- občanské sdružení PODNĚTY.CZ
1. Úroveň realizace
2. Podnět pro
3. KDE (lokalita)
4. GPS (lokalita):
5. KDO (kompetence)
6. CO (v textu je skupina znaků)
7. Období:
8. Zisk:
9. Stav:
10. Naléhavost:
11. Náklady:
12. Výnosy:
13. Oblast:
14. Kompetence:


Výsledky vyhledávání

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
Vašemu požadavku vyhovuje celkem 3 podnětů.
Zobrazí se 3 nejnovějších.

Na konkrétní podnět může každý občan kompetentního politika či úředníka upozornit, urychlí se tak jeho realizace.

Číslo podnětu: 20080701000000
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov, Vltava, úsek od Myší díry po její soutok s Polečnicí.
Kdo by měl o podnětu vědět: občané
Co je třeba udělat: Navrhnout (doplnit, oponovat) opatření ke zvýšení průtočné kapacity Vltavy v Č.Krumlově - km 281,5 - 282,8. Kritickým místem je p.p. úzký profil koryta řeky mezi domy u Lazebnického mostu.
Povodí Vltavy plánuje: rozšíření a prohlobení koryta, odstranění násypů u břehů a nánosů ostrova. Pevný jez by měl být přestavěn na pohyblivý (jelení lávka). Místně budou zřízeny mobilní hráze/stěny.
Termín: 31.12.2008

Poznámka:
Podle návrhu "komunikační strategie", kterou doporučuje o.s.PODNĚTY.CZ, měla shora uvedený text v NDOP zveřejnit (p.p) vedoucí odboru životního prostředí MÚ Č.Krumlov Ing. Horáková, protože město se asi k záměru vyjadřovalo.
Ve skutečnosti text formuloval arbed(z)wo.cz až 12.3.2009, jako reakci na diskusi o zbytečnosti kácení stromů Na Ostrově a stížnost na obtížnou dosažitelnost informací.
Tento podnět úředníka občanovi je třeba považovat za "vzorový".

Klíč.sl.: grunt, povodeň, potopa, záplava
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070812203349
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Čechy, Morava, Slezsko, všechny obce a města, (Český Krumlov)
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, primátor, radní, zastupitel, občanské sdružení, učitel
Co je třeba udělat:

V plánech krizového řízení města (obce) formulovat opatření, která je nutné realizovat v případě, že budou dlouhodobě a výrazně sníženy přepravní kapacity.
Cíl: přimět lidi, aby si uvědomili, kde mohou být místní zdroje jejich potravin, nezbytné energie a vody.
V Anglii a Irsku připravuje několik měst zejména:
-seznamy potencionálních samozásobitelů potravinami - s odhadem kapacity a specializace,
-plochy pro pěstování rostlinné potravy lidí a zvířat ,
-lokální měnu (zavedení směnných poukázek),
-výrobu elektřiny z místních zdrojů,
-evidenci a rozšiřování řemeslných dovedností obyvatel,
-recyklaci.
Je nutné včas připravit technická zařízení pro náhradní (regionální) provoz televizního a rádiového vysílání.
Viz též:
- podnět č.j. 2006 11 26 07 52 44
- Projekt o.s.Rodová osada
Klíčová slova: revoluce, válka, potravinová soběstačnost, komunita, krize, kasárna, TUŽ, strategický, žížala, lokální měna, Křížánky, RVHP

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20010408103707
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, zastupitel, Odbor územního rozvoje, Komise pro strategické plánování, hejtman, vláda, strategický plán
Co je třeba udělat:

Strategicky zajišťovat zejména vzdělávání a systémy pro práci s informacemi.
KOMENTÁŘ :
v záplavě cílů a prostředků aktuálně tvořeného strategického plánu téměř zaniká ten hlavní, že totiž:
STRATEGICKÝM CÍLEM správy Českého Krumlova je aktivní společenství zdravých, slušných a bohatých patriotů přátelského města.
PROSTŘEDKEM k dosažení tohoto cíle je celoživotní VZDĚLÁVÁNÍ, které musí být prioritou všech účastníků strategického plánování. Vzdělaný umí být zdravý, slušný i bohatý a ví, že na efektivní správě společných věcí se musí aktivně podílet.
Aby mohl, musí mít snadný PŘÍSTUP K INFORMACÍM. Aby byly, musíme všichni podněty a informace trvale poskytovat.
SYSTÉM pro získávání, kategorizace, rozbory a využívání informací zásadním způsobem ovlivní dosažen strategických cílů.
Upřednostněte ho, prosím.

POZN.:
při studiu konceptu Strategického plánu pro rozvoj Českého Krumlova zjišťuji, že :
1.) nectí zásadu " hlavního článku ",
2.) Je snad až příliš kolektivním dílem. ( Expert má uvádět seznam literatury, ze které „ opisoval“ a nemusí být z Prahy.)
3.) Často se zaměňují cíle s prostředky k jejich dosažení.
4.) K odpovědnosti za hodnotu dokumentů se vždy (podpisem) mají hlásit: zadavatel, zpracovatel i písař.

Klíčová slova: smart city, dumb city

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení