů i nákladních vozidel.Odstranit sílící vibrace, hlučnost a prašnost životního prostředí.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20151017163658
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Křížová hora
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Č.Krumlov, odbor životního prostředí, památkáři.
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit cestu ke kapli, vykácet nálety a keře, prořezat stromy, které brání ve výhledu, přidat lavičky a zajistit pravidelnou údržbu.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20151017163657
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Křížová
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, odbor dopravy,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zřídít přechod pro chodce do ulice Rožmberská od semaforů (k autobusové zastávce Horní Brána). Nebezpečné pro děti, přes keře není vidět nahoru, auta přijíždějí ze 4 stran.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20150609114344
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Vyšný, cesta vedle JZ fasády domu 102
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Dokončit opravu povrchu komunikace.Nedávná pouze posunula velikou louži o cca 3m výše a voda z ní bude prosakovat do jedné ze stěn sušárny domu 102.
Vyrovnat je třeba i chodník na JV straně domu, jehož část se propadla, protože při poslední opravě elektrických přípojek nebyl řádně zdusán jejich zásyp.
Přikládám fotografiiaktuálního stavu. ÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20150218082002
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, panelová komunikace podél nákladového nádraží ČD
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Rozšířit panelovou cestu http://mapy.cz/s/fWvt o cca 3m, směrem do parku.Levně tak získáme rozsáhlé parkoviště.
Klíčová slova: Janota ÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20150217195659
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, chodník podél vlakového nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodník před vlakovým nádražím a zvýraznit u něho směr do centra města. Povrch chodníku je ve velmi špatném stavu a zejména turisté,kteří mají své kufry na kolečkách se asi diví.
Viz starší podněty
20091223125307
20060801210000
Klíčová slova: Janota ÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20150217195658
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, polní cesta na SV svahu bývalého vojenského cvičiště
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Od tiskárny, kolem rybníčku ke střelnici vybudovat odvodněnou šotolinovou cestu Užívali by ji zejména cyklisté a mopedisté pro cesty do tovární zóny v Domoradicích. Částečně by se odlehčil provoz na ulici Budějovická.
Viz též 10 roků starý podnět č. 20050111132107.
Klíčová slova: Janota ÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20140816122611
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Rybářská ul.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, odbor dopravy, Městská policie Český Krumlov; posta@ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat: Stanovit max. šířku vozidel, která mohou projíždět Rybářskou ulicí (restaurace Babylon). Ze zídky domu č.6 rostl několik let do ulice břečťan. Majitelka domu dostala v r. 2013 výzvu Městské policie Český Krumlov, že je nutné tento břečťan ze zídky odstranit z důvodu poškozování projíždějících velkých vozidel. Nejen dle mého názoru by velká vozidla v této ulici neměla co dělat. Na argument, že břečťan škrábe automobily tvrdím, že vozidla škrábou obyvatelům domy. Způsobenou škodu na domech nikdo majitelům neuhradí. Majitelka pro tentokrát břečťan odstranila, ale chtělo by se zamyslet nad tím, zda mají velká vozidla v této ulici co dělat.Přikládám foto pořízené po odstranění břečťanu.÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20140629090515
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, komunikace před budovou železničního nádraži
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Č.Krumlov, odbor dopravy, Služby města,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit povrch komunikace před orientační tabulí pro turisty. Její stav kazi image města.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20140128141429
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Urbinská ulice (před 155 a 186)
Kdo by měl o podnětu vědět: Český Krumlov
Co je třeba udělat: Prověřit, zda jsou parkovací místa pro vozíčkáře platná nebo již byla zrušena. (Mohla by tu parkovat tedy jiná auta).
Někde bylo odebráno svislé značení, ale vodorovné zůstalo.
÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130802150214
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšehradská ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodníky po obou stranách ul. Vyšehradská (u bývalého hotelu Vyšehrad)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130724192752
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Hlavní silnice z Větřní do Č.Krumlova
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, obec Větřní, policie, Okresní správa silnic,
posta@mu.ckrumlov.cz,podatelna@obecvetrni.cz,ckoopvetrn@mvcr.cz, pcroopck@mvcr.cz; susck@atlas.cz
Co je třeba udělat: Zakázat cyklistům jízdu po úzké hlavní silnici z Větřní do Českého Krumlova (k Rechlím) a zpět. Mohou užívat komunikaci na pravém břehu Vltavy, kde auta projíždí jen velmi sporadicky.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130627112851
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, úsek od Paraplíčka k zatáčce nad školou TGM, vysoká kamenná zídka podél komunikace.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz,
Co je třeba udělat: Zajistit generální opravu kamenné zídky. V nadzemní části se místy rozpadá a (včetně základů?) vybočuje z původní osy.
Hrozí masivní propad sinice, po které jezdí i autobusy. Svah pod zídkou (terasovité zahrady) je značně strmý a dlouhý.
Přikládám 3 fotografie.
÷
Viz též duplikát tohoto podnětu v českokrumlovském systému hlášení závad.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130602170828
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,Třída Míru, chodník u odbočky k bývalému hotelu Vyšehrad.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Reklamovat provední "slepecké" dlažby u přechodu pro chodce. Zjevně byly užity velice nekvalitní dlaždice.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130503122319
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,Třída Míru + Vyšenská
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odvor investic, Odbor dopravy.
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Pečlivěji zvažovat a kontrolovat efektivitu oprav místních komunikací. Kvůli obrusu nebo odloupnutí cca 5mm vrstvy speciální směsi, nanesené v r.2008 a 2009 na solidní asfaltový základ, určitě není třeba (na více než dvaceti místech) frézovat vozovku do hloubky 10 cm.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130427095023
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, chodník u cesty z ul.Třída Míru podél hotelu Vyšehrad.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit nebo zrušit chodník. Kazí image města v očích turistů, kteří v těsné blízkosti chodí na vlakové nádraží anebo na Kleť.
Přikládám fotografii.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130415185724
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Za Tiskárnou, u provozovny CapNet
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zvednout mříž šachty kanalizace do úrovně vozovky
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130312123541
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Vyšný, cesty mezi garážemi v severní části sídliště.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat: Vyasfaltovat místní komunikace mezi garážemi
Více než 110 jejich majitelů platí obci desítky roků nemalé daně a je absurdní, když by měli být trestáni za to, že pneumatiky jejich automobilů zanáší bahno na Vyšenskou ulici.
Přikládám fotografie.

Viz též 10 roků starý podnět č.j. 20030225150407
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130225081641
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšenská, asi 300m jižně od brány kasáren
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města, městská policie;
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit nebo odstranit zábradlí nad ústím propustku. Pokud by do něj narazil cyklista, asi to nepřežije.
Doporučit městským strážníkům a pracovníkům Služeb města, aby odstranění podobných závad urgovali iniciativně sami.
Přikládám fotografii.
Viz též 4 roky starý podnět č. 20090118101229
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20130219114054
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, asi 30m JZ od Paraplíčka
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města, policie
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Iniciovat zahájení pátrání po pachateli,který odcizil masivní, ručně tesaný kámen ze zídky u komunikace pod Paraplíčkem.
Zbylé kameny hlavy zídky je třeba proti odcizení chránit, minimálně pečlivým vyspárováním cementovou lepicí hmotou.

Přikládám fotografii.
Viz též podnět č.j. 20170711174404 br>Klíčová slova: kvádr, kamenná
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20121205171950
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšenská, chodník u křižovatky Na Růžku.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit obrubník chodníku.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20121204233410
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, chodník u křižovatky Na Růžku.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodník.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20121203100349
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Parkoviště "U Luny"
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Doplnit chybějící asfalt u schodů od Budějovické brány k parkovišti.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20121125116345
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,Vyšný, Podhájí
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Lépe osadit mříž šachty kanalizace.Hrozí zranění chodce.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20121008195541
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, u domu č.9, kolem plotu u rampy vlakového nádraží.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Č.Krumlov ve spolupráci s ČD
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit pravidelný úklid silnice a chodníku od větví a listí ze stromů, které patří ČD.
Jsou zdrojem nepořádku na komunikaci, ale také v zahradě domu č.9. Hrozí zde nebezpečí poranění chodců větvemi, které se ve větru lámou.
Klíč. slova: České dráhy
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20121004133817
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, chodník před domem č.7
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodník. Turisté, kteří přijíždí vlakem si v těchto místech vytváří názor na kvalitu samosprávy Č.Krumlova.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20121001143019
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšenská, krajice u křižovatky s ulicí Na Spojce.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,Odbor doporavy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Krajnici komunikace zpevnit mělkými betonovými žlaby. Téměř každý větší déšť ji ničí.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120828130159
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, zídka u komunikace nad kinem
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odbor dopravy? Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit zídku
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120823180635
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, chodník u nádraží ČD
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodník.Jeho stav už řadu roků kazí image města. V hlubokých propadlinách si někdo může vymknout kotník či zlomit nohu.
Přikládám fotografie.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120823172728
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Domoradice, výjezd od Benziny na Budějovickou
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit řádné osazení mřížky nad drážkou povrchové kanalizace. Hrozí zranění chodce a krádež kovového prvku.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120823171657
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Tovární, cesta k prodejně Planeo
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Vyčistit kanalizaci.Přechod pro chodce je pod vodou.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120817115227
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Serpentina
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Č.Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Pokácet strom s obnaženými kořeny, opravit zřícenou kamennou zídku. Hrozí pád stromu na cestu, po které chodí místní občané i turisté a sesuv svahu s chodníkem podél zahrádek.
V příloze jsou 3 fotografie.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120716125714
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Vyšný + chodník u nádraží ČD
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,Odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat: Řešit efektivitu a priority oprav povrchu místních komunikací.
Autor podnětu se domnívá, že praskliny v relativně málo použivaných cest v Sídlišti Vyšný mají být (včas) zality kvalitním betonem (praskliny lze vyplnit "pěnou") nebo posltupem dle podnětu č. 20110406161416 a přednost by měl mít např. chodník před nádražím ČD, který je ( dlouhodobě) v zoufalém stavu.
K tomuto podnětu přiložit informaci, kolik nás oprava v místě http://mapy.cz/s/4uAe stála, protože při ní byla užita "velká" mechanizace. Zvážit obnovení tradice údržby silnic a chodníků v příslušných lokalitách bydlícími "cestáři". Drobné opravy zvládnou snadno i někteří senioři.
INPIRACE


Klíčová slova: reklamace
Přikládám fotografie.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120708225133
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov - Domoradice, Budějovická
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat: Zajistit opravu propadlých částí chodníku.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120612171709
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, zejména ulice Slunečná, Dělnická, Skalní.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odbor dopravy
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit generální opravu kanalizací a povrchů komunikací. Většina úseků je více než 40 roků bez údržby.
Autorka podnětu se domnívá, že město se stará mnohem lépe o turisty než o stálé obyvatele města.
Přikládám fotografii.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120612162103
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Starý Plešivec, schodiště mezi ulicemi Dělnická a Skalní
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit opravu schodiště.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120320084257
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Za Nádražím, komunikace u pošty
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit povrch komunikace.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120305085855
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Vyšný, plocha před domy č. 100 a 101
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odbor dopravy, Služby města, policie.
posta@mu.ckrumlov.cz, pcrck@mvcr.cz, miroslav.hala@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Plochu mezi řadou garáží a domy č. 101, 102 vyhradit pro parkování osobních a dodávkových vozidel.
Jde převážně zbytky betonové podlahy kasárenského objektu, na které je pouze tenká vrstva nekvalitní zeminy. Před domem 101 je na ní travou prorostlá vrstva "šotoliny", na které bývalo volleyballové hříště. Zpevnit je třeba alespoň jednu ze tří možných krátkých příjezdových cest.
Přikládám fotografie.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120229112730
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Za Nádražím, komunikace před poštou
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,Odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit opravu povrchu silnice a chodníku.
Přikládám fotografie.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120215131107
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, zastupitel, radní, ČKRF
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Všem občanům, kteří v Č.Krumlově řádně platí daně z nemovitostí, vydat kartičku pro bezplatné parkování na všech městských parkovištích.
Město p.p. vybere na parkovném o cca 5 mil. Kč méně, ale komfort života místních občanů se zvýší. Pokud by tato hodnota měla být vyjádřena penězi, jde o částku 5000000:14000=357 Kč na obyvatele za rok.
PODROBNOSTI
Přikládám ilustrační fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20120105090850
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, radnice
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, starosta - Mgr. Dalibor Carda (ČSSD), Rada města, radní, zastupitel.br> posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat:

Ověřit oprávněnost tvrzení:

- Č.Krumlov je "Potěmkinova vesnice", bez zázemí, kde ceny diktuje Rozvojový fond, neboli fond na útlum všeho co se nelíbí a nenese několika vyvoleným. PODROBNOSTI

- Vedení ČKRF zneužívá svého postavení. ZDROJ

Přikládám ilustrační fotografii.

Klířová dlova: Troják
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20111222150200
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, radnice, MÚ
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta města Č.Krumlov Mgr. Dalibor Carda
dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Reagovat na "Otevřený dopis Patriota".
Autor dopisu se domnívá, že: odstrašující a hlavně dlouholetý stav téměř všech kulturních stánků, téměř nulová podpora místních podnikatelů, nepovedený územní plán, stálé dopravní problémy a mnoho dalších neřešených věcí vyžadují novou krev do vedení města.
Přikládám ilustrační fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20111219210646
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov Latrán, u České pošty
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Č.Krumlov, policie.
milan.trhlin@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz, jan.sital@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Kontrolovat dodržování zákazu zastavení proti České poště (ulice Latrán), v případě porušení zákazu vyvodit důsledky.
V současné době ke kontrole nedochází a je přehlížena.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20111125190042
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Českobratrská, u křižovatky k vjezdu do ul. Na Spojce
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Napřímit sloupek a vyrovnat plech dopravní značky.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20111027075323
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Horská ulice, asi 50m JZ od křižovatky s ul. Linecká
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Policie
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Doporučit majiteli opěrné zdi, aby ji podepřel, ukotvil nebo postavil znovu. Hrozí sesuv kamene na komunikaci.
Přikládám fotografii.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20111027074023
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Horská ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Přizvednout a řádně podezdít propadlé víko šachty v komunikaci. ZDE zveřejnit název firmy, která v minulosti komunikaci opravovala. Většina poklopů byla osazena špatně, viz např. podnět 20040630190805.
Přikládám fotografii
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20111025095129
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ, radnice
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Upozornit občany, např. v městském Zpravodaji, na existenci další technologie pro komunikaci se zastupiteli. Je velice jednoduchá, adresy politiků jsou přiřazovány automaticky.
Přikládám fotografii vstupní stránky.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20111022110029
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ, (parkoviště v bývalých kasárnách).
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Č.Krumlov, občané. posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat: Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o následující informaci: Komu a jaké částky účtuje město za pronájem parkovišť automobilů v bývalých kasárnách?
Přikládám fotografii.

POZNÁMKA
O shora uvedenou informaci může (měl by) požádat každý občan, a to do doby, dokud níže nebude zveřejněna uspokojivá odpověď.
U žádosti fyzické osoby musí být (i v e-mailu) uvedeno jméno, příjmení, datum narození + adresa pro doručování.

Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20111021085023
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, pozemek na východní straně Městského vrchu - u kasáren.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, policie
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Doporučit majiteli pozemku, aby bezpečněji ukládal balíky (kotouče)sena. Každý váží až 400kg a při "letu" přes silnici může někoho zabít.
Přikládám fotografii balíku, který skončil až u plotu kasáren. Druhý je v příkopu u silnice.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20111012171137
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Tovární chodník u přechodu silnice mezi obchody Planeo a Terno
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města.
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Doplnit dlaždici. Někdo se může zranit.
Přikládám fotografii
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110714163616
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Na internetu (přehledně) zveřejňovat všechny smlouvy, které uzavřelo město s jinými subjekty.
VZOR
Klíčová slova: České Budějovice, Tahoma, dohoda.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110624162906
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšný, u brány kasáren
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Přemístit nebo odstranit značku zákazu zastavení. Ztrácí se v listí stromu.
Přikládám fotografii.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110601161321
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, autobusové nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit schody.Někdo se může vážně zranit.
Přikládám fotografii
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110531072511
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Žádost o informaci - podle §13 zákona 106/1999Sb.
Jaký finanční obnos (protislužbu) a jak dlouho získává město Český Krumlov za umístění dynamického banneru autobusového dopravce Student Agency na str. MÚ.
Přikládám fotografii.

Tuto žádost může na MÚ odeslat každý občan. Musí však v mailu uvést své jméno, bydliště a datum narození. Anonymním žadatelům může město odpovědět formulářem.

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110525091715
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, starosta, informatik
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Požádat webmastera diskusního portálu demokracie.krumlov.cz, aby ho inovoval, případně zřídit diskusní stránky v režii města.
Doporučuji systém
www.svice.cz, který lze doplnit "filtrem" - doporučuji typ užívaný v NDOP
PODROBNOSTI
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110510092040
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Policie
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Omezit nebo zrušit používání "botiček". K dopravním značkám upravujícím pravidla parkování vozidel doplnit informaci: "Pokud na dobře viditelném místě svého vozidla vyvěsíte číslo telefonu a NA VÝZVU OPRÁVNĚNÉHO (DO PĚTI MINUT) TOTO PARKOVIŠTĚ UVOLNÍTE, může policista upustit od sankcí."

Přikládám fotografii případu, kdy MP zablokovala vozidla prostoru, který velmi často bývá poloprázdný.
Při odstraňování 3 botiček (v místě dle mapy) ujedou policisté cca 25 km, řidiči ztratí spoustu času a ujdou 4,5 km.
Varianty "botiček":
Teplice
Liberec viz též podnět z r. 2007
V Ženevě prý (cizinci) dostávají samolepku s poučením (ve čtyřech jazycích) a s mapkou, na které jsou vyznačena nejbližší vhodná parkoviště.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110417225626
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, chodník ze Tř. Míru k T.G.Masaryka
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zabetonovat trubky pro osazení zábran vjezdu.Někdo je vytrhl ze země.
Přikládám fotografii.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110412121436
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Chvalšinská, komunikace pod mostem u kina.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odbor dopravy.
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit efektivnější využití volného jízdního pruhu.Může zde být např. několik parkovacích míst a prodejní stánky.
Přikládám fotografii.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110406161416
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Změnit technologii oprav místních komunikací. Začínající díry zalévat (i v zimě) novou lepivou směsí.
Přikládám fotografii
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110401110348
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, schodiště od mostu u Budějovické brány k parkovišti U Luny
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodník u schodiště. Vylomené drobné dlažební kostky se budou ztrácet. Jde o práci na 15 min.
Přikládám fotografii.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110331104625
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec, U Zelené ratolesti, za a před domem č.233
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodníky.
Zpřísnit požadavky na kvalitu zdusání terénu po opravách inženýrských sítí.
Přikládám fotografie.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110330102231
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov - místní komunikace (ev. č. 85d ) před domy Vyšehradská čp. 250- 251.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Městská policie
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit odstranění nákladního automobilu AVIA - bez registračních značek. Jde zjevně o nepojízdný vrak.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110316212135
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,Třída Míru, křižovatka s ulicí U Nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, odbor dopravy
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit osazení obrubníku.
Současný stav kazí image města v očích turistů, kteří přijíždí vlakem.
Přikládám fotografii.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110316091913
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, hřbitov, chodník před vchodem do kaple
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat: Vyrovnat dlažbu. Někdo se tu může zranit.
Přikládám fotografii.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110311170310
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,komunikace před vchodem do devastovaného hotelu Vyšehrad
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odbor Dopravy, Služby města,
posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat: Alespoň provizorně (hrubším kamenivem) zaplnit nebo výrazně označit hlubokou díru v komunikaci. Hrozí vážné poškození závěsu kola automobilu nebo zranění chodce.
Přikládám fotografii.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110308092942
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Za Tiskárnou (svodidla nad Nemocniční).
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, Odbor Dopravy, Služby města,
posta@mu.ckrumlov.cz, dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz´
Co je třeba udělat: Opravit osazení sloupku svodidel - viz fotografie.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110304213745
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nemocniční, schodiště u parkoviště před MÚ.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, tajemník Ing.Jindřich Fadrhonc, starosta Mgr.Dalibor Carda (ČSSD),Služby města.
posta@mu.ckrumlov.cz, dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit opravu obezdívky schodiště - viz fotografie.
÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110301194537
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, chodník na Tř. Míru od Paraplíčka k Jelence
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, starosta, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz, ambrusova.ivana@seznam.cz, beerova@gymck.cz, cikanska.jizba@seznam.cz, dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz, florian@zsplesivec.cz, j.klosse@seznam.cz, jan.vozabal@divadlock.cz, jan-vorel@seznam.cz, jindrich.florian@mu.ckrumlov.cz, jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz, josef.hermann@ckrf.ckrumlov.cz, karel.vachta@seznam.cz, lusticky.l@seznam.cz, malobo@seznam.cz, mdvorak@wo.cz, olsan@budejovice.npu.cz, ov.ckrumlov@kscm.cz, robin@schinko.eu, SanderaP@lira.cz, stefansmolen@seznam.cz, tomas.zunt@mu.ckrumlov.cz, vanecek.jan@volny.cz, vejskrabrudolf@seznam.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat: Opravit podezdívku chodníku - viz fotografie. Podobných vad je v úseku cca 160 m několik.
÷÷÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110120151149
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Městský úřad (MÚ),Kaplická 439, PSČ 38101
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, odbor dopravy, Služby města.
posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz´
Co je třeba udělat: Změnit systém placení parkovného před budovou Městského úřadu na Kaplické ulici.
Platit by měli aktuálně privilegovaní zaměstnanci úřadu a ne občané , kteří čekají ve frontě na vyřízení své záležitosti, sdělují cosi úředníkovi anebo sledují jednání Zastupitelstva.
Parkovné (symbolické ?) by tak působilo jako regulační poplatek, motivující zaměstnance k využívání veřejné dopravy.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110101105837
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Plešivec, Luční ul.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Vyplnit díru za mříží příčné odvodňovací stružky. Někdo si tu může prorazit pneumatiku
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20101212163041
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Polská ulice, PSČ 38101
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Vyrovnat povrch chodníku.
V příloze je fotografie.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20101203122200
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,38101, MÚ
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, tajemník Ing.Jindřich Fadrhonc, starosta Mgr.Dalibor Carda (ČSSD), radní, občan.
posta@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz, dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz, jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz, florian@zsplesivec.cz, josef.hermann@ckrf.ckrumlov.cz, lobo@ckrumlov.cz, ramvejbus@seznam.cz, zunt@latran.cz
Co je třeba udělat: Požádat občany, aby se přihlásili do skupiny respondentů, kteří jsou ochotni odpovídat na otázky internetových průzkumů veřejného mínění k problematice správy města.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20101114082017
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ; PSČ 37001
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Mgr.Dalibor Carda (ČSSD), radní, zastupitel, tajemník.
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zrušit praxi používání služebních vozidel Městského úřadu pro denní dojíždění do zaměstnání. I když si funkcionáři platí benzín, stojí to obec hodně peněz. "Jejich" automobily p.p. ujedou za rok více km pro soukromé než pro služební účely. Někteří občané se domnívají, že by bylo možné snížit počet služebních vozidel i daně.
Příklady:
A
B

Varianta:
Ukončit pracovní poměr funkcionářům, kteří bydlí v jiných obcích a nechtějí(nemohou) dojíždět na vlastní náklady, anebo chodit pěšky.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20101103131552
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením České Budějovice, Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Krajský úřad Jihočeského kraje, Hejtman Mgr.Jiří Zimola (ČSSD) odbor dopravy, Město Český Krumlov, starosta ......?
posta@kraj-jihocesky.cz, hejtman@kraj-jihocesky.cz, posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat:

Odpovědněji určovat priority oprav komunikací. Např.oprava cca 480 m dlouhého úseku od kruhového objezdu v Domoradicích k Českému Krumlovu nebyla nutná.
Poznámka:
Nezbytná p.p. není (pro osobní automobily) ani objížďka po trase Č.Krumlov, Kaplické Nádraží, České Budějovice. Krátkou dobu lze jezdit ve směru Urbinská >Tovární > Srnín.
Varianta: Za Plevnem > Domoradická > Přísečná > Č.Budějovice.
ZDROJ
Klíčová slova: plýtvání

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20101025122321
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Konvalinková, asfaltová komunikace.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,odbor dopravy.
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Reklamovat špatně zdusaný terén u plynových (?) přípojek do jednotlivých domů. Asfalt nad nimi se propadá - místy až o několik centimetrů.
V příloze je fotografie jedné z propadlin.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20101025120641
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, autobusové nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,odbor dopravy.
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit běžnou údržbu ploch a schodů. Současný stav je zobrazen na přiložených fotografiích.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20101015090007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ, Kasárna
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta ......,radní, zastupitel, vedoucí odborů: majetku, investic, financí
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat:

FH

Vhodnému výrobci užitečného zboží, solidnímu poskytovali služeb nebo občanským iniciativám (za symbolickou cenu) nabídnout některou z dosud stojících budov, zpevněnou plochu, přístřešek nebo rybník v prostoru bývalých kasáren.
Městu zajistit předkupní právo.
Je absurdní platit ročně 1,2 mil. Kč za hlídání něčeho, co bez užívání už od 24.11.2003 chátrá a nakonec bude demolováno.
POZNÁMKA:
Město získalo kasárna bezúplatným převodem a na vlastní náklady je hlídá od r.2007. Armáda v r. 2003 opustila údajně perfektně vybavený komplex, do něhož (po r. 1990) postupně investovala více než 700 mil.Kč.
Autor podnětu doporučoval představitelům města uvedené řešení již několikrát. Naposledy (dne 15.10.2010) vedoucímu finančního odboru.
Viz též (např.) podněty:
www.podnety.cz/podnet-cislo-20080520130008
www.podnety.cz/podnet-cislo-20090704104007
www.podnety.cz/podnet-cislo-20090609184821
www.podnety.cz/podnet-cislo-20090118112620
www.podnety.cz/podnet-cislo-20090110144635
www.podnety.cz/podnet-cislo-20081216094010
www.podnety.cz/podnet-cislo-20081024132731

÷÷
Klíčová slova: půjčovna elektrocyklů, turisté na Kleť, farmářský trh, fyzikálně technický interaktivní areál, interátní kurzy pedagogů, montérky

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20101013150618
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec, chodník ze sídliště od domu č.p.359 směr vodárna
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta ........, odbor dopravy, odbor investic.
posta@mu.ckrumlov.cz; lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodník vedoucí po pravá straně komunikace a ořezat větve stromů, které místy zasahují až do jeho poloviny.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20101010101010
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta .......?, radní, zastupitel
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit naprosto transparentní rozhodování a otevřenost radnice a to tak, aby se informovaní občané mohli na správě města podílet průběžně.

Zejména je třeba:

- Nebát se otevřené spolupráce s občany.
- Nebát se spolupráce s odborníky mimo stranické struktury.
- Zajistit dostupnost všech informací, usnadnit zapojování občanů města do rozhodování.
- Návrhy usnesení i důvodové zprávy zveřejňovat nejméně týden před jednáním zastupitelstva.
- Názory veřejnosti zjišťovat už ve fázi projektového záměru.
- Průběžně zveřejňovat všechny změny finančního rozpočtu.
- Lépe využívat intelektuální potenciál místních lidí.

- Podporovat výchovu mládeže k dodržování zásad dobrých mravů.
- Zvýšit internetovou gramotnost seniorů.
- Zlepšit dostupnost rychlého internetu pro každou domácnost ve městě.
Klíč. slova: OnLine, TOP09, Lobík, Zunt, On Line dialog hlášení závad
÷
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100829132400
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), radní, zastupitel, posta@mu.ckrumlov.cz; lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Průběžně zajišťovat, aby občané byli do diskusí o záležitostech města aktivně vtahováni. Využívat k tomu zejména nové nástroje internetu.
PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA v roce 2007 slibovali např.:
starosta Ing. Jedlička (ODS)
místostarostka Ing. Zikmundová (Sdružení nezávislých-Město pro všechny - SNK – ED)
REALITA v roce 2010 - názory a doporuční občana J.S.
A
B
Klíčová slova: OnLine, Noviny, Mailfórum, diskriminace dialog, On Line, hlášení závad, NDOP, Registr
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100609123413
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Příční
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, odbor dopravy, Služby města.
posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Vyplnit díry v povrchu asfaltové komunikace. Méně pozorný chodec se zde může zranit.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100514235638
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, křižovatka ulic U Vltavy/Tavírna
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města, radní, zastupitel. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Umístit dopravní značku "Slepá ulice". Návštěvníci města se touto ulicí často snaží dojít či dojet na náměstí. Ta však končí na břehu Vltavy.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100414131451
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov - Plešivec, u restaurace Skleník, mezi regulační stanicí EON a panelákem 233
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodník. Je v něm velká díra a někdo by se zde mohl poranit.

Viz též podněty č.j.:
2009 09 16 14 18 08
2009 09 16 21 16 08
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100410080807
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, prostor mezi
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Odbor dopravy, Odbor investic, radní, zastupitel. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat:

Zajistit prodloužení komunikace od Střelnice k začátku panelové "tankové" cesty u bývalých kasáren, respekt. k bývalému útulku pro psy . Může být (zpočátku) jednosměrná - do Domoradic.
Využívali by ji zejména občané, kteří jezdí z oblastí severně od železniční tratě do Domoradic a Českých Budějovic. Tím by se snížilo zatížení kruhového objezdu U Trojice, na který dnes (Ulicí Na Svahu) přijíždí i vozidla pokračující na Kájov, Kaplici a na Lipensko, protože (po zřízení kruhového objezdu u Porákova mostu) je nájezd ze Třídy Míru na Chvlašinskou (Špičák) problematický.
Obousměrná by měla být komunikace Domoradice - tanková cesta od okamžiku, kdy bude ukončena "revitalizace" prostoru kasáren.

Klíčová slova: cyklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100407161752
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, parkoviště "U Luny">
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města, radní, zastupitel. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit asfaltový povrch parkoviště Jsou v něm hluboké výmoly - viz přiložené fotografie.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100407161718
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města, radní, zastupitel. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit schodiště, přidat zábradlí. Chůze po něm je velmi nebezpečná - viz přiložené fotografie.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100326153007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, komunikace Nad Nemocnicí, svah k areálu nemocnice, úsek mezi "Wagnerkou" a penzionem Rajský.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Odbor dopravy, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit JZ svah komunikace proti sesuvu. Ten signalizuje utržená krajnice a náklon stožárů veřejného osvětlení - viz přiložená fotografie.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100326152955
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Nad Nemocnicí
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Odbor dopravy, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Doplnit chybějící díly silničního "zpomalovače" - viz přiložená fotografie.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100126201107
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, radní, zastupitel posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat:

Zveřejnit stručný výpis statistických a ekonomických podkladů, které vedly k závěru, že musí být vybudován tunel od Trojice k autobusovému nádraží. Předpokládat, že odhadované finanční náklady (570 mil. Kč) budou nejméně o 50% překročeny zvážit, zda by nebylo účelnější vybudovat severní obchvat, např. podle 5 roků starého podnětu 2005 01 11 13 21 07. Viz též podněty: 2006 03 27 15 12 50; 2007 11 12 09 07 00; 2008 11 17 09 27 15

Klíčová slova: cyklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100125113853
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Stříbrná
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, odbor investic, odbor dopravy. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zrušit chodník a opravit povrch komunikace. Nejlépe položením nového asfaltového koberce. Chodník chodci vůbec nevyužívají (silnice s nepatrnou frekvencí jim stačí) a majitelé domů by tak mohli snáze parkovat svá vozidla u svých domů, bez zbytečného najíždění na obrubníky.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100104091200
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, komunikace podél východní strany bývalých kasáren.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Odbor životního prostředí, odbor dopravy Služby města, Správa CHKO Blanský les. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz, blanles@nature.cz "
Co je třeba udělat: Zajistit opravu vysoké kamenné zídky a pokácet stromy, které nad ní rostou. Hrozí zřícení její části na frekventovanou komunikaci. FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20091223171307
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Za Nádražím, chodník podél domu č.8.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit povrch chodníku. Je v dezolátním stavu. FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20091223125307
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, u nádraží ČD, od domu č.7 k restauraci.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, odbor dopravy, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit opravu chodníku.. Turisté, kteří přijíždí vlakem si v těchto místech utváří první dojmy o Českém Krumlově. FOTOGRAFIE Viz též podnět 2005 01 12 15 45 07
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20091222173100
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Městský úřad, škola, gymnázium
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Odbor školství, ředitel školy, učitel, pedagog. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Doporučit ředitelům škol, aby zajímavé aktivity žáků (učitelů ?) přihlašovali do soutěže "CO NÁS BAVÍ". 25 projektů (měsíčně) bývá oceněno částkami od 5 do 25 tis.Kč.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20091206122000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, chodníky
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, odbor dopravy, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: S vhodnými soukromými osobami uzavřít smlouvy k zimní údržbě chodníků. Např. podle vzoru (nebo zde) m.č.Praha 6
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20091114160007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, osada Vyšný, 5m SZ od prodejny Army-shop
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Odbor dopravy, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit rozbitou komunikaci. FOTOGRAFIE"
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090928194059
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, křižovatka Na Růžku
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit chodník.Někdo si zde může vymknout kotník. FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090918153608
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec 2, pěšina od panelového domu č.p. .......k ulici U Jeslí
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zpevnit povrch pěšiny, např. štěrkem, případně je nově zřídit jako užitečnou zkratku. (Možná postačí dodat štěrk a vyzvat uživatele stezky, aby si ji upravili sami.) FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090917172807
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec II, schodiště za školkou
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit schodiště FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090916211608
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec II, chodník u parkoviště před obchodem v objektu "Skleník"
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Vyrovnat asfaltový povrch chodníku. FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090916141808
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov. Plešivec II, chodník mezi objekty č.p.233 a "Skleníkem".
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit devastovaný povrch chodníku, zejména nebezpečnou propadlinu v horní části. FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090914144007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec 2, U Jeslí.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit nebo odstranit zřícenou cihlenou zídku.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090901175954
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, křižovatka ulic Vyšenská a Třída Míru (Na Růžku)
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), odbor dopravy, policie, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Snížit výšku živého plotu, nebo ho (ze strany Tř. Míru) zkrátit. Brání výhledu směrem k vlakovému nádraží.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090831134533
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Hřbitovní ulice, Horní Brána,
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS; posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zvýšit kapacitu parkovacích ploch. Při pohřbech a o dušičkách se centrální ulicí nedá ulicí projet.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090713141901
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, u křižovatky ulic Objížďková a Pod sv. Duchem
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz.
Co je třeba udělat: Vyrovnat nahnuté zábradlí u komunikace.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090713102815
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, most přes Vltavu u "Skleníku", zábradlí na severní straně mostovky
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, policie. posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit prolomené zábradlí. Škodu vymáhat po majiteli vozidla, kterého by měla identifikovat policie, případně z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090709180620
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nemocniční, chodník u časově omezeného parkoviště osobních vozidel
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Odbor dopravy, Služby města. posta@mu.ckrumlov.cz; info@smck.cz
Co je třeba udělat: Vyplnit díry kolem ocelového víka šachty. Chodec se zde může zranit. Fotografii posílám správě databáze mailem.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090619150627
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Kostelní ulice, u prodejny MAHAKAM
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města (podatelna@mu.ckrumlov.cz)Loc:
Co je třeba udělat: Vyrovnat dlažbu. Chodec se zde může zranit
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090609183915
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, placená parkoviště automobilů, zejména v prostoru nemocnice.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola (ČSSD), ředitel nemocnice v Č.Krumlově podatelna@mu.ckrumlov.cz; posta@kraj-jihocesky.cz; hejtman@kraj-jihocesky.cz
Co je třeba udělat: Řešit problematiku parkování držitelů legitimace zdravotně postižených (ZTP). 30 minut bezplatného parkování zpravidla k vyřízení záležitosti nepostačuje.
Poznámka:
podnět si poznamenala místostarostka Č.Krumlova, která ho vyslechla při diskusi s občany v klubu ROZVOJ dne 9.6.2009.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090523192337
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Zlatá Koruna, Holubov, cyklostezka mezi obcemi Třísov a Plešovice
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, odbor dopravy, odbor investic, odbor životního prostředí; starosta obce Holubov Jaroslav Franěk, starosta obce Zlatá Koruna Milan Štindl;
podatelna@mu.ckrumlov.cz; ouholubov@worldmail.cz; franek@worldmail.ck; ou@zlatakoruna.cz;
Co je třeba udělat: Provést dopravní značení, které cyklisty upozorní na několik (5?) poměrně hlubokých příčných odvodňovacích žlabů.
Jeden z nich byl příčinou pádu a středně těžkého zranění českokrumlovské občanky H.S.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090523152750
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Rybniční ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, odbor dopravy, odbor investic,Služby města.
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit (obnovit)povrch komunikace. Patří k nejhorším v Českém Krumlově.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090520002053
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením České Budějovice, Český Krumlov; silnice z Českého Krumlova do Č. Budějovic
Kdo by měl o podnětu vědět: Hejtman Mgr. Zimola - ČSSD, starosta Ing.Luboš Jedlička - ODS, odbor dopravy, odbor investic, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, SÚS Č.Krumlov
podatelna@ckrumlov.cz; lubos.jednicka@mu.ckrumlov.cz; posta@kraj-jihocesky.cz; hejtman@kraj-jihocesky.cz; miroslav.hala@mu.ckrumlov.cz; klasa@kraj-jihocesky.cz; sekretariat@susjk.cz ; sekretariat.ck@susjk.cz .
Co je třeba udělat: Zajistit zvýšení dopravní kapacity komunikace, např. rozšířit ji o další jízdní pruhy v úsecích, kde (teoreticky) pomalá vozidla předjíždět lze. Při velmi intenzivním protisměrném provozu je to dnes velmi riskantní.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090505215343
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí,chodník ze sídliště Vyšný k nádraží ČD, u želez. přejezdu
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Odbor dopravy, Služby města
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit a odvodnit chodník nebo k němu upevnit lávku (fošnu) pro přechod bahnité louže.
Opravit podezdívku okraje chodníku, který se propadá do šachty kanalizace.
FOTOGRAFIE
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090505211541
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru (u nádraží ČD), chodník před domem č.p.269
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), odbor dopravy, Služby města
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit nebo alespoň odvodnit chodník. Tvoří se na něm veliká louže.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090502200207
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšehradská ulice, zejména úsek mezi domy č.p. 188 a 263
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Zajistit opravu povrchu komunikace. Je ve velmi špatném stavu.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090416140305
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, plocha před kinem
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Opravit poškozenou bednu na písek.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090413143427
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením stará silnice mezi Českým Krumlovem a obcí Větřní.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta ing. Luboš Jedlička (ODS), odbor dopravy,
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Upravit starou cestu mezi Českým Krumlovem a obcí Větřní, zřídit tam cyklostezku a řádně jí označit. Silnice na levém břehu Vltavy není pro cyklisty v běžném provozu příliš bezpečná, je úzká.

Poznámka:
správa NDOP vybízí anonymního autora, aby vysvětlil, kterou cestu považuje za "starou", a který břeh Vltavy považuje za"levý". Obvykle se břehy určují z pohledu po proudu vodního toku. Kontakt:podnety(n)podnety.cz
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090407182018
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivecká ulice, nábřeží u mostu přes Vltavu
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města,
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Např."ekodlažbou" zpevnit plochu parkoviště pro cca 3 vozidla. Nyní stojí v blátě.
FOTOGRAFIE
ZDROJ
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090404091915
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, Školní ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: Opravit chodník Místy jsou nebezpečné prohlubně.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090330110203
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, autobusové nádraží, parkoviště osobních vozidel zaměstnanců ČSAD
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS,
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit, aby majitel pozemku opravil podezdívku parkovací plochy. Její stav kazí image města.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090329192110
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, louka mezi sídlištěm Mír a obchodním domem Lidl
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Respektovat trasy a zpevnit povrch cestiček, které si vyšlapali chodci.
Jsou viditelné na foto snímku www.mapy.cz a kříži se na souřadnicích Loc: 48°49'27.859"N, 14°19'56.308"E .
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090318175953
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nad Nemocnicí, odbočka k parkovišti před panelovým domem
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS; odbor dopravy, Služby města; (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Odstranit nebo opravit torzo dopravní značky.
Fotografie
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090317180046
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Kájov, České Budějovice
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Odbor životního prostředí , ředitel s.p Povodí Vltavy. posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz, pvl@pvl.cz
Co je třeba udělat: Zajistit vykácení stromů na břehu Polečnice a vyčištění koryta tohoto potoka. V roce 2002 způsobila povodeň v jeho okolí značné škody.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090302205622
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nad Nemocnicí
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Odbor dopravy, Služby města
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Napřímit nebo odstranit vyvrácený sloupek, na kterém p.p.bývala dopravní značka.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090227093229
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Rožmberská
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, odbor dopravy, odbor životního prostředí, Služby města
podatelna@mu.ckrumlov.cz; vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Odstranit suché větve z přestárlé lípy.(Padají na vozovku)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090226155052
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, cesta pro chodce ze sídliště Vyšný k nádraží ČD
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Odbor dopravy, Služby města
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zacelit trhlinu v asfaltovém povrchu cesty. Vsakuje ní povrchová voda ze značné plochy sídliště a podmáčí sypaný násep komunikace.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090213131305
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, autobusové nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS
podatelna@mu.ckrumlov.cz (Petice? Referendum?)
Co je třeba udělat:

Zveřejnit výsledky průzkumu využívání autobusového nádraží a strukturu cestujících.
Teprve potom (s využitím místního referenda?) rozhodnout o výši investic na jeho rekonstrukci.
Poučit se z akce "Výstavba železničního koridoru", kdy někteří lobbisté zdůvodňovali potřebnost velkorysého nákladového nádraží - než se ukázalo, že na stávajícím se ročně vyloží zcela zanedbatelné množství vagonů a naloží ještě méně.
Viz též podnět č.j. 2002 07 23 16 59 07

 

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090127110736
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšehrad, "Polský" dům č.p.250 a 251
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), policie
Co je třeba udělat: Zajistit návrat pokojného stavu (§5 o.z.) pro užívání komunikace a dalších pozemků u shora uvedeného domu.
Zjistit, zda při převodu pozemků, věcných břemen a při jejich užívání nedošlo k jednání v rozporu s dobrými mravy (§5 o.z.). Pokud došlo, zvážit zrušení kupní smlouvy (§39 o.z.).
Zjistit oprávněnost osazení dopravních značek a betonových zátarasů.
S příjezdem ke vchodu do domu mohou mít nyní problémy sanitky, hasiči, stěhovací firmy i vozíčkáři.
FOTOGRAFIE
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090121141049
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, bezejmenná spojovací cesta mezi ulicemi TGM a Tř.Míru
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města.
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Ukotvit označený úsek komunikace. Neprodleně zacelit spáru, kterou asfaltem do zeminy proniká voda.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090110144635
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšný, kasárna
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Při revitalizaci bývalých českokrumlovských kasáren využít nápady, které obsahuje Rozvojová strategie areálu kasáren v obci Velká Hleďsebe.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20081117125529
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Při úpravách komunikací brát ohled na maminky s malými dětmi. Například v ulici Nad Nemocnicí není žádný chodník.

Poznámka:
text podnětu upravil a zkrátil správce NDOP, který anonymnímu autorovi/autorce doporučuje:
*Respektovat požadavky dle definice podnětu. (Viz hlavní stránky www.podnety.cz - pravý sloupec.) Na www.podnety.cz není prostor pro diskusi, dotazy, atd. Podrobnosti k podnětu lze spoluobčanům sdělit článkem nebo fotografí. (Zaslat mailem na adresu podnety(n)podnety.cz). Správa NDOP je zveřejňuje na str. ZPRAVODAJE.
*Podnět by se měl týkat pouze jednoho problému. Z původního textu lze totiž "vytěžit" další podněty:
a) pro městskou policii (Kontolovat "pejskaře"),
b) ve kterém místě sídliště Plešivec se má vybudovat další dětské hříště,
*O upřesnění informace k počtu, případně k lokalizaci 77 (?) dětských hříšť lze město požádat formulářem. To se týká i požadavků na informací o úrovni realizace libovolného podnětu.
*Pokud už podnět, který se "objevené" problematiky týká v databázi je, lze na jeho existenci pana starostu opakovaně upozorňovat. Vzorový vzor upozornění je pod textem každého podnětu. (Viz např:Autobusové nádraží nebo tunel od Trojice k nemocnici)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20081117093328
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Autobusové nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), radní, zastupitel
Co je třeba udělat: Urychlit rekonstrukci autobusového nádraží. Již řadu let čekám na vybudování nového autobusového nádraží, které i jako nádraží bude vypadat a bude sloužit hlavně českokrumlovským občanům. Nejenom turistům. Dočkám se ho vůbec??
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20081117092715
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, plánovaný tunel od Trojice k nemocnici.
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov, starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), hejtman Jiří Zimola(?) - radní, zastupitel
Co je třeba udělat:

Upustit od záměru vybudovat tunel od Trojice k nemocnici. Tunel vyřeší odlehčení pouze jedné křižovatky. Vhodnější by byl rozhodně obchvat celého města. Investovat do takto nákladného projektu v době, kdy městu chybí například autobusové nádraží a stav většiny silnic a chodníků ve městě je žalostný, mi přijde naprosto nehorázné.

Klíčová slova:plýtvání,  cyklostezka, šuplíkový projekt

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20081004171808
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Domoradice, autobusová zastávka u před obchodním domem COOP .
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Zajistit vybudování přístřešku nad lavičkami u shora uvedené autobusové zastávky. Na spojení, tzv. "kolečko MHD" zde pod širým nebem čekávají zejména senioři.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080906112143
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Vyšný
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), odbor dopravy, Služby města, VAKJČ
Co je třeba udělat: Před plánovanou úpravou povrchu asfaltových komunikací v sídlišti Vyšný zrevidovat a opravit vyzdívky šachet kanalizace. Některé jsou v havarijním stavu.
FOTOGRAFIE
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080812222231
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, strom u výjezdu z křižovatky od Skleníku doleva.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing.Jedlička - ODS, Odbor dopravy, Služby města, Povodí Vltavy (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Prořezat strom (vrbu?) tak, aby bylo vidět na most, zda se neblíží nějaké vozidlo.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080810164931
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Horní Brána, celá ulice U Nových domovů.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města Český Krumlov, Odbor dopravy (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Opravit silnici, přemístit značku "SLEPÁ ULICE" od začátku ulice U Nových domovů až ke křižovatce (cca 100 metrů), kde je ještě možná odbočka vpravo k Novým domovům.
FOTOGRAFIE
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080803120128
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov ul. Pod Skalkou, Hřbitovní a Nad Nemocnicí
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor Dopravy
Co je třeba udělat: Opravit komunikaci a již tak žalostný stav ještě nezhoršovat zpomalovacími pruhy
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080729183809
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, výpadovka na Kájov, odbočka Vodotrysku, asi 30 od křižovatky
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: Vyplnit díru v povrchu asfaltové komunikace.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080725084218
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídl. Plešivec
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz),Služby města, Policie
Co je třeba udělat: Stanovit nové podmínky pro parkování vozidel před kontejnery odpadků a kontrolovat jejich dodržování. Opakovaným dojíždění sběrných vozů z důvodu nepřístupnosti kontejnerů se odvoz prodražuje.
Viz též podnět č.j.2003 07 21 16 08 07
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080717180303
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Serpentýna pod Paraplíčkem, dolní část
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: Znovu vystavět zborcenou část kamenné zídky.
Fotografie
Viz též podnět č.j.2008 01 02 13 30 08
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080711103523
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, autobusové nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Zvážit zřízení alespoň přechodné pobočky infocentra v budově autobusového nádraží v ČK. V hale v přízemí je volný prostor - stačila by alespoň brigádnice pro sezónní období.
Zaměstnanci ČSAD AUTOBUSY Č.Budějovice a.s. denně vysvětlují desítkám bloudících zahraničním turistů, jak se dostat do města, do infocentra na náměstí atd.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080707133551
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), radní, zastupitel
Co je třeba udělat: Na internetu zveřejnit důvody (ekonomické propočty), které vedly ke stavu, kdy v Českém Krumlově seká trávu jakási firma z Chebu.
Vyvrátit tím názory, podle kterých je zmenšování počtu zakázek podniku Služby města pouze rafinovanou cestou k jeho privatizaci.
Viz podněty č.j.:
-20080528122034
-20060508163012
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080614203047
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,Nádražní předměstí, Železniční ulice, odbočka k domu č.p.193
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Odbor dopravy, Služby města (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Ekodlaždicemi zpevnit původně travnatou plochu, která už několik roků úspěšně plní funkci parkoviště vozidel.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080614104313
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec I, schody mezi budovou Úřadu práce Český Krumlov a budovou Mateřské školy Plešivec 279 Český Krumlov (tzv. Smrťák).
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička - ODS ,Odbor dopravy, Služby města ( lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz; podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Schody opravit a v jejich dolní části zajistit návaznost mezi panelovými domy kolem vchodu čp 240 (místo blátivé vyšlapané cesty v trávníku) - spojit s chodníkem vedoucím od vchodu 240 ke vchodu 230.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080607204117
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Serpentýna, Asi 20m pod Paraplíčkem
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Opravit ocelové zábradlí. Část, ve které jsou zlomené litinové sloupky zapřít šikmou tyčí do svahu pod ním.
FOTOGRAFIE
Příkladný postup opravy je ZDE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080519164608
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, jižní krajnice ulice Vyšehrad
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: Zvýšit nebo lépe odvodnit komunikaci podél její jižní krajnice. Zejména před domem č.p. 159 bývají velké louže vody.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080519145407
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ul. Na Svahu, před penzionem ONYX
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Luboš Jedlička – ODS, Služby města, JIVAK (podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Zajistit pravidelné čištění sběrných košů dešťové kanalizace.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080517155000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, odbor životního prostředí, policie, Okresní hygienická stanice, Orgán letového provozu (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Zajistit, aby zejména městská policie měla operativní spojení s orgány letového provozu a byla schopna odklonit nebo ukončit vyhlídkové lety, případně lety zajišťující reklamu společností, pokud nepřiměřeně obtěžují obyvatele Č.Krumlova.
Např. 17. května 2008 odpoledne létal nad městem desítky minut velmi hlučný vrtulník. (Trup od kabiny k vyrovnávací vrtulce byl natřen transparentní červenu barvou).
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080506094050
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšenská, autobusová zastávka v sídlišti Vyšný.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Doplnit panel boční stěny čekárny.
FOTOGRAFIE
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080502151224
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, autobusové nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy ředitel ČSAD.
Co je třeba udělat: Doporučit řediteli ČSAD, aby neplýtval penězi za problematickou ochranu povrchu jízdních řádů tenkým akrylátovým "sklem", které vandalové až příliš snadno zničí.
Je třeba prověřit, zda autor tohoto způsobu "zasklení" neměl na mysli jen finanční prospěch dodavatele akrylátu.
Výhodnější je tradiční postup:
1)papír na plechovou podložku dobře a celoplošně přilepit,
2)po zaschnutí natřít povrch bezbarvým lakem.
Aktuální stav je na fotografiích dvou z několika již poničených vývěsek.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080430181853
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, křižovatka ulic Kaplická - Objížďková, u penzionu Ingrid
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města,Odbor dopravy.
Co je třeba udělat: Zajistit odvodnění nebo zvýšení části komunikace, kde se i při mírném dešti tvoří velká louže. Řidiči vozidel jsi zpravidla přehlédnou, Před nečekanou špinavou vodní sprchou nemají uživatelé přilehlého chodníku kam uhnout.
FOTOGRAFIE.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080415084918
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Špičák, Chvalšinská ulice, při silnici mezi parkovištěm Jelenka a autobusovou zastávkou Špičák
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), policie
Co je třeba udělat: Požádat majitele havarovaného automobilu stříbrné barvy s PB poznávací značkou, aby vůz přemístil na méně exponované místo. Vozidlo již několik týdnů blokuje drahocenné pohotovostní parkovací místo.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080410552408
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, asi 80 m SZ od Křižovatky Objížďková-Kaplická (před odbočkou na autobusové nádraží), u chodníku po levé straně komunikace.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: Utěsnit otvor (cca 100x150mm), kterým za deště vtéká značné množství vody neznámo kam.
Mohlo by dojít k vytvoření nebezpečných podzemních dutin, případně k poškození majetku vlastníků přilehlých nemovitostí.
Přikládám fotografii
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080328100332
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Pivovarská, Von der Brauerei zur Post
Kdo by měl o podnětu vědět: Bürgermeister Jedlička, Verkehrsamt, Stadt
Co je třeba udělat: Die Strasse reparieren. Es sind Löcher in der Strasse.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080327150122
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,chodník z ulice Třída Míru, od domu č.p. 38, kolem č.p. 136 a 137
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města,
Co je třeba udělat: opravit povrch chodníku. Před domy 136 a 137 ho (ekodlažbou) rozšířit tak, aby vzniklo až 5 míst pro parkování osobních automobilů
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080327145054
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, chodník od křižovatky Na Růžku (podél oplocení zahrádek) k prodejně Koloniál.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: Vyrovnat linii obrubníků chodníku. Nejméně 2 je třeba vyměnit.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080312104407
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: V měsíčníku ZPRAVODAJ MĚSTA (duben 2008) upozornit občany na jejich práva dle § 16 a 17 zákona č. 128/2000Sb.
Zdůraznit, že občan obce má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty a že podání mají orgány města vyřídit bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
Ujistit občany, že všechna podání a informace o jejich vyřízení budou zveřejněna na internetu.

Autor shora uvedeného návrhu (podnětu) doporučuje užití technologie www.ck.podnety.cz.
V databázi tohoto portálu je ke dni 12.3.2008 již více než 700 podnětů pro Č.Krumlov. Na 105 z nich současný starosta reagoval. Pouze u 10% podnětů je poznámka: "vyřešeno".
÷
Klíčová slova: Noviny, Mailfórum, diskriminace
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080226183107
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), policie
Co je třeba udělat: Využívat portál ck.podnety.cz i pro zveřejňování „podnětů“ starosty obyvatelům města.
Efektivní by např. mohly být výzvy ke spolupráci občanů s policií města, při řešení konkrétních negativních jevů.
Jiný příklad je z r. 1935 - viz: 19350328000000.
Klíčová slova: NDOP, Registr podnětů
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080130081021
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, u nádraží Českých drah (ČD), cesta vyhrazená pro chodce - směr sídliště Vyšný
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města ? Přednosta železniční stanice ČD ? (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Ve spolupráci s majitelem pozemku (ČD?) vyrovnat/vypnout asi 30 m oplocení a asi 3 m doplnit.
Plot odděluje železniční koleje od cca 2,5m vzdálené souběžné cesty, po které chodí i děti. Dohodnout systém úklidu travnatých ploch do 3 m od železničního náspu.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080129093804
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor investic, ČKRF, Odbor majetku
Co je třeba udělat: Ucházet se o dotaci z programu "Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití" Viz: www.mmr.cz/podpora-uprav-byvalych-vojenskych-arealu-k-obecnimu-vyuziti
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080121154808
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, radnice
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), radní, zastupitel
Co je třeba udělat: Zvážit, zda je únosné investovat do vánoční výzdoby historického centra města a několika hlavních komunikací 300 tis. Kč v situaci, kdy nejsou peníze na běžnou údržbu majetku města, např. odpadkových košů a laviček. Viz též např. podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20080114223600
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080115201609
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Latrán, 2 šachty dešťové kanalizace před domem č.p.40
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: Zajistit vyčištění sběrných košů v šachtách dešťové kanalizace. Koše jsou plné smetí. Pravděpodobně bude nutné vybrat odpadky ze všech šachet v ulici Latrán.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20080102133008
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Serpentýna pod Paraplíčkem, SV stráň v úseku od 50 do 150 m od kina
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města,
Co je třeba udělat: Redukovat počet stromů, které rostou nad vysokou kamennou zídkou. Jejich kořeny ji rozrušují.
Fotografie
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071227115518
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), ČKRF
Co je třeba udělat: Vytvořit internetový katalog/databázi přírodních zajímavostí, kulturních památek, ubytovacích zařízení, sportovišť, atd., ve kterém by poloha místa ( a nejbližšího parkoviště ) byla udána zeměpisnými souřadnicemi, např. z nabídky serveru www.mapy.cz.
K účasti na jeho tvorbě motivovat obyvatele českokrumlovského regionu, zejména učitele a žáky škol.
Katalog ocení zejména majitelé automobilů vybavených navigačním systémem GPS a majitelé mobilních telefonů s modulem GPS.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071204143639
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, komunikace v úseku mezi lávkou přes Polečnici u Jelení zahrady a Plášťovým mostem.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz),Správa státního zámku?
Co je třeba udělat: Doporučit vlastníkovi komunikace, aby včas reklamoval kvalitu jejího povrchu, který tvoří zdobná kamenná dlažba. V místě, kde by měla být nejvyšší bod se tvoří rozsáhlá louže. Místem prochází naprostá většina návštěvníků Č.Krumlova.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071204121210
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, dřevěný můstek nad mlýnskou strouhou mezi ulicí Široká a lávkou přes Vltavu u Plášťového mostu
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: V mostovce proříznout 2-4 krátké příčné drážky , nebo vyvrtat několik otvorů. Tvoří se na ní rozsáhlá louže, kterou chodci(zejména ženy) překonávají obtížným balancováním na podélně přibitém úzkém prkně.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071202131307
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov Horní Planá, Kaplice, Křemže, Lipno nad Vltavou, Větřní, Vyšší Brod
Kdo by měl o podnětu vědět: Náčelník/náčelníci Policie České republiky - obvodní oddělení: Český Krumlov, Horní Planá, Kaplice, Křemže, Lipno nad Vltavou, Větřní, Vyšší Brod. Ředitel OŘPČR Č.K. ; starosta Ing. Luboš Jedlička, velitel městské policie Č.K. Jan Šítal
Co je třeba udělat: Zajistit vyžívání NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ policií.
.Občan může postupovat následovně:
a) zjištěný problém, případně návrh na jeho řešení ohlásí místně příslušné Obvodní oddělení policie mailem. (Viz níže uvedený seznam adres ). Tento úkon lze v řadě případů vynechat.
b) své ohlášení (podnět k nápravě stavu) zveřejní (uloží si ho, např. anonymně ) na webových stránkách NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ ( formulář http://www.podnety.cz/formular-podnetu .

Policista (strážník):
c) vyhodnocuje podněty a koná dle služebních předpisů. ( www.podnety.cz/vyhledat-podnety )
d) o úrovni realizace podnětu může veřejnost informovat využitím formuláře www.podnety.cz/uroven-reseni. (Totéž může udělat každý občan.)
e) formulářem http://www.podnety.cz/formular-podnetu mohou i policisté a strážníci navrhovat způsob nápravy stavu. Např. starostům obcí.

Hlavní výhoda navrženého řešení:
Levná, rychlá a univerzální komunikace mezi občany a policií. Přehledná a veřejnosti trvale přístupná evidence podnětů, včetně údajů o úrovni jejich realizace. Policisté se připraví na situaci, kdy budou mít k internetu přístup ze svých mobilních telefonů.
Lze očekávat vyšší kvalitu spolupráce obyvatel s policií a snížení počtu přestupů a trestných činů.
Podrobné informace poskytne o.s. PODNĚTY.CZ. Kontakt: podnety@podnety.cz

Příklady podnětů : (Č.j. vyjadřuje čas odeslání podnětu)
Č.j. 2004 05 29 08 00 04
Č.j. 1998 04 03 15 40 07
Č.j. 2006 05 20 19 30 07
Č.j. 2004 08 04 10 15 03
Č.j. 2007 12 02 13 13 13
Fotografie stopy zloděje

Seznam adres policie:
pcroopck@mvcr.cz; ckoopvbrod@mvcr.cz; ckoopkremz@mvcr.cz; ckoopvetrn@mvcr.cz; ckooplipno@mvcr.cz; ckoopkapli@mvcr.cz; ckoopplana@mvcr.cz ; pcrck@mvcr.cz; policie@mestokaplice.cz

Klíčová slova: NDOP, Registr podnětů

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071113161508
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Na Svahu, chodník v úseku od budovy Finančního úřadu k odbočce do sídliště Vyšehrad
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: Obnovit povrch chodníku. Je popraskaný a jsou v něm rozsáhlé propadliny.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071112090700
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,Domoradice, Budějovická, Pod Kamenem, Chvalšinská, Objížďková, Na Svahu, Třída Míru, Nemocniční.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)¨, Odbor dopravy, ředitel podniku
Co je třeba udělat:

Zjistit, kolika automobily se zaměstnanci jednotlivých podniků z okolí Č.Krumlova podílí na vzniku dopravní zácpy. Neopomenout vliv projíždějících chatařů a budoucí vliv dopravy z území kasáren.
Projednat s vedením vybraných podniků a možnost výraznějšího posunu zahájení pracovních směn.
Připustit, že už brzy bude nutné realizovat severní obchvat města, přičemž "tunel" je jeho nejméně efektivní variantou.
Dle výsledků studie včas upravit územní a strategický plán.

Klíčová slova: cyklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071021164508
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, hřbitov, chodník před hlavním vchodem do kaple
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Jedlička (ODS),odbor správy majetku, Správe hřbitova
Co je třeba udělat: Zajistit vyrovnání dlážděné plochy před hřbitovní kaplí. Dlažba se u obrubníku propadla až o 10 cm.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071004062756
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov,Plešivec,silnice směr Větřní, zrcadlo u neznačené odbočky k obytným domům 275 a 281 a ke škole na Plešivci.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta ing. Luboš Jedlička (ODS), Odbor dopravy, policie, Služby města, podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Otočit zrcadlo do opačného směru, případně přidat další. Po 36 letech bydlení jsme se dočkali zrcadla, důležitého pro bezpečný výjezd od domu zvláště v zimě, kdy horem (po neuržované komunikaci) odjídět nelze. Bohužel je natočeno tak, že je vidět vozovka ve směru od Větřní (kam je i bez něj trošku vidět), ale na vozidla přijíždějící od města, nevidíme. Vyjet směrem k městu je stále hodně riskantní.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071004053556
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, křižovatka u MŠ ve vile na Plešivci, naproti archivu - u kotelny .
Kdo by měl o podnětu vědět: starost, Ing. Luboš Jedlička (ODS), Odbor dopravy, policie ať již městská či státní
Co je třeba udělat: Častěji kontrolovat, případně jinak zabezpečit možnost bezpečného průjezdu vozidel křižovatkou. Dochází zde zde k porušování dopravních předpisů - stáním přímo v křižovatce. Zvláště ráno, ale i v poledne či odpoledne rodiče vozící či odvážející děti do a ze školky parkují přímo v křižovatce a brání výhledu, často i průjezdu vozidel jedoucích od školy nebo z domu 275.Hrozí srážka vyjíždějících vozidel(která musí jet v levé polovině vozovky) i vozidel odbočujících ke kotelně(kteří netuší a nevidí vyjíždějící.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20071002163007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Domoradice, ostrůvek na komunikaci, asi 20 m Jižně od křižovatky s kruhovým objezdem.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz) Služby města, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: Odříznout deformovanou část ocelového stožáru osvětlení komunikace.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070924195000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, prostor asi 150 m JV od Havraní skály, most a lávka u pivovaru,
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), radní, zastupitel, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje
Co je třeba udělat: Zvážit výhody řešení, které místo uvažovaného otočného mostu přes Vltavu u pivovaru doporučuje jeden z obyvatelů Č.Krumlova.
Pan Josef Mittasch navrhuje:
na křižovatce ulic Nemocniční(Kaplická) a Objížďková zřídit kruhový objezd. Z něho odbočku na svah k Vltavě a v podstatě nad stávající lávkou vybudovat most k velkokapacitnímu parkovišti pod poštou. Odtud ( po břehu řeky pod mostem) mohou i kamiony jezdit do pivovaru.
Viz též podnět č.j.2007 05 26 15 41 22
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070918072602
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Staré Dobrkovice, silnice v úseku od viaduktu ke klenutému mostu přes Polečnici
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Odbor dopravy, Ředitel podniku Správa a údržba silnic a komunikací (Okresní správa silnic);
Co je třeba udělat: Zajistit zpevnění krajnice nad svahem k potoku. Zejména v místě, kde se v důsledku sesuvu půdy začíná trhat asfalt.
GPS místa vady: Loc: 48°49'8.5"N,14°17'2.25"E
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070914140800
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, velitel Městské policie, podatelna@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Prověřit pravdivost informací z diskusního příspěvku, který byl dne 14:08 14/09/2007 vložen na portál demokracie.krumlov.cz. Anonymní autor poukazuje na zvláštní chování Městské policie.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070902144509
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, most Dr.Edvarda Beneše
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz),Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: Obnovit hydroizolační vlastnosti chodníku, odstranit z jeho vnějšího okraje hlínu, ze které vyrůstá tráva. Prosakující voda pravděpodobně ničí ocelovou výztuž mostní konstrukce.
Nastříkat konzervační látku na zkorodovaná válečková patní ložiska mostu.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070815183007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, výpadovka na Větřní, rozšířená komunikace v pravotočivé zatáčce proti "barevné" skále.
Kdo by měl o podnětu vědět: ředitel podniku Správa a údržba silnic a komunikací (susck@atlas.cz), starosta, odbor dopravy
Co je třeba udělat: Vyplnit hlubokou prohlubeň v krajnici, která navazuje na rozšíření (odstavnou plochu) u komunikace. Může do ní vjet každý řidič, který se snaží v této nepřehledné zatáčce jet co nejvíce vpravo.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070815181507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Světlík, výpadovka na Č. Krumlov, asi 1 km východně, pravá krajnice
Kdo by měl o podnětu vědět: ředitel podniku Správa a údržba silnic a komunikací (susck@atlas.cz), starosta, odbor dopravy
Co je třeba udělat: Doplnit tři chybějící (uražené) patníky a s ostatními je propojit ocelovým lanem. Varianta: podél patníků instalovat masivní svodidla. Za hranou krajnice je asi 4 m hluboký (kolmý) sráz.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070812203349
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Čechy, Morava, Slezsko, všechny obce a města, (Český Krumlov)
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, primátor, radní, zastupitel, občanské sdružení, učitel
Co je třeba udělat:

V plánech krizového řízení města (obce) formulovat opatření, která je nutné realizovat v případě, že budou dlouhodobě a výrazně sníženy přepravní kapacity.
Cíl: přimět lidi, aby si uvědomili, kde mohou být místní zdroje jejich potravin, nezbytné energie a vody.
V Anglii a Irsku připravuje několik měst zejména:
-seznamy potencionálních samozásobitelů potravinami - s odhadem kapacity a specializace,
-plochy pro pěstování rostlinné potravy lidí a zvířat ,
-lokální měnu (zavedení směnných poukázek),
-výrobu elektřiny z místních zdrojů,
-evidenci a rozšiřování řemeslných dovedností obyvatel,
-recyklaci.
Je nutné včas připravit technická zařízení pro náhradní (regionální) provoz televizního a rádiového vysílání.
Viz též:
- podnět č.j. 2006 11 26 07 52 44
- Projekt o.s.Rodová osada
Klíčová slova: revoluce, válka, potravinová soběstačnost, komunita, krize, kasárna, TUŽ, strategický, žížala, lokální měna, Křížánky, RVHP

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070706100012
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Č.Krumlov, Nové Dobrkovice, asfaltová komunikace podél potoka Polečnice, u domu č.p. 54
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: Opravit (kamenem vyzdít) těleso komunikace, jehož část v r. 2002 odnesla povodeň. V poškozeném úseku se začal odlamovat další pás asfaltu. Zvyšuje se nebezpečí zřícení některého z projiždějících automobilů nebo traktorů do potoka. Znovu napnout ocelové lano, které kdysi plnilo funkci svodidla.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070628180207
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, horní úsek ulice Důlní
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: ajistit opravu kamenné zídky na jižní stěně úvozové komunikace. Vypadávají z ní velké kameny .
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070628180007
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, silnice od Plešiveckého náměstí, ulicí Důlní k Zámecké zahradě
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy , Služby města
Co je třeba udělat: Zajistit opravu povrchu asflatové komunikace. Zejména v prostoru Horní Plešivec má charakter "tankodromu".
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070611070707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko,Praha, České Budějovice, Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, obec, město, Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, primátor, hejtman předseda vlády, ministr vnitra, místního rozvoje, školství, poslanec, senátor,
Co je třeba udělat: Aplikovat do praxe výsledky diplomové práce absoloventky studijního oboru REGIONÁLNÍ ROZVOJ (HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA) Technické univerzity v Ostravě . Eva Turoňová ji úspěšně obhájila v květnu r. 2007 a zabývá se v ní problematikou MANAGEMENTU, MARKETINGU A PARTNERSTVÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI. V obsáhlé pasáži hodnotí kvalitu a naznačuje perspektivy internetového projektu NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ - www.podnety.eu .
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070609112807
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Mír, Urbinská ulice, kryté schodiště mezi domy č.p. 182 a 183
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: Doplnit dlažbu (obklad) 1/3 schodiště. Několik schodišťových stupňů je poškozeno. Hrozí zde úraz chodce.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070609111007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Mír, Urbinská ulice, chodní před domem č.p.184/a
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: Osadit válcový betonový sloupek,(průměr 30/120cm), který někdo odlomil od základu v chodníku a t.č. leží u křižovatky ulic Urbinská a Šeříková
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070609110505
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Mír, Urbinská ulice, oblina chodníku před domem 184/a
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: Zajistit přizvednutí dlažby, která na ploše cca 1 m2 poklesla až o 5 cm. Propadá se i jeden z obrubníků.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070603083511
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česká republika, Český Krumlov, Větřní
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, hejtman, Odbor dopravy, Správa komunikací ,ministr dopravy,
Co je třeba udělat: Při generálních opravách (hloubkové frézování) komunikací, které vznikly překrytím původních dlažebních kostek živičnými vrstvami kostky odtěžit a znovu (třeba i netradičním způsobem) použít. Tuto operaci např. p.p. opomenul naplánovat projektant opravy komunikace z Českého Krumlova do Větřní - v r. 2007 .
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070526154122
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, řeka Vltava, most u Pivovaru - pod Havraní skálou.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS , radní, zastupitel (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Upustit od záměru postavit u Pivovaru drahý otočný most. Postačí normální, řádně ukotvený, s možností rychlého odstranění výplně zábradlí. Nenáročnou úpravou terénu lze most postavit tak, aby byl až o metr výše nad hladinou řeky než je stávající. Viz též podnět č.j. 2007 09 24 19 50 00
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070526110007
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nové Dobrkovice, cesta před domem č.p. 67
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Vyplnit hlubokou díru o rozměrech cca 300/100 mm, která je vedle mříže šachty dešťové kanalizace. Hrozí vážné nebezpečí zlomení nohy náhodného chodce. Vada je Zde
Pozn.: stav většiny komunikací v osadě Nové Dobrkovice je velmi špatný. Viz též 3 roky starý podnět č.j.2004 03 17 18 32 05.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070515164508
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, pravý chodník v úseku od křižovatky Na Růžku k Paraplíčku, asi 12 m západně od garáží domu č.p.38
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: do úrovně ostatních zvednout jeden (asi metrový) obrubník chodníku
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070514110007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, nepojmenovaná ulice od křižovatky Zahradní - Vyšehradská, levý chodník u ústí ulice na Třídu Míru.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy, Služby města,
Co je třeba udělat: demontovat nebo zvýraznit litinový podstavec pro sloupek dopravní značky. Může být příčinou zranění chodce
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070514094507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, křižovatka ulic Zahradní a Vyšehradská + prostor před hotelem Vyšehrad
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: Zajistit opravu několika míst povrchu asfaltové komunikace . Jedna z děr je ož 10 cm hluboká a má ostré hrany.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070505114411
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, Školní ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: Pokácet vzrostlé stromy. Vysadit nové (pomalu rostoucí) nebo je nahradit okrasnými dřevinami. Stávající ohrožují chodce a mohou poškodit zaparkované automobily.Daniel Lžíčař. ( Text byl správou NDOP upraven a zkrácen.)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070504134709
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Autobusové nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), radní, zastupitel, odbor dopravy, Služby města.
Co je třeba udělat: vyrobit tabuli s čísly stanovišť s časy odjezdů a s funkčními hodinami. Zastřešit 6 - 8 odjezdových stání a upravit je tak, aby bylo na první pohled zřejmé odkud kam který spoj jede. Pokud by představitelé města museli ráno v šest čekat (za deště či sněžení) na spoj, asi by na tento podnět nečekali. Viz též č.j. 2007 03 23 11 00 46, 2006 12 15 16 11 05, 2006 04 04 11 16 19, 2005 03 16 10 05 07, 2007 05 04 23 13 00
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070504093500
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec 2 - sídliště
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy, Služby města, policie
Co je třeba udělat: Provést inventarizaci parkovacích míst pro osobní automobily a losováním přidělit rodinám jejich ekvivalent - například ve vztahu k podlahové ploše bytu. Ponechat na nich, jak si "povolenky" vzájemně zobchodují a jaký režim si pro jednotlivá parkovací místa stanoví. Některá (rovnoměrně rozložená) stání zpoplatnit. Viz též podnět 2002 10 14 17 17 07
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070501091350
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Spolí, skála u jezu na řece Vltava - nad Otavanem, ( tzv.papouščí skála)
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), radní, zastupitel, policie
Co je třeba udělat: Zajistit statický posudek stability (papouščí) skály u jezu a její bezpečnost. Případně upozornit na tuto povinnost majitele skály.
Každoroční erose uvolňuje soudržnost tohoto útvaru. Hrozí nebezpečí zranění lidí - v létě zejména vodáků. Skála je ZDE
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070424105236
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Latrán - úsek od Budějovické brány k poště
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy
Co je třeba udělat: Vyrovnat "zakulacené" kraje ulice Latrán vedoucí od Budějovické brány k poště, neboť chodník u pošty je nedostačující a chodník na druhé straně je velmi špatně schůdný. Kvůli velkému sklonu proto hodně lidí (nejen maminky s kočárky) raději chodí prostředkem ulice (nedivím se jim), což je velmi nebezpečné vzhledem k projíždějícím autům.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070423101507
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Třída Míru
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy
Co je třeba udělat: Je třeba položit nový asfaltový koberec na silnici Třída Míru a na začátek silnice Vyšenské ulice, neboť jsou obě místy v katastrofálním stavu (samé praskliny, díry a záplaty). Bylo na to občany již několikrát upozorňováno přímo na Odboru dopravy, avšak bez výsledku.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070329113507
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Vyšehrad, dům 182 (Rozvoj)zábradlí před vchodem
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: doplnit šroub jedné z objímek, kterou je na ocelové zábradlí upevněn sloupek dopravní značky. Někdo z nepřizpůsobivých spoluobčanů už asi zahájil její demontáž a značka by mohla skončit ve sběrných surovinách. Volné závity šroubů u matice je třeba deformovat nebo zatřít barvou. Demontáž matice bude obtížnější. To platí pro i pro svorníky krytů stožárů elektrického osvětlení a další zcizitelný majetek města.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070329113007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Vyšehrad, dům 182 (Rozvoj), 10m SV
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, odbor dopravy, Služby města, (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Zvednout mříž kanalizační šachty a vyrovnat asi 1m2 povrchu asfaltové komunikace, který se propadl o cca 10 cm .
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070323110046
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Tavírna, autobusová zastávka městské hromadné dopravy
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), odbor dopravy
Co je třeba udělat: zajistit výměnu (vyčištění a nátěr?) přístřešku čekárny . Jeho současný stav kazí image města. Prověřit stav na ostatních zastávkách
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070312093000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Snížit výdaje na elektrické osvětlení města. Vypsat tendr na dodavatele elektrické energie, využívat sloupy veřejného osvětlení k umístění tabulek pro placenou reklamu, tabulek s názvy ulic, směrovek městského informačního systému, atd. Realizovat téměř 15 roků starý podnět č.j.1992 07 07 11 52 07.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070301140413
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plášťový most, komunikace od lávky přes Vltavu k mostu přes Polečnici.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), odbor dopravy, Služby města (?), Správa státního zámku (?)
Co je třeba udělat: Včas u dodavatele prací reklamovat kvalitu nového povrchu cesty. V několika místech kamenného zdobného dláždění se již nyní po dešti tvoří louže.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070227163807
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, autobusové nádraží, ČSAD
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), radní , zastupitel, Odbor územního rozvoje, ředitelky SOUPŠ sv. Anežky a Gymnázia
Co je třeba udělat:

Pokud fakulta architektury ČVUT v Praze ( či v jiném městě) přijme nabídku na zpracování studie autobusového nádraží – vyzvat občany Č.Krumlova a další uživatele autobusové dopravy k podílu na formulaci zadání.
K podílu na vypracování urbanisticko-architektonické studie využití prostoru autobusového nádraží a parkovišť před nemocnicí motivovat i studenty a pedagogy SOUPŠ sv.Anežky, případně gymnázia v Českém Krumlově.
Mohli by např. vytvořit jednoduchý trojrozměrný, reálný nebo počítačový model zástavby a technologií.
Klíčová slova: grunt, autobusové, nádraží

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070223091300
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Autobusové nádraží, přístupové komunikace od města a od nemocnice.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy, správce autobusového nádraží, ( ČSAD)
Co je třeba udělat: Zajistit instalaci 2 informačních tabulí, na kterých bude napsáno z jakých čísel stání a v kolik hodin odjíždí autobusy do jednotlivých směrů. Cestující, který zdejší poměry nezná musí dnes obejít všechna stání, prohlédnout cedule ze severu i z jihu a nakonec se někoho zeptat, když cíl jeho cesty je vyznačen pouze malými písmeny v jakémsi ušpiněném jízdním řádu. Viz též rok starý podnět podnět 2006 04 04 11 16 19.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070127095533
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, ulice Za Nádražím, manipulační plocha před řadou garáží mezi domy 2007-2008-2009 a železnicí.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS , odbor územního rozvoje (ing. Lumír Luštický), Ateliér Korčák ( podatelna@mu.ckrumlov.cz )
Co je třeba udělat: Zvážit možnost instalace liniové zábrany ( asi 60 bm obrubníků , lana nebo ocel. svodidel) proti náhodnému sjetí automobilu z prudkého svahu (výška asi 5 m) na střechy níže parkujících vozidel. Zdroj financování: výnos daně z nemovitostí- asi 30 garáží.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070127000000
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, radní, zastupitel
Co je třeba udělat: Zabránit přeměně objektu č.p.163 v Kostelní ulici na hotelový komplex. Další ubytovacích kapacita ve středu města je nadbytečná. Chránit stav, kdy historicky cenné objekty slouží desítky roků stejnému účelu a kdy např. Městská knihovna přivádí do historického jádra 2700 a ZUŠ 800 obyvatel . Hotel by pěší zónu města zatížil zvýšenou dopravou osob, zboží, odpadů, vynutil by si zřízení dalších míst pro parkování automobilů, atd. Podpořit (podepsat) a respektovat petici, kterou k uvedené problematice od 21.1.2007 organizuje petiční výbor ve složení: Vladimíra Konvalinková, Mgr. Jiří Bloch, Lenka Belcherová, Ing. arch. Petr Pešek, PhDr. Eva Davidová a Mgr. Hana Lauková . Plný text petice je ZDE
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070123142840
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídlišt Mír
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, odbor dopravy, (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: zjistit podíl "dálkové" autobusové dopravy na "městské" ( do 15.1.2007) a případně upravit příslušné jízdní řády. Dle vedoucího odboru dopravy MÚ lze např. požádat provozovatele linek, které projíždí Domoradicemi o sdělení počtu jízdenek prodaných ( v obou směrech) pro úsek Domoradice, Plevno, U Trojice, Špičák,nádr. ČSAD.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070113120509
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Rybářská ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta ing. Jedlička (ODS) - lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, Služby města, správa zámku (?)
Co je třeba udělat: zajistit dokončení povrchu komunikace. V úseku asi 40 m chybí dlažba
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070113115834
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, cesta od Plášťového mostu kolem „Lvíčka“ k ulici Chvalšinská
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta ing. Jedlička (ODS) - lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz , Služby města, ředitel ing. Jan Pešl
Co je třeba udělat: zlepšit úklid komunikace a jejího okolí. na komunikaci jsou vrstvy hnijícího listí, nejméně rok se tam válí kryt elektrické instalace stožáru pouličního osvětlení. Po uvedené trase dvakrát prochází většina turistů, kteří do města přijíždí autobusy.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070110181756
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, chodníky na trase Jelenka - Paraplíčko
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz). Služby města, ing. Pešl.
Co je třeba udělat: Dodat chybějící víka plastových nádob na materiál pro posyp náledí na chodnících. Písek vyměnit za suchý - promočený zamrzne.
Na území celého města realizovat 4 roky starý podnět č. 20031205110507 .
Upravit systém údržby nádob tak, aby odpadly důvody vzniku opakovaných podnětů pro tuto oblast. Viz např.č.j.:
20031112142807;
20040315130507;
20050524082807.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070105122800
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Lávka, Dlouhá, Soukenická, Lazebnický most, Domoradice-Mír
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS , policie
Co je třeba udělat: upustit od záměru monitorovat kamerovým systémem lávku u Plášťového mostu. Sledovat raději prostor Lazebnického mostu, rozcestí Dlouhé a Soukenické, nebo ještě lépe příjezdovou komunikaci k sídlišti Domoradice-Mír.
NÁKLADNÝ BEZDRÁTOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉMEM MUSÍ CHRÁNIT PŘEDEVŠÍM MAJETEK A BEZPEČNOST OBYVATEL MĚSTA. U lávky nelze funkční kameru efektivně umístit tak, aby ukázala v tlačenici ruku jenž vytahuje turistovi z kapsy peněženku. Postačí maketa kamery.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061203180027
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, osada Vyšný
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: pro veřejné použití uvolnit jednu ze 3 cest, které vedou z oblasti nad bývalou klubovnou do "dolní vsi" - v podstatě podle petice (?), kterou městu p.p. již předal občan K. Chromý. Asfaltovou cestu kolem klubovny prodalo město (bez věcného obřemene na právo veřejného užívání) sdružení Želva (?)). To zkomplikovalo i veřejnou dopravu, protože nyní se musí autobusy složitě otáčet na křižovatce u konečné stanice.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061203175409
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, osada Vyšný, asfaltová silnice od budovy firmy SIXL - směr bývalá klubovna, pravá krajnice v první zatáčce vlevo
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: Odvézt na sklad dvě plechové dopravní značky (omezení rychlosti a práce na silnici)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061203175028
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, osada Vyšný, můstek na "betonce", u statku manželů Blažkových
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), odbor dopravy , Služby města
Co je třeba udělat: doplnit chybějící díl zábradlí (trubka průměr asi 60mm, délka 2 metry)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061201101411
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Třída Míru, jižní krajnice komunikace nad školou TGM
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: Opravit (doplnit) a natřít ocelové zábradlí
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061120102009
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Vyšný
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta (ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města,
Co je třeba udělat: Odfrézovat povrch a vytvořit novou asfaltovou vrstvu na komunikacích mezi domy, zejména na vodorovných plochách. Při rekonstrukci plynových rozvodů (léto r. 2006) došlo v řadě míst i k propadům dříve opravovaných pásů . V prohlubních se shromažďuje dešťová voda a prosakuje do sklepů přilehlých obytných domů. Zvláště patrný je tento stav před domem č.p. 101. Propady vznikly opakovaným přetížením vozovek pásovým bagrem a těžkými automobily.
(Viz též podnět 2006 06 12 08 30 07)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118114007
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Za Soudem, komunikace v úseku Synagoga - Mateřská školka
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města; odbor dopravy
Co je třeba udělat: reklamovat vadnou práci nebo jinak zajistit opravu zámkové dlažby. Na několika místech se propadá.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118111507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, stezka pro chodce z ulice Objížďková na ul. Tavírna , ústí k Tavírně (u západní stěny objektu s penzionem Amadeus)
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města; odbor dopravy
Co je třeba udělat: opravit cca 1,5 bm betonové zídky. Rozpadá se.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118111007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, křižovatka ulic Za Tavírnou a Rožmberská
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města; odbor dopravy
Co je třeba udělat: upevnit (přilepit) 3 betonové prvky temene kamenné zídky (2ks leží na okraji komunikace)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118110507
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, křižovatka ulic Stříbrná a Do Vrchu
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města; odbor dopravy
Co je třeba udělat: vyplnit dvě až 10 cm hluboké prohlubně v povrchu komunikace. (Nad uzávěrem vody a v okolí litinového víka kanalizace ?)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118110007
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Pod Vyhlídkou
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města; odbor dopravy
Co je třeba udělat: vytvořit nový asfaltový povrch komunikace. Je v něm až příliš mnoho nesourodých a nerovných záplat
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118102507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Nemocniční - směr Kaplice, odbočka k objektům Městského úřadu, asi 40 m od odbočky vlevo
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Stavení odbor, vlastník objektu
Co je třeba udělat: zajistit likvidaci černé skládky v zadním traktu budovy, který je spojena s prodejnou "Potřeby pro domácnost".
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118101707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, u křižovatky ulice Nad Nemocnicí s ulicí Nemocniční
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města, odbor dopravy
Co je třeba udělat: zajistit opravu bortící se části zvýšené obruby chodníku na straně k záhonu u domu č.p. 322
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118092507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Na Skalce,
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města
Co je třeba udělat: reklamovat nebo zajistit opravu povrchu komunikace. Zejména v úseku mezi domy č.p. 540 a 541 se propadá. Část vody z dešťových srážek bude vsakovat do tělesa náspu. Účinkem mrazů může dojít k náklonu opěrného (asi 5 m vysokého ) kamenného zdiva.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118092007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Na Skalce, zábradlí na zídce svahu k Vltavě
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města
Co je třeba udělat: obnovit nátěr cca 100bm zábradlí z ocelových profilů. Silně koroduje zejména v úseku mezi domy č.p. 540 a 541
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061118091507
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Na Moráni, chodník od domu č.p.310 vzhůru - k ulici Příčná
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města
Co je třeba udělat: zajistit provedení nátěru cca 50 bm dvoutrubkového zábradlí - po obou stranách betonového chodníku
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061022014000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, zámecká zahrada, horní část
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, správa státního zámku, PhDr. Pavel Slavko
Co je třeba udělat: požádat správce zámku, aby odvodňovací překopy na cestách v zámeckém parku nechal upravit tak, aby je mohli přejíždět vozíčkáři.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060930000000
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: kandidát na starostu/starostku pro komunální volby 2006 : Zikmundová Jitka ( Město pro všechny), Trnka Stanislav (KSČM), Vondrouš Jan (KDU-ČSL), Veselý Otakar (Volba pro město), Vaněček Jan (ČSSD), Marko Milan (Krumlov potřebuje změnu), Kuchtová Dana (Strana Zelených), Jedlička Luboš (ODS)*-
Co je třeba udělat: do 11.10.2006 sdělit výboru o.s.PODNĚTY.CZ (jeho prostřednictvím spoluobčanům) vlastní názor na možnost využití projektu "Národní databáze občanských podnětů" (NDOP = www.podnety.cz ) městem Č.Krumlov. Reagovat lze formulářem (odkaz "Úroveň realizace") nebo mailem ( pro: podnety@podnety.cz) na následující dotazy :
1. V čem je přínos a jaké jsou hlavní nedostatky nové komunikační technologie?
2. Pokud bude kandidát zvolen, bude využívání technologie prosazovat?
3. Bude proti, pokud přijetí projektu NDOP navrhne zastupitel z jiné strany?
4. Vidí, nebo nevidí problém v určení osoby, která by měla (po zaškolení) vykonávat správu „obecního“ segmentu NDOP.
5. Vadí mu stav, kdy dohled nad dodržováním etického kodexu správy NDOP vykonává o.s. PODNĚTY.CZ ?
6. Jak lze zajistit, aby co nejvíce občanů mohlo podněty předávat internetem?
7. Co je třeba udělat, aby ubylo anonymních podnětů?
8. Čím lze motivovat zastupitele, úředníky a pedagogy k příkladnosti při podávání podnětů technologií NDOP?
Podrobnosti o projektu jsou ZDE

ZÁVĚR TESTU JE ZDE
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060921210052
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Plešivec 2, Luční ulice- dolní část
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta JUDr. F. Mikeš - ODS (frantisek.mikes@mu.ckrumlov.cz), Služby města, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: zajistit opravu děr v povrchu komunikace. Vada je zde
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060904145507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ul. Objížďková, u křižovatky s ulicí Pod Skalkou, stezka pod pletem domu č.p. 514 - směr garáže na břehu Vltavy.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, JUDr. F. Mikeš - ODS (fantisek.mikes@mu.ckrumlov.cz), Služby města
Co je třeba udělat: podél strmé ztezky instalovat jednoduché zábradlí z ocelové trubky. V létě tuto zkratku občané rádi používají. Autor podnětu viděl 2 chodce v průběhu 10 minut. Vada je zde
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060830162007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, prostranství před kinem
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, JUDr. F. Mikeš - ODS (fantisek.mikes@mu.ckrumlov.cz) ; Služby města.
Co je třeba udělat: Opravit cca 6 bm vnitřní hrany horní plochy kamenné zídky na severní straně prostranství a doplnit 12 dlaždic obkladu zídky na jižní straně. Opravit výtluky a praskliny v asfaltu stezky pod jižní zídkou.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060809203007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Krásné údolí - směr Dubík, asi 30m za posledním objektem vlevo od silnice, pravá krajnice asfaltové komunikace
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, JUDr. F. Mikeš - ODS (fantisek.mikes@mu.ckrumlov.cz) ; odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: dostavět svah pod krajnicí . Hrozí propad komunikace . Vada je zde.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060801210000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, chodníky v úseku od nádraží ČD po Budějovickou bránu
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta JUDr. František Mikeš (ODS)- odbor dopravy
frantisek.mikes@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Podstatně zlepšit značení, které turistu přijíždějícího do Č.Krumlova vlakem navede do centra města. Např. i na chodníky nakreslit (v dlažbě barevně odlišit) šipky s nápisy (piktogramy) "CENTRUM<=== 0 ====>VLAK".
Turisté a zejména ti, kteří přijíždí v nočních hodinách, mají problémy s orientací. Totéž platí pro cestu z centra k vlakovému nádraží. Orientační systém by zatraktivnilo několik nápisů v japonštině.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060723031507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, silnice do obce Vyšný, křižovatka s "betonkou" za kasárnami, levá krajnice následující levotočivé zatáčky.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta (JUDr. F.Mikeš - ODS); Odbor dopravy; Služby města
Aktuálně (prosinec2012) Mbr. Dalibor Carda, posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Ze země zvednout a na betonových nosičích řádně ukotvit ocelové lano svodidla. Za krajnicí je vysoký a strmý svah.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060711065859
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Ulice Vyšehrad, komunikace před vchodem do domu č. 151
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta JUDr. F. Mikeš - ODS, ( podatelna@mu.ckrumlov.cz ), Odbor dopravy , Služby města
Co je třeba udělat: na komunikaci umístit zpomalovací práh. Každé odpoledne si zde hraje mnoho dětí z celého sídliště. Přebíhají silnici (z travnaté plochy vlevo do "parčíku" vpravo, učí se zde jezit na kole a na tříkolkách. Po silnici jezdí hodně aut - některá dost rychle. Hrozí nebezpečí úrazu.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060709122309
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, komunikace východně od objektu školy Za Nádražím, zpomalovací kovový práh
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta JUDr. F. Mikeš - ODS, ( podatelna@mu.ckrumlov.cz ), Odbor dopravy , Služby města
Co je třeba udělat: prověřit parametry zpomalovacího prahu. Občan Stanislav Štefko na něm ( při pomalé jízdě) utrhl výfuk svého automobilu. Údajně je vyšší než jiné prahy.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060708184500
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, výpadovka na Větřní, u budovy bývalého Okresního úřadu.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta JUDr F. Mikeš - ODS, ( podatelna@mu.ckrumlov.cz ) Odbor dopravy,
Co je třeba udělat: odstranit dopravní značku , která omezuje rychlost na 40 km/hod., nebo toto omezení u mostu "Rechle" zrušit . Dále již nízká rychlost nemá logiku. Tisíce vozidel se denně vleče téměř kilometr dlouhým úsekem, kde snad může být ohrožen pouze sebevrah z několika ( 5?) přilehlých domků, protože automobily přijíždějící zleva zde z dostatečné vzdálenosti každý dobře vidí. Vozidla od Větřní mají povolenu rychlost rychlost 50 km/hod. a sotva někoho ohrozí, pojedou-li rychleji.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060531131107
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, vstup do ulice Fialková -z chodníku podél ul. Chvalšínská)
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta (JUDr Mikeš. - ODS) , Služby města (?), Jihočeské vodovody a kanalizace (?)
Co je třeba udělat: zajistit vyčištění koše pod mříží kanalizační šachty na pravé straně komunikace. Je plný písku.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060513100007
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, široký chodník podél Nádražní restaurace a Baru WAIKIKI.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta (JUDr.F.Mikeš - ODS) , Služby města
Co je třeba udělat: odřezat nebo přeasfaltovat několik ocelových tubek, které asi třemi centimetry vystupují z plochy chodníku u autobusové zastávky. Zasypat čerstvou propadlinu (průměr 25 cm , hloubka 10 cm - ostré hrany )před vchodem do sálu budovy s barem. V jámě si chodec může zlomit kotník, na dně jsou skleněné střepy. Chodník je ve velmi špatném stavu.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060512174500
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta ( JUDr. F.Mikeš - ODS)
Co je třeba udělat: ocenit podíl, který na příkladné reprezentaci Č.Krumlova má taneční kroužek pod vedením manželů Máčeových. Děvčata získala v dubnu 2006 první místo na mistrovství jižních Čech, dobře reprezentovala i v Plzni.12.6.2006 se zúčastnila mistrovství republiky v discotancích v Brně . Podporu mimoškolské činnosti této skupiny 10 děvčat lze vyjádřit např. zapůjčovnáním městského mikrobusu (8 děvčat) a úhradou nákladů na osobní vozidlo (2 děvčata a doprovod). Zájezd skupiny na soutěž do Brna město nepodpořilo.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060429180507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta (JUDr. F. Mikeš - ODS) radní, zastupitel
Co je třeba udělat: zjišťovat skutečný počet jízd důchodců nad 70 let, kteří vlastní oprávnění ("legitimaci") k bezplatné přepravě autobusem městské dopravy . Vydat jim např. určitý počet náhradních jízdenek, které by odevzdávali řidičům, případně jim vydat kupon, který by řidič po nástupu cestujícího perforoval. Kupony vyměňovat kus za kus. Důvod: zastupitelstvo schválilo této skupině občanů příspěvek ve výši 240 tis. Kč . To znamená, že předpokládá uskutečnění cca 100 jízd denně ( v průměru po po 6 Kč) - což je nereálné. Sleva totiž platí pouze pro jedinou linku, tzv "kolečko", která jede jen jednou denně.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060409094700
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: ředitel ČKRF ing. Reitinger, Infocentrum, destinační management, starosta, zastupitel.
Co je třeba udělat: zajsitit, aby alespoň základní informační materiály o Českém Krumlově byly k dispozici i v ruštině, a to i na internetu. Bohatách turistů ze zemí bývalého SSSR v Č. Krumlově přibývá.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060406163007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov. U křižovatky ulic Vyšenská a Na Spojce
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: vyrovnat a přišroubovat spodní část dopravní značky (návěští před železničním přejezdem). Poškodili ji vandalové.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060404111619
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Autobusové nádraží
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, ČSAD Č.Budějovice
Co je třeba udělat: požádat vedoucího autobusové dopravy pro oblast Č.Krumlov ( ing. K. Holan - holan@csadcbas.cz), aby na informační stojany autobusového nádraží v Č. Krumlově doplnil jízdní řády. Viz též podnět 2007 02 23 09 13 00
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060402000000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, hejtman, Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánu
Co je třeba udělat:

z konceptu územního plánu VÚC Jihočeského kraje vyjmout bod č.284 (str.57).
Navržená trasa "b"severního komunikačního obchvatu má sledovat současnou železniční trať. Ta však prochází hustě obydlenou městskou částí a potřebnému rozšíření koridoru stojí v cestě mnoho objektů i přírodních překážek. Související stavby výrazně změní působivost historických i přírodních dominant spoluvytvářejících jedinečnou scenérii města v místech, kde v současné době je problém umístit plaňky plotu nebo nabarvit fasádu domu jinak než povolí památkáři. Zjistit, zda navrhovatel této trasy má předpoklady pro výkon svého povolání.

Klíčová slova: cyklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060401083900
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, zastupitel, radní
Co je třeba udělat:

Občany aktivně informovat o záměru rekonstrukce autobusového nádraží. (Nejméně fotografií variant výsledků architektonické soutěže a zvláštní stránkou komentářů v měsíčníku Zpravodaj). Po výběrovém řízení se projekt údajně začíná přizpůsobovat potřebám maximálního zisku investora, jehož zájmy podezřelými metodami hájí mluvčí poradenské firmy, na kterou se radní alibisticky odvolávají.

Klíčová slova: autobusové nádraží

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060331120043
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, odbor investic, územní rozvoj, strategický plán, Krajský úřad, hejtman, ředitelství silnic a dálnic
Co je třeba udělat:

nestavět severní obchvat Českého Krumlova v trase, která prochází zastavěnými územími města. Opustit nevhodnou variantu obchvatu přes osadu Vyšný, blíže popsanou v podnětu č. 20060327151250. Hledat taková řešení, která pouze nepřesouvají dopravu z jedné zastavěné části města do jiné.

Klíčová slova: cyklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060331100007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, odbočka z Železniční ulice k panelovému domu č.193
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: opravit povrch asfaltové vozovky. Zejména vyzvednout propadlé mříže kanalizační vpustě. Ve vhodných místech vozovku rozšířit.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060330150610
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, severní obchvat
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor investic , územní rozvoj, strategický plán, ing. Luštický, Krajský úřad, hejtman, Ředitelství silnic a dálnic
Co je třeba udělat: návrh severního obchvatu Č.Krumlova dle podnětu č.j. 2006 03 27 15 12 50 považovat za scestný. Za obchvat nelze považovat řešení, které pouze přesouvá dopravu z jedné obydlené zóny do jiné.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060329134400
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Služby města, ředitel ČSAD
Co je třeba udělat: s příslušnými orgány projednat způsob odstraňování sněhu na autobusovém nádraží. Od ledna do března r. 2006 byl stav téměř katastrofální.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060327151250
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, severní část
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, Odbor investic , územní rozvoj, strategický plán, ing. Luštický, Krajský úřad, hejtman, Ředitelství silnic a dálnic
Co je třeba udělat:

Urychleně vystavět severní obchvat Českého Krumlova.
Přeřazením silnice procházející Českým Krumlovem od ČB na Lipno a dále na Strážný do první třídy jako I/39 se nejen podařilo přitáhnout do města více turistů, ale též podstatně zvýšit tranzitní dopravu včetně těžké nákladní. Ta nyní projíždí v těsném okolí obytných čtvrtí a historického jádra a např. u parkoviště Jelenka je problém přejít silnici, zejména pro matky s kočárkem. Tuto dopravu je třeba dostat co nejdále od města. Nejužitečnější se jeví trasa odbočující k severu před Přísečnou, severně obcházející průmyslový areál, kolem střelnice, dále zhruba kopírující již neudržovanou panelovou cestu. Problematický úsek u osady Vyšný vybavit protihlukovou bariérou. Viz též podnět č.j. 20050111132107.

Klíčová slova: cyklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060324122800
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, radní, zastupitel, ředitel podniku Služby města
Co je třeba udělat: ocenit zaměstnance, kteří letos zajišťovali odklízení sněhu v Českém Krumlově. Kvalitou a rychlostí jejich práce značně převyšovala výkony kolegů v Českých Budějovicích , Písku či ve Strakonicích.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060212003100
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Plešivec 2
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, radní, zastupitel, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: navrhnout plochy, na kterých by si spoluvlastníci bytových domů mohli (na vlastní náklady) ekodlaždicemi zpevnit plochy pro parkování vozidel. Lze předpokládat, že budou vytíženy převážně v mimopracovní době a původní vzhled ploch (tráva) bude téměř zachován.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060205163600
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec 2
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, radní , zastupitel
Co je třeba udělat: zorganizovat průzkum (referendum?), při kterém zjistit, zda obyvatelé sídliště Plešivec 2 jsou ochotni akceptovat vyšší počet parkovacích míst pro automobily na úkor travnatých ploch, např. na "ekodlažbě". V zázemí sídliště je zeleně dostatek. Dopravní problematiku však jeho projektant podcenil.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060123150007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ul. Objížďková, křižovatka s odbočkou k divadlu, schodiště pro chodce před semaforem u penzionu Ingrid
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: řeštit problém, který mají při vstupu do křižovatky např. matky s kočárky. V čase dle č. podnětu do ní vjížděly po silnici od Zvláštní školy - několik metrů od pruhů vyznačujících přechod pro chodce.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060116150007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje
Co je třeba udělat: urychlit řešení problematiky odklonu části dopravy na trase Č.Budějovice - Kájov, a to z prostoru Domoradice (případně již z prostoru Přísečná) na sever - viz též č.j. 2005 01 11 13 21 07. V čase dle č.j. podnětu je (pro nestabilitu skalnatého svahu) uzavřen jeden pruh vozovky pod "Šeříkovou strání" a křižovatkou Na Růžku projíždí až 900 osobních automobilů za hodinu v jednom směru a těžká doprava musela být odkloněna na dlouhou objížďku - přes Kaplické nádraží.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060109093005
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov , Horní ulice, úsek od Konvice po náměstí
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, firma Dunka
Co je třeba udělat: zajistit lepší údržbu uvedené komunikace a "chodníků" v zimním období. Po zazdění průchodu (obchvatu) podloubím ( viz odmítnutý podnět 1993 10 18 14 07 07 ) musí chodci používat úzkou svažitou komunikaci s nepatrnými náznaky chodníků. V čase dle č.j. podnětu na zledovatělém sněhu uklouzla a zranila se autorka podnětu. Přednostně např. odvážet sníh z tohoto úseku komunikace.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20051223100607
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšenská ul. , silnice z prostoru křižovatky Na Růžku k železničnímu přejezdu
Kdo by měl o podnětu vědět: Služby města, starosta, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: opravit pravou krajnici komunikace a odvodňovací příkop
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20051208183253
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením ČESKÝ KRUMLOV
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta
Co je třeba udělat: URYCHLIT OPRAVY ZAŘÍZENÍ NA CESTĚ POD PLÁŠŤOVÝM MOSTEM . Občané , kteří jdou z Jelenky do Široké ulice musí místo opravy obcházet dlouhou trasou přes první nádvoří zámku a Latrán.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20051123171500
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, parkoviště automobilů pod poštou a Jelenka.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, zastupitel, radní, Odbor dopravy, ČKRF
Co je třeba udělat: zajistit, aby zejména na parkovišti pod poštou mohli obyvatelé Č.Krumlova nejméně 10 měsíců v roce parkovat bez poplatků.. Podle výsledků každodenního pozorování je toto parkoviště obsazeno na 95% jen od 15.7.-15.8. Jinak je neustále poloprázdné až prázdné a lidé jezdí jen k supermarketům a do Ć.B., kde mohou parkovat zdarma. Mimo sezónu je poloprázdné i parkoviště Jelenka.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20051109143509
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Městská policie, Státní policie
Co je třeba udělat: Motivovat policisty, aby při posuzování míry společenské nebezpečnosti chování chodců používali selský rozum. Nepokutovat např. občana, který je v dobré fyzické kondici a před přechodem pro chodce v obci tlačítkem semaforu NEZASTAVIL blížící se kolonu vozidel, když správně odhadl , že bezpečně přejde - pokud je nejbližší vozidlo vzdáleno cca 80 m. Tak se chodec ostatně musí rozhodovat v případech, kdy je semafor mimo provoz (So, Ne, svátky) a trvale bliká oranžové světlo.
Pro případné školení policistů i chodců vypočítat, jaký objem vzduchu a paliva projde motorem vozidla, které čeká na zelenou ( když už dávno je přechod prázdný), kolik se zmaří energie zbytečným zastavením a opětovným rozjetím těžkého kamionu. Upřednostnit stavbu "záchranných" ostrůvků v polovině délky přechodu. Přechody výrazně osvětlovat. (Viz též podněty č. 20021111081707 a č. 20030831111605)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20051005101206
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, výpadovka na Kájov, parkoviště jižně od plaveckého bazénu
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Českokrumlovský rozovojový fond, ČKRF, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: zvážit rentabilitu hlídání parkoviště v měsících mimo hlavní turistickou sezónu, zejména od pondělí do pátku. V době dle č. podnětu je parkoviště prázdné a výběrčí parkovného se nudí.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050822102007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Vyšný, asfaltová komunikace a plochy v okolí domu č.p.102
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: zajistit vyrovnání a obnovit spády asfaltových ploch, opravit šachtu vpusti povrchové vody. Firmy, které v okolí domu obnovovaly rozvody plynu, vody a elektřiny nezajistily řádné udusání terénu. Tvoří se a dlouho zde setrvávají rozsáhlé louže dešťové vody, která přitéká ze sídliště. Její pomalý průsak zvyšuje půdní vlhkost , která poškozuje zdivo domu č. 102.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050808093800
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, mluvčí MÚ
Co je třeba udělat: vysvětlit obyvatelům Českého Krumlova, proč bylo nutné oplotit vnější parkoviště pod nemocnicí (proti benzínové pumpě). Zjistit, zda současný způsob jeho užívání není porušením původní dohody vlastníka pozemku (nemocnice?) s městem. Vybudování parkoviště p.p. financovalo město. Podnět je inspirován diskusním příspěvkem M. Maurera - viz www.demokracie.krumlov.cz - vloženým v čase dle č.j. podnětu.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050712091539
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, centrum
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy , Služby města, ČKRF ?
Co je třeba udělat: Osadit v centru cedule se směrovkami na parkoviště P1, P2, P3. V našem centru má problémy s orientací Čech, natož turista. A na P3 uplně chybí označení, že se o P3 jedná. Kolik stojí jedna umakartová deska?
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050606182004
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, výpadovka na Větřní
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, policie
Co je třeba udělat: dopravní značkou odklonit cyklisty jedoucí ve směru Větřní na pravý břeh Vltavy, a to do ulice Pod Sv. Duchem nebo nejpozději přes most Rechle. Komunikace na levém břehu je úzká , automobilní dopravou značně vytížená a pro cyklisty (i motoristy) velmi nebezpečná. Na pravý břeh směrovat i cyklisty jedoucí opačným směrem u obce Větřní.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050527083507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města
Co je třeba udělat: zvýšit produktivitu práce ( o 80% ?) a uspořit mzdové náklady tím, že pro svoz pytlů s psími výkaly bude vysílán řidič Multicaru bez závozníka (viz též podnět 2003 03 21 08 45 07)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050518200504
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, výpadovka na Větřní, křižovatka ulic Objížďková s ul. Pod Sv.Duchem
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, policie
Co je třeba udělat: výrazným značením odklonit cyklisty směřující k obci Větřní do ulice Pod Sv. Duchem a značení zopakovat na ul 5. května u Rechlí. Cesta po levém břehu Vltavy je pro cyklisty velmi nebezpečná a jejich přítomnost ohrožuje i motoristy.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050510162800
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí , prostor před 9 patrovým panelovým panelákem.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: nerozšiřovat oblast vyznačenou pro kontejnery na odpadky. (Původní text) Na vlakovém nádraží u devítipatráku taky nebude brzo kde parkovat. Ono nestačí, že je tady málo míst pro parkování, nedávno nám ještě vyznačili místo pro kontejnery (žlutá čára na parkovišti). Bohužel toto místo někdo jako obvykle vyznačil jinde, než kde bylo původně, takže nám tady každý rok zjara přibydou 2 místa označená žlutou čárou - pokud vydržíme ještě pár let, budeme mít na parkovišti souvislou žlutou čáru, která bude značit místo pro kontejnery a parkovat už nebude opravdu kde....
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050502131907
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, radní , zastupitel, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: do ceny za realizaci projektu " Doprava v klidu " zahrnout i náklady na dodatečnou diskusi s obyvateli a na změny v hotovém systému. Cenu zveřejnit, např. ve vztahu k existenci jednoho parkovacího místa . K příštím projektům tohoto typu organizovat diskusi předem. Podnět je motivován informací (ČK listy 30.4.2005 ?), že radní Jan Ungerman po roce zkoušek systému prohlásil: " Máme velký dluh vůči občanům, že vyhláška nebyla projednávána veřejně " a starosta František Mikeš míní, že : " Potřebujeme zpracovat analýzu počtu skutečných potenciálních žadatelů o parkovací místo v centru města a zjistit, kolik zde trvale žijících obyvatel vlastní osobní automobil " . Autor podnětu míní, že tento údaj (jako jeden z výchozích ) měla obdržet nebo si ho zjistit firma, která projekt vypracovala a názory občanů, dotčených libovolnými projekty, je nutno zjišťovat předem vždy. (Viz též diskusní příspěvek 13:19 02/05/2005 na serveru demokracie.krumlov.cz)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050501133007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice U kasáren, úsek od sídla firmy Triumfa cca 100m - směr Kleť
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, zahradník, Lesy města Český Krumlov
Co je třeba udělat: preventivně odřezat (olámat) suché větve stromů nad vozovkou. Při náhodném pádu mohou pškodit automobil nebo zranit chodce.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050421230700
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov. sídliště Mír, parkoviště
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: Opravit povrch, obnovit vyznačení parkovacích míst.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050415113504
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, most Dr. Beneše, první pole zábradlí u levého břehu Vltavy
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: opravit betonový prvek zábradlí. Obnažená ocelová výztuž koroduje, koroze trhá další vrstvy betonu.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050330180500
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: zvážit možnost převedení části městské dopravy do systému " velkokapacitní taxislužby " dle vzoru obcí Heřmánkovice, Broumov a Křimice . Autobusy jsou v některých časech a linkách málo vytížené.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050318055707
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta JUDr. František Mikeš - ODS , zastupitel, radní, Ing. Horváth, ing. Danielis.
Aktuálně (r.2011): starosta Dalibor Carda(ČSSD)- posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Konkretizovat strategii pro komunikaci radnice s obyvateli a hosty města.
Vyčlenit pro ni potřebné finanční prostředky.
Důvod: z rozpočtu města je na realizaci opatření Akčního plánu pro oblast 1.4.1.1. (N) vyčleněno na příští 4 roky celkem 0,00 Kč.
Protože nic není zadarmo - logicky usuzuji, že Zastupitelstvo města se "strategicky" rozhodlo s nikým nekomunikovat, přičemž (cituji z jiné části materiálů o strategickém plánování):
" Jde o to, že si všichni, kterých se to dotýká, řeknou, co chtějí a pak se to všichni společně snaží uskutečnit."

Zajistil autor:
17.3.2004 upozornil na uvedený nedostatek starostu, místostarostu a několik radních.
18.3.2005 upozornil na tento podnět v internetové diskusi o Akčním plánu na www.mu.ckrumlov.cz .
20.3.2005 @ doporučeno ing.Horváthovi - zvážit možnost odkazů na www.demokracie.krumlov.cz i na www.podnety z webu www.mu.ckrumlov.cz.
(Shodné doporučení je v diskusním příspěvku na str. demokracie.krumlov.cz dne 19.3.2005.)
Klíčová slova: OnLine
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050312153117
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, konečná stanice autobusu Plešivec II
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Městská policie
Co je třeba udělat: zamezit parkování aut na chodníku. Někdy nesprávně parkující auta brání i vjezdu autobuse městské dopravy.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050303185900
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Kaplická ulice, parkoviště před budovou Městského úřadu
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: na parkovišti vyhradit dostatek dobře přístupnýách míst pro automobily " zákazníků " Městského úřadu.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050222084244
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, radní, zastupitel
Co je třeba udělat: považovat za absurdní, že o záměru provozovat v Č. Krumlově " vláček " pro turisty se jeden ze zastupitelů města (bývalý jeho starosta) A.Princ dovídá až z tisku. Tento stav napravit. (Podnět je motivován diskusním přípěvkem na www.demokracie.krumlov v čase dle č.j. podnětu) Viz též podněty: 2005 02 25 06 30 00, 2005 04 15 18 51 00
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050118191007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, kasárna
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, správa OIS
Co je třeba udělat: aktualizovat informaci o výcvikové základně sil OSN na http://www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/soucas/i_sfor.htm. Provoz v kasárnách byl ukončen v r. 2003
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050113110400
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta , Stavební úřad, zastupitel, radní.
Co je třeba udělat: reagovat na varování - cit: " Dočasné zablokování vstupu do historického centra v Budějovické bráně považuji za velmi rizikové a ani budoucí řešení, které se dá vytušit z prováděných stavebních úprav, nevěští nic dobrého (nejn pro děti a staré lidi..). Pro všechny příchozí a odchozí z města zbude v tomto místě zřejmě jen uzký průchod těsně u brány s výstupem do komunikace, který je jen částečně chráněn zábradlím. Běžná situace s více chodci v obou směrech a jejich shromáždění v tomto místě zřejmě udělá z tohoto místa docela nebezpečný bod. " (Konec cit.:)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050111132107
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, České Budějovice
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, Odbor investic , územní rozvoj, strategický plán, Ing. Luštický, Krajský úřad, hejtman
Co je třeba udělat:

Předpokládat, že výhledově bude nutné vybudovat komunikaci (obchvat), spojující Tovární ulici s areálem kasáren (u osady Vyšný). Např. od objektu firmy Valenta, kolem Střelnice a bývalého psího útulku - směr panelová cesta na Kájov.
Bude vhodné vést z této komunikaci odbočku - od Střelnice, směrem k objektu Sběrné suroviny (u nádraží ČD).
Rezervovat potřebné pozemky v územních a rozvojových plánech Č.Krumlová a Kájova.
Důvod:
na území kasáren se plánuje výstavba 80 bytů (přibude minim. 80 automobilů). Lze tam očekávat další "přírůstky" obyvatel a provozů. V oblasti kolem Sběrny surovin jsou desítky garáží. Komunikace by s výhodou používali i další motoristé a cyklisté z Nádražního předměstí, z osad Vyšný, Lazec a p.p. i Kájov, pro cesty do zaměstnání a k obchodním domům.
Jde o přirozený obchvat Č.Krumlova pro motoristy, kteří se cestou z Černé v Pošumaví (nebo od Chvalšin) do Č.Budějovic budou chtít vyhnout dopravním zácpám podél Vltavy. Snížilo by se zatížení stávající komunikace Domoradice - Kájov.
Zajistil autor:
12.1.2005 odeslal text podnětu ved. Odboru rozvoje MÚ Č.Krumlov, s upozorněním na podněty č.j.2001 03 01 12 27 07 a č.j. 2001 04 08 10 37 07

Klíčová slova: cvičák, doprava, TUŽ, cklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050101000001
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: zastupitel, starosta,
Co je třeba udělat:

Jednat ve smyslu otevřeného dopisu výboru o.s.PODNĚTY.CZ zastupitelům, jehož text zní:

Vážená paní/pane, 1.5.2004 byla zveřejněna nová, výhledově velice efektivní technologie pro práci s podněty občanů. Je dostupná ze serveru ww.podnety.cz, jehož provozovatelem je občanské sdružení PODNĚTY.CZ. Sdružení nabízí svůj projekt občanům, obcím a městům České republiky. Hodlá ho však realizovat i v dalších státech EU. Potěšilo by nás, kdyby prvním registrovaným uživatelem technologie a partnerem občanského sdružení byl Český Krumlov – sídlo sdružení. Protože za řízení a rozvoj našeho města odpovídáte, obracíme se na Vás s následující výzvou. Ve spolupráci s ostatními zastupiteli:
1) motivujte zaměstnance MÚ k řešení podnětů z databáze na www.podnety.cz. (Úředníci i zastupitelé by měli do databáze následně vkládat poznámky o úrovni realizace.)
2) doporučujte obyvatelům a hostům Českého Krumlova, aby Vám podněty k rozvoji města a regionu předávali „ moderněji “ – vkladem do internetové databáze . Využívejte lépe intelektuální kapacity pedagogů a dotovaná internetová připojení škol či knihoven.
3) buďte svým spoluobčanům příkladem. Vkládejte do databáze podněty ke zvýšení efektivity práce institucí veřejné a státní správy vyšších úrovní , upozorňujte kompetentní osoby na čísla důležitých podnětů.
4) sdělte nám, prosím, názor k možnostem Vaší spolupráce (a spolupráce města) s občanským sdružením PODNĚTY.CZ.

 

Klíčová slova: REGISTR,

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20041202220004
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Železniční, před domem (panelák) č. 193
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města
Co je třeba udělat: opravit povrch komunikace, zejména o cca 10 cm propadlou mříž šachty kanalizace. Rozšířit vozovku směrem do parkové plochy, kde t.č. již běžně parkují automobily. Použít únosnější druh asfaltové směsi nebo antireflexní posyp (nátěr) povrchu. Stávající na slunci příliš měkne a propadá se i účinkem malé (dlouhotrvající) zátěže koly automobilů.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20041126120000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Objížďková, Domoradice,
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, policie
Co je třeba udělat: reklamovat nastavení signalizátorů rychlosti. Občas varovně blikají, přestože přijíždějící řidič nejvyšší povolenou rychlost nepřekročil
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20041110143004
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, schodiště od parkoviště před budovou MÚ k silnici Č.Krumlov - Kaplice
Kdo by měl o podnětu vědět: Služby města
Co je třeba udělat: opravit schody. (Ve dvou místech chybí část schodišťového stupně)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20041110141004
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, cesty v oblasti Nové Domovy
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: opravit (obnovit) povrch komunikací, zejména chodníku kolem domů č.p.330 až 334
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20041110135507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Za Tiskárnou, u domu č.p.588
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta. Odbor dopravy
Co je třeba udělat: vyzvat policii o vyšetření dopravní nehody, při které bylo poškozeno svodidlo u svahu nad autobusovým nádražím. Pojišťovnu požádat o náhradu škody, která je kryta pojištěním odpovědnosti z provozu motorového vozidla.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20041022173004
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov. Plešivec II, Luční ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: opravit (obnovit) povrch chodníku . Byl betonový a zcela se rozpadl.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040927163300
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, silnice od Paraplíčka k hotelu Vyšehrad
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: oba devastované chodníky vybagrovat a neobnovovat je. Místo nich (na případném novém povrchu vozovky) vyznačit po jedné straně pruh pro chodce , na druhé - pruh pro cyklisty.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040809100603
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Horská ulice, náměstíčko
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Městská policie, Služby města, Odbor dopravy.
Co je třeba udělat: Zrušit vyhrazení parkovacích míst . Majitelé karet A,R prostor nevyužívají. Měli by zde mít možnost parkovat i ostatní motoristé. (Původní text: Cedule parkovacích karet A,R odstranit. Aby mohli parkovat bez karet A,R.)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040801132507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, nemocnice, asi 5 m od vchodu do budovy staré vrátnice
Kdo by měl o podnětu vědět: Okresní správa spojů ? Telekomunikace, Služby města ??, Městská policie ?
Co je třeba udělat: odstranit zdevastovanou skříň rozvaděče telekomunikačního zařízení, případně i dvojitý sloup, na kterém je upevněna.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040801130807
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, nemocnice, garáže proti patologii
Kdo by měl o podnětu vědět: ředitel nemocnice, údržbář ,
Co je třeba udělat: podchytit a opravit padající omítku nad vraty garáží
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040731093007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, nemocnice, pavilon A, 1 patro.
Kdo by měl o podnětu vědět: ředitel nemocnice, správa, telekomunikace, spoje ?
Co je třeba udělat: zajistit osvětlení návodů k použití telefonního automatu
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040711162003
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Tovární ulice
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: Upravit část komunikace pro cyklisty. PROČ: v průmyslové zóně byla postavena další továrně ("Stabilo-kosmetika"?). Mnoho dělníků již nyní jezdí do práce na kole. V dopravních špičkách (3 směnný provoz) je pro ně jízda nebezpečná a zdržují provoz. Autor podnětu se domnívá, že komunikace je (zejména v úseku podél budovy policie) široká dostatečně.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040711151803
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec 2, Luční ulice,
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: rozšířit komunikaci, zejména úsek asi 40m nad panelovým domem č.360 . Další úsek komunikace, až k ul. Konvalinková , rozšířit likvidací chodníku, který je natolik devastován, že lidé stejně chodí po silnici, která je (dík parkujícím automobilům ) prakticky jednosměrná.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040710192507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Vyšný, 15m sevedrně od domu č. 101
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta. Odbor dopravy, Služby města.
Co je třeba udělat: rozšířit do "krajnice" vozovky zapuštěné stanoviště pro kontejnery na domovní odpad o 3 místa - pro kontejnery na plasty sklo a papír. Tyto 3 kontejnery stojí na vozovce a komplikují dopravu. Akci provést souběžně s opravou chodníku na protější straně komunikace, která právě probíhá. (Viz podnět 2003 05 30 14 15 07)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040710161207
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: předcházet stavu, kdy bezprostředně po opravě komunikace obcí ji jiný opět zničí, protože např. v daném místě již dlouhodobě plánuje výměnu vodovodního potrubí. Škodám lze předcházet i využitím databáze podnětů na www. podnety.cz. Pokud by např. před realizací akce: "zrušit chodník před panelovým domem v sídlišti Vyšný" kompetentní pracovník zkontroloval všechny podněty pro Vyšný (12 ks), zjistil by existenci podnětu č. 2004 04 15 15 30 07, při jehož realizaci bude nový povrch vozovky p.p. poškozen.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040710152007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Tř. Míru, nad školou TGM, travnatá plocha navazující na chodník (parkoviště) před domem ing. Valenty.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Městská policie, MP, Služby města, Odbor dopravy, zastupitel
Co je třeba udělat: nenasazovat parkujícím řidičům "botičky" za to, že pravými koly najeli do travnaté plochy. Tam kde motoristé přijatelné parkovací místo naleznou - parkování umožnit. Např. tím, že se zatravněný pruh "krajnice" zpevní "ekodlaždicemi". To často vyjde podstatně levněji, než rozšiřování vozovky asfaltem - na úkor zeleně. Způsob lze využít i v sídlištích s úzkými komunikacemi, při relativním přebytku travnatých ploch. Např. v sídlišti Vyšný a Za Nádražím.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040708091207
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ, radnice
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, odbor dopravy
Co je třeba udělat: Pověřit např. Městskou polici, aby zjistila, kolika chodcům a jakou reálnou dobu denně slouží pouliční lampy (20 stožárů? ) v úseku od restaurace " V OBLOUKU" k poslednímu stožáru osvětlení ve směru na Kájov. Pokud orientační osvětlení neposkytuje souběžná řada svítidel na protějším břehu potoka, bude asi levnější instalovat pro jednotlivé chodce časový spínač osvětlení , případně ovládat řadu světel dvojicí "schodišťových " spínačů. Varianta: osvětlit pouze starou komunikaci , např. (automobilním?) světlometem. (Viz též podnět 19920707115207)
Klíčová slova: osvětelní, lampa, znečištění
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040630190806
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Horská ulice, úúsek asi 80 m před ústím ulice do náměstí.
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, odbor dopravy
Co je třeba udělat: přehodnotit systém parkování . Vyhrazená místa na Plešiveckém náměstí jsou převážně neobsazená. V Horské ulici však parkuje stále více automobilů a bude p.p. nutno umísti dopravní značku o přednosti v jízdě pro automobily jedoucí od soudu , nebo zde řídít střídavě jednosměrnou dopravu semafory.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040628140007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšehrad, parkoviště 20m východně od budovy Finančního úřadu
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města
Co je třeba udělat: O 5 až 10 cm (do úrovně povrchu vozovky) zvednout litinové mříže kanalizačních šachet. Hrozí nebezpečí zranění chodců. Poznámka: asfalt v okolí vpustí je pro účel podnětu naříznut již několik měsíců.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040603165503
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Vyšný, křižovatka 20m SZ od domu č.p. 100
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Odbor dopravy, Služby města
Co je třeba udělat: odbagrovat nebo rozhrnout cca 2 m3 zeminy travnatého návrší, které brání motoristům vyjíždějícím ze sídliště (od paneláku) ve výhledu doleva - směrem k železničnímu přejezdu.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040526184000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: tajemník, odbor dopravy
Co je třeba udělat: obnovit autobusovou "okružní" linku městské dopravy, která vyjížděla z autobusového nádraží v 11 hodin a využívali ji především starší lidé s osady Vyšný, k jízdě do nákupních středisek v Domoradicích. Správa databáze podnětů zjistila, že zastupitel Stanislav Přívratský na tento požadavek upozornil vedoucího odboru dopravy MÚ Miroslava Hálu , p.p. dne 25.5.2004.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040525145007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Č.Krumlov, starosta, zastupitel, Odbor rozvoje a investic.
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Podpořit záměr výstavby nejméně třípatrového parkoviště v prostoru autobusového nádraží.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040524124004
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města
Co je třeba udělat: opatřit návěstní tabule dopravního naváděcího systému jednotnou transparentní značkou, např. oranžovým rámem. Dnes splývají s běžnými dopravními značkami a odvádí od nich pozornost řidičů.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040519143104
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Služby města, TS
Co je třeba udělat: řešit efektivitu odvozu posečené trávy. Působí podivně, když poměrně malý přívěs táhne monstrózní traktor. Zastupitelům sdělit údaj o ceně odvozu kubíku trávy např. ze sídliště Mír na místo skládky.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040514090604
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, oblast zóny klidu
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, město, zastupitel
Co je třeba udělat: v souvislosti s omezováním provozu motorových vozidel v "zóně klidu" předpokládat zde vyšší výskyt jízdních kol a např. el. Koloběžek. Vyrobit a rozmístit (u pošty, na náměstí, Na Louži …. ) stojany pro jejich odstavení a uzamčení.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040512143333
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, výpadovka na Kájov, vedle restaurace v Oblouku v pravém pruhu (směr do ČK)
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, Služby města (Technické služby), Správ silnic a dálnic
Co je třeba udělat: Zvednout kanál do výše vozovky. PROČ: Nebezpečí poškození pneumatik, disků a tlumičů
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040508180707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, křižovatka jednosměrné ulice Rooseweltova a Objížďková, u autoservisu Fošum
Kdo by měl o podnětu vědět: město, odbor dopravy
Co je třeba udělat: Zajistit snížení živého plotu, který brání ve výhledu (ve směru Horní Brána) řidičům, vyjíždějícím z ul Rooseweltova.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040416194500
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
Co je třeba udělat: Zajistit očíslování sloupů veřejného osvětlení, předat příslušnou databázi hasičům, policii, a rychlé záchranné službě. Vyzvat obyvatele, aby pro případ nutného zásahu určovali místo ve vztahu k nejbližšímu stožáru.
Klíčová slova: sanita, orientace, strategický
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040331191504
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, rada, zastupitel, starosta
Co je třeba udělat: Při event. příští akci typu:" Doprava v klidu" pečlivěji promyslet už zadání úkolu. Autor podnětu pochybuje o návratnosti cca 35 mil. Kč vložených do projektu, který téměř všem obyvatelům města znepříjemní život a trochu (snad) zvýší image (fotogeničnost) historického jádra. Tato částka měla být určena na projekty, které jim život zpříjemní, případně mohla být použita na odškodné těm, kteří dobrovolně (po dobu intenzivního turistického ruchu) budou zdarma parkovat mimo centrum. Je třeba předem prokazovat, že zpříjemnění života turistům je "ziskové" i pro občany satelitních sídlišť, kde žije naprostá většina z nich.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040317191805
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, vodácký kemp Spolí
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, ve spolupráci s vlastníkem pozemku, starosta
Co je třeba udělat: Řešit dopravní obslužnost a hlučnost kempu, v podstatě podle návrhu, který v čase dle č.j přednesl pan ......? zástupcům města (Mikeš, Michálek, Schinko + všichni radní (při jednání o Akčním plánu rozvoje - Prokišův sál). Do přístupové, úzké a jednosměrné komunikace v protisměru občas jezdí i policisté. (Starosta autora podnětu informuje o záměru vysokokapacitního kempu u Trojice a úmyslu jednat s vlastníkem kempu Spolí - dodržování normy hluku a j.).
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040317185507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, ul.Chvalšinská, pravá strana silnice od Jelenky do prostoru Špičák, případně až od tenisových kurtů.
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, odbor dopravy, Služby města Okresní správa komunikací
Co je třeba udělat: Vyznačit boxy pro šikmé parkování osobních automobilů. Zvážit možnost zúžení přilehlého chodníku, případně jeho posun směrem k potoku Polečnice.
Dosavadním podélným parkováním je prostor využit max. na 70%.
Sklon boxů vyznačit tak, aby řidiči do nich museli zajíždět couváním.
Tak lze zajistit bezpečnější výjezd na frekventovanou komunikaci např. v zimě, kdy pohled dozadu ztěžuje námraza na zadním okénku.
Získaná místa vyhradit místním senorům.
Viz též podnět č.j. 2002 10 14 17 17 07.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040306151507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, tisk. Mluvčí, ČKRF
Co je třeba udělat: Ve Zpravodaji města (duben 2004) zveřejnit částku, kterou Č.Krumlov (od r. 2000) zaplatil za projekt " Parkování v Č.Krumlově", včetně odhadu ceny práce zastupitelů a ceny dobrovolné práce členů komisí.. Vysvětlit, proč v části výtisků mimořádného čísla Zpravodaje (5.března2004) chyběla mapa. POZN.: existuje občan, který tvrdí, že zná i nejméně dva jiné, kteří by do mapy města (v podstatě jedině možná místa pro parkování) zakreslili zpaměti (zdarma) za pár hodin a příslušnou "Slohovou práci " napsali v průběhu týdne za "metr piv". A netřeba prý (v budoucnu) až tak často využívat odborných firem, (obvykle z cizího města), které ze znalostního bodu "nula" vypracovávají pro radnici např., cituji pana starostu:: "....zevrubné analýzy situace v oblasti parkování a dopravy s návrhy na zlepšení stavu". Zavání prý to nedůvěrou v pracovitost a odborné schopnosti městských úředníků či policistů a možná prý to páchne i něčím jiným.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040209110507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, silnice od Kaplice, křižovatka pod nemocnicí, směr k Porákovu mostu
Kdo by měl o podnětu vědět: Správa komunikací, Služby města, Odbor dopravy ?
Co je třeba udělat: Řidiče přejíždějící od Kaplice výrazněji ( další dopravní značkou) upozornit, že nemají přednost v jízdě. PROČ: v čase dle čísla podnětu zde nedal přednost řidič vozidla CBP 24-71 , ke střetu nedošlo jen proto, že řidič vozidla na hlavní silnici jeho chování předvídal a zastavil. Jiný řidič uvádí střet s řidičem německé národnosti. Přímost napojení vedlejší komunikace na hlavní , která zatáčí, možnost omylu zvyšuje. KLÍČOVÁ SLOVA: auto, vozidlo, komunikace, silnice, křižovatka, Č.Krumlov, Porákův most, nemocnice, benzinová pumpa, cizinec, omyl, přednost v jízdě.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20031205110507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, žluté plastové bedny na písek pro posyp chodníků v zimě
Kdo by měl o podnětu vědět: Podnik "Služby města", ředitel ing. Pešl
Co je třeba udělat: Nahradit (doplnit) nebo zdvojit závěsy vík beden s nápisem "POSYP" . PROČ : výrobcem poddimenzované závěsy korodují, lámou se-vandalové víka zcizují (vhazují do řeky atd.) Doporučuji: víko připojit k nádobě pruhem dézénu (boku) pneumatiky. Osvědčilo se u králíkáren. KOMENTÁŘ : v době shodné s číslem podnětu je víko od bedny č. 2 na dně Vltavy (u Plášťového mostu), víko od bedny č….(50 m jižně od "Paraplíčka" je v trávě u silnice v zatáčce na školou T.G.Masaryka. (viz též podnět 2003 11 12 14 28 07 předaný cestou TMMÚ J.Zuziakové.) KLÍČOVÁ SLOVA: posypový materiál, písek, bedna víko,Vltava, koryto , řeka,plášťový most, lávka, Paraplíčko, služby města, vandal, škoda, závěs, koroze dezén, pneumatika, ing. Pešl. Zajistil autor:6.12.2003 odesláno @ řediteli podniku SM.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20031204120107
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Linecká ulice, komunikace před domem čp. 52, další u Domu dětí
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, Služby města, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: Barevně zvýraznit atypický (z dlažebních kostek vytvořený) příčný "zpomalovač" rychlosti vozidel PROČ: zařízení je p.p. provedeno v rozporu se státní normou a pokud by bylo příčinou úrazu, odpovídal by vlastník komunikace . KOMENTÁŘ : obvyklé (kovové) zpomalovače mají výrazné žluté pruhy.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20031127192503
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Masarykova ulice, chodník před domem čp.197 (u vjezdu do dvora)
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ,Služby města
Co je třeba udělat: Opravit cca 3 bm chodníku PROČ : Hrozí podvrtnutí nohy a pád chodců. (Značný provoz -blízkost školy, lékárny a polikliniky) KLÍČOVÁ SLOVA: chodník, výmol, díra, Špičák, Masarykova, Poliklinika. Zajištěno: 27.11.2003 předáno obci cestou ing.Danielise.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20031112142807
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vltava, koryto u levého břehu, pod lávkou u Plášťového mostu
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ,Městský úřad, starosta, Služby města
Co je třeba udělat: Vyzvednout a zpět (na bednu č.2) umístit plechové, žlutě natřené plechové víko s černým nápisem "POSYP": Zjevně jde o majetek města (300Kč), který nějaký vandal vhodil do řeky. KLÍČOVÁ SLOVA: posypový materiál, písek, bedna víko,Vltava, koryto , řeka, plášťový most, lávka, služby města, vandal, škoda. Zajištěno: po 15.11.03 zasláno městu -cestou mluvčí J. Zuziaková (dva marné pokusy, proto 22.11. cestou ing. Danielise.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20031008165705
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Služby města,správa veřejného osvětlení
Co je třeba udělat: Odmítnout podnět č.1992 07 07 11 52 07 PROČ : na Dobrkovicích se spoří až dost a snad máme právo (v době, kdy musíme chodit po tmě pěšky domů, protože MHD jaksi do této čtvrti nejezdí, či stát na zastávce autobusu ve směru na Lipensko či odtud), na trochu veřejného osvětlení, jako ostatní obyvatelé Českého Krumlova. Pokud stojíte ráno na zastávce ve tmě, autobus ani nezastaví, protože Vás řidič neuvidí. Nebo snad máme používat baterky? KLÍČOVÁ SLOVA: elektřina, ekonomika, úspora, silnice osvětlení, Dobrkovice, Vodotrysk, JIVAK, srna, odrazka, škoda, plýtvání
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20031006083007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, parkoviště u budovy autobusového nádraží, vedle benzínové čerpací stanice
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, Městský úřad, Odbor dopravy, rozvoje, starosta, Služby města
Co je třeba udělat: Na tabuli "Podmínky a ceny parkování" doplnit provozní dobu. Parkovné vybírat pouze v červenci a srpnu. Potom tabuli buď překrýt, škrtnout provozní dobu, případně ji odstranit PROČ: obsluha parkoviště si v době mimo turistickou sezónu stěží vydělá na mzdu, přesto bylo parkovné vybíráno i v listopadu 2003. KOMENTÁŘ : provozní dobu parkoviště lze jen obtížně zjistit. (Je vyznačena pouze na vnitřní straně okenice strážního domku a občas není dodržena.) V době mimo hlavní turistickou sezónu (pokud se vybírá parkovné) je poloprázdné - je paradoxní, má-li občan , platit 15 Kč na hodinu, když např. jde na radnici - k jednání v zájmu města . Podobný stav je p.p. i na jiných, komerčně využívaných parkovištích. Průběh: na problém byl upozorněn již starosta ing. Vondrouš - v r. 1996 (?)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030905091704
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Větřní, výpadovka na Český Krumlov, cca 300 m, rodinný domek vlevo
Kdo by měl o podnětu vědět: obecní úřad, starosta, Odbor životního prostředí, Český Krumlov ?
Co je třeba udělat: Prověřit, jak vlastník nemovitosti nakládá s ropnými látkami a plasty, které získává při demontáži automobilních vraků. Považovat jeho aktivitu za užitečnou, pomoci mu však s řešením ekologických problémů. KOMENTÁŘ :desítky (stovky?) osobních automobilů jsou rozebírány v těsné blízkosti řeky Vltavy. KLÍČOVÁ SLOVA: automobil, vrak, demontáž, Větřní, Rom, ropa, olej, brzdová kapalina, plasty, textil, spalování, kouř, lak karoserie, pneumatika.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030831111605
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, světelná křižovatka na Horní Bráně
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, Služby města?. Odbor dopravy, starosta, Městský úřad
Co je třeba udělat: Během turistické sezony ponechat světelnou signalizaci pro přechod křižovatky komunikací na Horní bráně funkční i v neděli.
(POZN.: i v neděli je provoz vozidel a počet chodců značný) KLÍČOVÁ SLOVA: křižovatka, Horní Brána, světelná, semafory, turista, sezona, sezóna, neděle, sobota, silnice, komunikace, Bedřich. (Autor neudal číslo podnětu - doplnila je správa DP)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030831111305
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Horní ulice, před domem Konvice - směr Muzeum
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, Městský úřad, Služby města?
Co je třeba udělat: Doplnit ….. ks dlažebních kostek. PROČ: na nerovnosti klopýtla žena a utrpěla zlomeninu nártu. Léčení trvalo 5 měsíců. -- KLÍČOVÁ SLOVA: chodník, Horní ulice, Prelatura, dlažba, dlažební kostka, zranění, nárt, zlomenina, bedř. Autor neudal číslo podnětu. Doplnila je správa DP)
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030827053507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Domoradice
Kdo by měl o podnětu vědět: Služby města, ing. Pešl-ředitel, starosta. ICOS
Co je třeba udělat:

Využívat projekt Databáze podnětů obyvatel a hostů města pro řízení podniku služeb. Aplikovat zkušenosti autora projektu - arbed @ wo. cz.
KOMENTÁŘ : poskytování kvalitních služeb městu je obtížně realizovatelné bez interaktivní databáze podnětů zaměstnanců podniku a iniciativních spoluobčanů.
KLÍČOVÁ SLOVA: Služby města ,tech..služby, údržba, opravy, zeleň, chodník, komunikace, značky, osvětlení, řízení správa, ing. Pešl, Bednář, databáze , podnět. občanská iniciativa, ICOS. nezisková.
Zajistil autor: V čase dle č. podnětu nabízím podnět řediteli TS ing. Pešlovi. Reaguje nabídkou schůzky, kterou 6.10.03 sjednáváme na 8.10.11 hod.. Dle ředitele TS databázi potřebuje městský úředník, který si u Služeb objednává práci. Databázi by měla provozovat občanská iniciativa.
Klíčová slova: Registr, systém hlášení závad

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030731221007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, Služby města, Technické služby, starosta, ekologové
Co je třeba udělat: Na víka kontejnerů pro sběr plastů umístit tabulku (podle šablony nastříkat nápis) "STLAČENÍM PLASTOVÉ LAHVE ZMENŠÍTE NÁKLADY NA PŘEPRAVU O 75% - DĚKUJEME". KOMENTÁŘ : přestože doporučení: "sešlápnout plastovou láhev" před jejím vhozením do kontejneru pro tříděný sběr" je obecně známé , někteří občané to nedělají. KLÍČOVÁ SLOVA: plast, .PET, láhev, kontejner, tříděný sběr, sešlápnout, stlačit, doprava objem.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030712080005
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Dobrkovice, ulice ………..poblíž penzionu pana Mazance (blízko, v č.p. ……... bydlí manželé Šetkovi)
Kdo by měl o podnětu vědět: Služby města
Co je třeba udělat: Opravit díru o průměru asi 40 cm, která je v můstku na komunikaci blízko penzionu U HAMRU. Nebezpečí poranění chodců. KOMENTÁŘ : Po můstku chodí mnoho lidí směrem na Zámeckou zahradu. Propadem do díry v můstku si chodec může zlomit nohu.- KLÍČOVÁ SLOVA: chodník, silnice, můstek, poškození ,díra,Dobrkovice , Šetkovi, Penzion U HAMRU, Mazanec, turista, chodec, zlomenina. Průběh: 12.7.2003 - závada stále není odstraněna. Autor 15.7.2003 předává podnět databázi podnětů u ing. Bednáře. 24.7.03 Bedn. předává autorovi kopii podnětu. Podnět - jako ukázkový a současně reálný byl městu předán cestou tiskové mluvčí MÚ v Č.K. (Jana Zuziaková). 16.7.2003( E-mail). 25.10.2003 autor podnětu hlásí,že díra je v můstku stále. Označuji ji zastrčením větve stromu. Po urgenci 2003 10 29 12 05 05 hlásí J.Z.13.1.04, že díru označily i SM, opraví se na jaře 04. 7.7.2004 jedná arbed s ved. odb. dopravy p. Hálou - ten děkuje za podnět.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030522090500
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, ICOS, Vlad. Zunt ml.,Jana Zuziaková, starosta, zastupitel
Co je třeba udělat: Předseda občanského sdružení ICOS Krumlov dr.ing. Richard Tichý a vedoucí odboru kanceláře starosty Č.Krumlova Mgr. A Mik nechť v nejkratším možném čase uzavřou dohodu, která zabrání duplicitě informací publikovaných ve Zpravodaji a Zprávách.
PROČ :občasník ICOS," Zprávy z města" a měsíčník MÚ Č. Krumlov "Zpravodaj" vyšly v jednom týdnu s téměř stejným obsahem. ICOS mrhá prostředky PHARE a prostředky Misterstva zahraničí (?) , kteří na projekt přispěly.
KLÍČOVÁ SLOVA: Tichý, Mik,starosta, tajemník ICOS, občanské sdružení , Zpravodaj, Zprávy, PHARE, Ministersto zahraničí, duplicita, informace, časopis, měsíčník plýtvání.
Průběh: výtisk 3/04 obsahuje (neduplictině) projekty Akčního plánu s fin.vyjádřením. Chybí sloupec: návratnost všech, od r. 1990 vložených prostředků.)

poznámka: Dr. Tichý v květnu 2004 zemřel. Redaktorem www.zpravodaj.ck je Vlad. Zunt ml.

Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030503172007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, silnice před Restaurací u Ratolesti, u chodníku podél Vltavy
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, služby města, příp. KÚ Č.Budějovice. Odbor dopravy?
Co je třeba udělat: Upravit spád silnice směrem ke kanalizační vpusti, případně proříznout zvýšené těleso chodníku drážkou pro odtok vody, která v uvedeném místě při dešti vytváří velkou louži. KOMENTÁŘ : motoristé , pokud nechtějí postříkat chodce, vyhýbají se louži až do protisměru, kde hrozí střet s protijedoucím vozidlem. KLÍČOVÁ SLOVA: Skleník, Ratolest louže, silnice, voda, chodník, motorista, řidič,déšť, kanalizace.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030326101507
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Na Růžku
Kdo by měl o podnětu vědět: Správa komunikací - investor? MÚ, odbor dopravy
Co je třeba udělat: Trvat na důkladném udusání vrstev zásypů ve výkopech pro vedení plynu (?) před obnovením asfaltu silnic a chodníků .V době dle čísla podnětu jde o stav v místě: Český Krumlov - oblast Růžek, Vyšehrad atd. Pokud se strojem "žába" zásyp neudusá, propadne se i asfalt. Trhlinami prosakuje voda, protéká podél potrubí , např. do sklepů přilehlých domů. KOMENTÁŘ : neudusaný zásyp je např. příčinou znehodnocení domu č. 102 v sídl .Vyšný, kde od r. 1992 do sušárny domu prosakuje voda. KLÍČOVÁ SLOVA: silnice, chodník, rýha, výkop, inženýrské sítě, plyn, voda, dům, sklep, podmáčení, škoda,ˇ"žába", potrubí kabel, elektrický.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030321084507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ,Služby města
Co je třeba udělat: Zvýšit produktivitu práce při vyvážení psích exkrementů o 100% tím, že je korbu multikáry naloží její řidič , který bude jezdit bez závozníka. Zvážit možnost nasazení úspornějšího vozidla nebo přidružit svoz exkrementů ke svozu domovního odpadu . (POZN.: v čase dle čísla podnětu nádobu na psí exkrementy vyprazdňuje statný muž, další nečinně čeká za volantem, se spuštěným motorem a zapnutým majáčkem.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030320144007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, zámek, plášťový most, spárování kamenného zdiva
Kdo by měl o podnětu vědět: ředitel zámku Dr. Slavko, MP
Co je třeba udělat: Plochy, ze kterých materiál padá na cestu očistit, nejlépe otryskáním pískem, případně zavěsit podél zdiva nad cestu hustou síťovinu. V případě příštích akcí sanace spárovaného kamenného zdiva požadovat závěrečné otryskání povrchu pískem nebo ledovými krystaly. KOMENTÁŘ : při pádu z výšky až třiceti metrů by některé větší kusy mohly vážně poranit chodce či zabít dítě. (POZN.: ze spárovaného kamenného zdiva plášťového mostu odpadávají drobné i větší kusy materiálu ) . Zajistil autor: 20.3.03 odesílám tento podnět obci cestou ing. Danielise - současně jako podklad (vzor) pro jednání se starostou 26.3.2003 11:00hod._
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030320133005
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, řeka Vltava u obce Spolí, most „Rechle"
Kdo by měl o podnětu vědět:
Co je třeba udělat: Pověřit konkrétní osobu pravidelnou údržbou mostu . Jméno údržbáře vyvěsit u vchodu na most. KOMENTÁŘ : Rechle, krytý dřevěný most v Č.Krumlově je plný špíny ,pavučin atd. . KLÍČOVÁ SLOVA: Rechle, most, Vltava,údržba,čistota, sprejer, nátěr, lak, chodník, lávka, špína, správce, adresa.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030318103007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, České Budějovice
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, KÚ, starosta, hejtman, rada, zastupitelé,
Co je třeba udělat: Pro jednání s občany vyhradit starostovi (hejtmanovi) nezrušitelný termín, nejméně 3 hodiny týdně, např. před zahájením obvyklé pracovní doby nebo v sobotu. Pokud se nikdo neobjedná, vhodnou osobnost pozvat - ptát se na názor k akutní problematice obce. Usilovat o to, aby termín byl nejméně v kraji jednotný. (Ubude operativních pracovních cest starostů na hejtmanství atd.)
KOMENTÁŘ: aby se uskutečnilo jednání občana se starostou Č.Krumlova (JUDr.Mikeš) bylo v průběhu 3 měsíců nutných 7 kontaktů mezi sekretářkou a občanem. Práce starosty zjevně nemá pevnější časový řád, což je neslučitelné s požadavkem na kvalitu řízení. Opakem řádu je chaos. Starostové by měli (po zvolení) vždy absolvovat kurz "Minimum pro řízení obce".
(POZN.: starostové obcí p.p. kalkulují s nízkou aktivitou občanů a ponechávají pro jednání s nimi někdy pouze jeden "klouzavý" den v měsíci. Občan je v pořadí priorit na nezáviděníhodném místě a to dokonce v případech, kdy obci zdarma nabízí zlepšovací návrh.
Průběh: v čase dle čísla podn. sekretářka opět překládá termín schůzky k projektu Databáze podnětů. Tentokráte z 28.3. na 26.3.2003.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030312164505
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Služby města, starosta, Odbor dopravy
Co je třeba udělat: Opravit komunikace v okolí samoobsluhy v sídlišti Plešivec II - jsou plné děr, hrozí nebezpečí úrazu chodce. KLÍČOVÁ SLOVA: chodník, silnice, asfalt, díra, oprava, zdraví
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030309150007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Serpentýna pod Paraplíčkem. schody
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, zastupitel, odbor výstavby, odbor rozvoje a investic, strategický plán
Co je třeba udělat:

Využít základy zrušených pojízdných schodů na svahu pod Paraplíčkem a instalovat např. jednoduchý lanový výtah (plošinu) při využití akumulované gravitační energie těch , kteří plošinu použijí k jízdě dolů. Pro akumulaci je vhodný např., pružinový motor, tlakový vzduch....
Podobný princip uplatnit na svahu "Berkovka". Zahrnout tyto stavby do územního plánu.
KOMENTÁŘ : problémy mají důchodci, maminky s kočárky atd. Vzdálenost je malá - jízda autobusem je neefektivní.
(POZN.: občanům, kteří bydlí v oblastech Vyšný,Růžek a Za nádražím ztěžuje značná strmost cesty u Paraplíčka přístup k lékařům, lékárnám, do kulturního a sportovního centra (školákům do gymnázia ) .
KLÍČOVÁ SLOVA: výtah.schody, plošina, lanovka, Berkovka, Paraplíčko, cesta, chodník, sport. kultura, gravitace, akumulace, autobus, lékař, lékárna,Vyšný, Růžek, Za nádražím ,kočárek.
Zajistil autor: viz též moje připomínky k územnímu plánu z r. 2001 a k variantám Strategického plánu.

Viz též podnět č. 20161004195236.

Klíčová slova: cyklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030225150407
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Vyšný, komunikace mezi garážemi u plotu kasáren
Kdo by měl o podnětu vědět:
Co je třeba udělat: opravit komunikace a opatřit je živičným povrchem. Při určování pořadí úprav dosud nezpevněných komunikací přihlédnout k daňové výnosnosti konkrétní , zde "garážové" oblasti. Neodborně provedené individuální (lokální) úpravy komunikace znehodnocují. Vlastníci garáží několikráte kritizovali protekcionismus, který při pořadí úprav občas uplatňuje obec. (POZN.:vlastníci řadových garáží v sídlišti Vyšný již více než 30 roků platí obci daně z nemovitostí . Zpevňování přístupové komunikace si však zajišťují na vlastní náklady. Daňová výnosnost oblasti je nadprůměrná. KLÍČOVÁ SLOVA: asfalt, garáž, živice, daně, nemovitost, vlastník, daně. Pozn.: v listopadu 2004 Českobudějovické pozemní stavby (se souhlasem MÚ?) zanesly prostor mezi garážemi vrstvou bláta a zničili ocelovou nájezdovou montážní rampu.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030223125005
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Na Růžku, prodejna drůbeže (ve směru k Trojici), u brány do dvora p. Šejnohy
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, starosta, zastupitel, Odbor výstavby.
Co je třeba udělat: respektovat požadavek bezbariérovosti i při stavbě chodníků. Zde p.p. převážil soukromý zájem . Chodník zahlouben pro vjezd do přilehlého objektu tak, že je obtížně sjízdný pro kočárky a invalidní vozíky. -- KLÍČOVÁ SLOVA: chodník, invalida, kočárek , vozík, bezbariérový, stavba, Růžek.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030210203007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, Městská policie, starosta
Co je třeba udělat: Netrpět celoroční vyvěšování nápisů typu "Neparkovat-skládka uhlí". Městská policie nechť taková místa vyhledá a doporučí majitelům objektů, aby nápis vyvěsili pouze v den skutečné skládky. Takový nápis je již několik roků např. na budově , ve které sídlí Hospodářská komora - proti vstupu do hotelu Golf u městského parku. V budově se navíc p.p. již uhlím netopí. KLÍČOVÁ SLOVA: zákaz parkování, Krumlov,skládka uhlí, policie. Zajistil autor: viz podnět ke SPl. odeslaný v r. 2002 @ radnímu ing.Hermannovi .
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20021014171707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivecké náměstí
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ,odbor opravy
Co je třeba udělat: Nevyznačovat místa pro parkování. V problematických úsecích zřetelně vyznačit pouze pruh, který musí zůstat volný, např. pro průjezd rozměrného vozidla hasičů.
Upustit od vyznačování boxů podélného parkování a změnit systém pronájmu parkovacích míst penzionů.
KOMENTÁŘ:
vměstnání vozidla mezi dříve zaparkované je spojeno s vyšší tvorbou spalin.
Pokles počtu parkovacích míst je v rozporu se záměrem strateg. plánu města.
POZN.:
zákresem boxů podélného parkování (Č.Krumlov - st.Plešivecké náměstí) se počet parkovacích míst snížil na polovinu. Parkovací místa vyhrazená pro penzion jsou v zimě převážně neobsazená .
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20020723165907
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, chodník od Trojice do sídliště Mír
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, MÚ, zastupitel, radní, odbor dopravy
Co je třeba udělat:

Záměr příští akce typu "chodník Trojice - Mír" předem konzultovat s ekonomicky myslícími občany.
Argumentovat i počtem obyvatel, kterým dílo skutečně bude sloužit. Zjistit např., kolik by musel uživatel chodníku za možnost průchodu zaplatit, aby byla investice ( + zimní údržba a opravy) splacena v příštích deseti létech.
KOMENTÁŘ :
chodník stál 6,5 mil. Kč (+ cena projektu). Je na něm můstek (+ problematický altán) v hodnotě minim.10% mnohem účelnější (nerealizované) "lávky" přes údolí .
POZN.: běžný metr nového chodníku pro pěší od Trojice do sídliště Mír v Č.Krumlově stál cca 17,5 tis Kč . Soustavně ho používá jen malý počet obyvatel několika přilehlých paneláků. Nejméně trojnásobný počet lidí (zejména děti) překonává "horolezecký" terén (přes údolí) do oblasti Nádražní Předměstí .
Propojení infrastruktur sídl. Mír a oblasti Nádraží, Růžek a Vyšný lze řešit dvojící jednosměrných tubusů zavěšených nad údolím - viz podnět č.j. 20010723153007.

Klíčová slova: plýtvání, cyklostezka

FH

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20020426150707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět:
Co je třeba udělat: Oželet finanční přínos a povolovat "vyhrazení parkovišť" ve vztahu na výkaz počtu ubytovaných a pouze pro 3 letní měsíce. PROČ: Např. na náměstí nad Plešiveckými schody a na ul. Konvalinková někdy nelze často zaparkovat, přestože vyhrazená parkoviště u penzionů jsou převážně volná -- KLÍČOVÁ SLOVA: parkoviště,penzion,vyhrazená,doprava. ZAJISTIL AUTOR: Shodný podnět obdržel poslanec ing. P. Pešek dne 8.3.2003_
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20010723153007
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, oblast Za nádražím a sídliště Mír
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, MÚ, zastupitel, radní, odbor dopravy, odobr investic
Co je třeba udělat:

Prostor (infrastruktury) sídliště Mír a průmyslové zóny Domoradice propojit s infrastrukturami oblastí Za Nádražím, Vyšný a Růžek.
Použít krytou horizontální lávku, nebo 2 jednosměrné tubusy, případně lanovku.
Pečlivěji však zkoumat ekonomickou návratnost stavebního díla, včetně nákladů na údržbu a opravy.
Např. běžný metr chodníku Trojice-Mír stál obec 17,5 tis. Kč, dílo pak celkem 6 milionů ! Zjevně potřebnější už v té době bylo horizontální propojení Míru a Nádraží. Téměř 10% délky nerealizované " lávky " má dnes podobu luxusního můstku na problematickém chodníku a více než problematického altánu u chodníku Trojice-Mír.
POZN.:
nový chodník od Trojice do sídl. Mír použili dne 23.7.01 (v "dopravní špičce") od 15,00 do 15,30 hod. pouze 3 lidé. " Horolezecká " stezka" do oblasti Za Nádražím byla rušnější . Autor podnětu potkal za 5 minut 3 dospělé v protisměru. Běžně prý po ní chodí i děti do školy. Jsou zde torza pracného úsilí o zlepšení schůdnosti svahu. (Terasy vyztužené kládami).
Klíčová slova: strategický, lanovka, tubus, participační, územní, cyklostezka

FH

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20010618071007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, zastupitel, radní, zporacovatelé Strategického plánu
Co je třeba udělat: Využít doporučení (ke Strategickému plánu), které v čase shodném s číslem podnětu odesílám (cestou tiskového mluvčího) starostovi Č.Krumlova.
Text:
Vážený pane starosto, reaguji na leták "Český Krumlov - město s jasnou vizí" a na otázky uvedené v přiloženém dotazníku odpovídám:
- O existenci Strategického plánu jsem se dověděl v kurzu "Mládneme s internetem", od paní F.Kuncové.
- Účelné plánování obvykle sníží počet vadných rozhodnutí.
- Pravděpodobně mám dostatek znalostí a praxe k tomu, abych se na průběžném plánováni mohl podílet. Odrazují mne pouze deprimující zkušenosti z práce v Bytové komisi.
- Zadání i odpovědi k řešení očekávané problematiky si můžeme vyměňovat elektronickou poštou. Rád bych prospěl zejména systému pro získávání a využívání podnětů občanů.
Moje adresa: arbed@wo.cz.

Při čtení Strategického plánu jsem si poznamenal zejména:
1. Je snad až příliš kolektivním dílem.
2. Expert má uvádět seznam literatury, ze které "opisoval" a nemusí být z Prahy.
3. Až příliš často se zaměňují cíle s prostředky k jejich dosažení.
4. Před objednáním studie(např.architektonického plánu pro Rybářskou ulici) oznámit občanům, kolik jich leží v archivu a kolik peněz už stály.
5. K hrdé odpovědnosti za hodnotu dokumentů se vždy mají hlásit: zadavatel, zpracovatel i písař. (Jméno, kontakt, podpis.)
Pro úplnost připojuji text "rodinného" podnětu tvůrcům Strategického plánu. (Byl v květnu tr. zveřejněn ve Zpravodaji .)

V záplavě cílů a prostředků Strategického plánu téměř zaniká ten hlavní, že totiž: STRATEGICKÝM CÍLEM správy Českého Krumlova je aktivní společenství zdravých, slušných a bohatých patriotů města.
PROSTŘEDKEM k dosažení tohoto cíle je celoživotní VZDĚLÁVÁNÍ. Musí být prioritou všech účastníků strategického plánování. Vzdělaný umí být zdravý, slušný i bohatý a ví, že na efektivní správě společných věcí se musí aktivně podílet. Aby mohl, musí mít snadný přístup k informacím. Aby byly, musíme všichni podněty a informace průběžně poskytovat. Systém pro získávání, kategorizace, rozbory a využívání informací zásadním způsobem ovlivní dosažení Strategického cíle. Upřednostněte ho, prosím.

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20010301122707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, zastupitel, Odbor územního rozvoje, Komise pro územní plán, strategický plán
Co je třeba udělat:

FH

-1.Ve strategickém plánu přiměřeně zdůraznit nejenom potřeby zvýšení využití, ale i nutnost útlumu intenzity využívání některých komunikací a ploch. Zácpy se v létě tvoří na lávce přes Vltavu u Plášťového mostu, přetížený bývá úsek ulice Latrán od Lazebnického mostu k odbočce na 1. nádvoří zámku).
Latráni lze odlehčit např. paralelní (naučnou) stezkou začínající (odnímatelným? sklopným?) sestupem z Lazebnického mostu na nábřežní " Náplavku " - kolem Vltavy, směrem k parkovišti pod poštou. Nabízí málo známé pohledy na zajímavé domky na pravém břehu řeky. Na protilehlé straně mostu již podobný sestup účelně slouží místnímu podnikateli.
záchytná parkoviště turistů a koridory pro dosud neznámé způsoby jejich ekologické dopravy k centru a zpět.
-3.Specifikovat objekty a urbanistické celky, vystavěné např. po r. 1945, které by v budoucnu mohly být " památkově " chráněny. Satelitním lidským sídlem, hodným ochrany, mohla být např. část (vojenského) sídliště Vyšný - než tam kdosi povolil postavit panelák a jiný " kdosi " prosadil azbestocementové nástavby dvou z jedenácti čtyřbytových domů. Počet osob na m2 travní či parkovací plochy se tím více než zdvojnásobil. Původní urbanistický záměr byl nadčasový. Proto je sídliště i dnes ještě "lidské".
-4. Rezervovat koridory pro horizontální propojení oblastí Za Nádražím s obchodní a průmyslovou zónou Domoradice. Údolí nad Jitonou lze např. přemostit dvojicí jednosměrných tubusů pro bezmotorovou dopravu. Ve směru nádraží ČD Č.Krumlov - Domoradice rezervovat alespoň jednosměrný silniční koridor, nejlépe vlevo od železničních kolejí, případně vyhradit trasu kasárna-Domoradice . Tato trasa nabízí možnost objížďky Krumlova pro ty, kteří v něm nemíní zastavovat.
-5.Určit trasy pro horizontální (dosud neznámé) způsoby přepravy pěších, z údolních částí, např. k Paraplíčku, od gymnázia a sportovních areálů k železničnímu svršku, k objektům v horní části sídliště Plešivec II, atd.. (Šikmé tunely?)
-6.Kdysi (bohužel) schválený regulační plán zóny AMBIT považovat za obtížně realizovatelný.(Viz moje připomínky při jeho veřejném projednávání). Nabízí však možnost paralelního propojení odbočky z kruhového objezdu „U Trojice" k parkovišti pod poštou, a to i pro těžší dopravu k pivovaru.
-7.Rezervovat plochu pro hangár vyhlídkové vzducholodě, případně pro menší letiště.
-8.Nevázat se příliš požadavky armády. Pravděpodobně i v Č.Krumlově výrazně "zeštíhlí"či skončí.
-9. Do plánů zahrnout oblasti sanace hluboce (nebezpečně !) zbrázděného povrchu a propadlin po povrchové a hlubinné těžbě grafitu. Zejména v lesích v oblasti Vyšný-Lazec. Bude akutní v okamžiku, kdy Č.K. převezme některé kompetence Okresního úřadu. (Tam můj podnět již deset roků leží.)
-10.Motorové dopravě zajišťovat možnost plynulého průjezdu. Vynucené zastávky a zpomalovaní jsou zdrojem smogu.
Zajistil autor: (Výňatek z dopisu mluvčímu MÚ Č. Krumlov panu Vladimíru Zuntovi, od A.Bednáře - odesláno 1.3.2002) ...reaguji na článek "Návrh zadání nového územního plánu…" Konstatuji, že má solidní úroveň a děkuji jeho tvůrcům. Přesto (pro zdůraznění účelnosti některých záměrů a k jejich doplnění) mám několik podnětů . Předejte je , prosím, kompetentním.
PS:územní plán se zpracovává již příliš dlouho ( v novém pojetí již 10 let?). Zásadní rozhodnutí je třeba učinit neprodleně.

Kláčová slova: strategický, územní, participační, cyklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20000309105707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Město Č.Krumlov, starosta,zastupitel,radní, občan
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Usilovat o vyšší veřejnou angažovanost obyvatel Č.Krumlova. Mozky aktivních obyvatel propojit "OBECNETEM".
Evropě hrozí nežádoucí "efekt rozoraných mezí", kdy vymřely rozsáhlé kolonie přírodě prospěšné flóry a fauny. Vyvážit tento zápor obnovováním historických "hradeb" obcí, byť pootevřených.
POZN.:
vstupujeme do historické etapy průniku civilizací a rušení tradičních státních hranic. Protipólem může být návrat k zásadě "Má obec-můj hrad" v r.2000 při besedě s P.Pithartem (Muzeum Č.K + Cíkánská hospoda) jsem na toto téma s Petrem Pithartem hovořil. Ten moje obavy sdílí.

Klíč.slova: OnLine, civilizace, hranice, stát, obec,hradba,hrad,meze, družstvo, flóra, fauna, internet,databáze, imigrant muslim uprchlík islám teror

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 19951203103007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Služby města
Co je třeba udělat: Oprášit" systém v místě bydlících cestářů, odpovědných za údržbu a posyp jménem označeného úseku obecních chodníků, případně silnic.
Důvod:
v čase dle č. podnětu (v Sídlišti Vyšný Č.K) 3 urostlí muži + zelená Š-1203 opětovně prohrnují a sypou stezky, které předtím již prohrnuli obyvatelé blízkých domů, přičemž nepřetržitě sněží a jde o rovné - obvykle neklouzající úseky. Převážná většina chodníků ve směru Vyšný - Jelenka však zůstala ten den neschůdná. Chodci používali silnici.
AUTOR ZAJISTIL:
po "cestářích" jsem řediteli TS vzkázal, aby např. k domům, jejichž obyvatelé se k silnicím musí prohrabat a vždy to dělali zdarma, dodali pytlík písku.
Viz též podnět č. 20120716125714
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 19931010150507
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivecké schody, lavičky a zábradlí
Kdo by měl o podnětu vědět: Aktualizace 201201001
Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
Co je třeba udělat: Pravidelně obnovovat nátěry laviček a zábradlí. K tomuto účelu vytvořit dlouhodobý plán pravidelné údržby parkového mobiliáře a příslušenství komunikací obce.
Viz též stav laviček a zábradlí na Plešiveckých schodech.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 19891205115507
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Občanské fórum, OF, Městský národní výbor
Co je třeba udělat:

Zřídit DATABANKU (databázi) úkolů Občanského fóra. Podněty získávat zejména organizováním anket a evidovat je na děrných štítcích s okrajovou perforací. PODROBNOSTI
Klíčová slova: anketa, průzkum, mínění, OF, Mailfórum, REGISTR, STRATEGICKÝ

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení