- občanské sdružení PODNĚTY.CZ
1. Úroveň realizace
2. Podnět pro
3. KDE (lokalita)
4. GPS (lokalita):
5. KDO (kompetence)
6. CO (v textu je skupina znaků)
7. Období:
8. Zisk:
9. Stav:
10. Naléhavost:
11. Náklady:
12. Výnosy:
13. Oblast:
14. Kompetence:


Výsledky vyhledávání

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
Vašemu požadavku vyhovuje celkem 16 podnětů.
Zobrazí se 16 nejnovějších.

Na konkrétní podnět může každý občan kompetentního politika či úředníka upozornit, urychlí se tak jeho realizace.

Číslo podnětu: 20190405142112
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda České republiky, předseda vlády, ministr zemědělství, životního prostředí, financí, PS, Senát.
posta@vlada.cz, info@env.cz, info@mze.cz, podatelna@mfcr.cz , posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,
Co je třeba udělat:

Zrušit zdanění pozemků, na kterých se jejich vlastníci snaží zadržet vodu, např. vytvářením mokřadů, budováním rybníčků, tůněk, atd.
Klíčová slova: voda, TUŽ, sucho, dotace, Cháb, st.chab/n/gmail.com

PODROBNOSTI.

FH

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20181020095929
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko, Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda České republiky, předseda vlády, ministr dopravy, ministr životního prostředí, ministr průmyslu a obchodu, starosta, primátor, PS, Senát.
posta@vlada.cz, info@env.cz, posta@mpo.cz,, posta@mpo.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,posta@mu.ckrumlov.cz, arbed@wo.cz
Co je třeba udělat:

Výrazně zvýhodnit provoz miniautomobilů a technologii výměn vybitých akumulárových baterií. Vozítka jsou vhodná zejména pro odlehčení městské dopravy, v podélných parkovacích pruzích mohou parkovat i příčně, atd.
PODROBNOSTI.

Klíčová slova: baterie, elektromobil, TUŽ

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20171114083943
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: Hlavní adresát:
Vláda České republiky,předseda vlády, poslanec, senátor,
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,
Na vědomí:
podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz
Co je třeba udělat:

Stanovit nové podmínky pro vyplácení dotací zemědělcům. Ty by měly být úměrné (zejména)obsahu organických látek a živých organismů v půdě. Kdo nemá krávy a nehnojí, nedostane nic.
PODROBNOSTI.
Klíčová slova: sankce, farma, TUŽ, potravinová, soběstačnost, Fiala, žížala

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20170613065348
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: Hlavní adresát:
Vláda ČR, předseda vlády Miroslav Sobotka (ČSSD)
posta@vlada.cz
Na vědomí:
poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL,
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz, info2011@info2011, lucie.kubovic@seznam.cz; info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz, info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz
Co je třeba udělat:

Lithium z území ČR neprodávat, ale označit jeho zásoby za nedotknutelný národní ekonomický zdroj pro budoucí generace, který bude vždy spravován státem.
Jinde už lithium teží bagry, my bychom měli dobře promyslet možnosti šetrné, efektivnější těžby.
Jde o strategickou surovinu budoucnosti. V Krušných horách leží až milion tun lithia (6-8% světových zásob)), jehož aktuální hodnota je 3 biliony Kč.
PODROBNOSTI.
Klíčová slova: voda, ropa, plyn, uhlí,TUŽ

FH

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20170501092548
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: Hlavní adresát:
Vláva ČR
posta@vlada.cz,
Na vědomí:
Vláda České republiky,předseda vlády, poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL,
posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz, info2011@info2011, lucie.kubovic@seznam.cz; info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz, info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz
Co je třeba udělat:

Podporovat "sdílenou ekonomiku". Stát by neměl dusit inovátorské projekty, které reagují na potřebu snižovat energetickou a surovinovou náročnost života lidí. Odmítat návrhy na zdaňování "robotické jednotky" a nepřesouvat ušetřené zaměstnance do služeb. Žádoucí je opačný postup, který povede ke zkrácení pracovní doby ve výrobní sféře.
PODROBNOSTI.
Klíčová slova: TUŽ, robot, nezaměstnanost, sdílenou, sdílená, elekrokolo elektrocykl, elektromobil

FH

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20170315071226
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Německo, Afrika
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda Spolkové republiky Německo, SRN, NSR
Co je třeba udělat:

Humanitární pomoc africkým státům podmiňovat důkazem snah jejich vlád o spravedlivém rozdělení půdy a osiva a vody obyvatelstvu.
Hlavní důvody jsou uvedeny ZDE.
TUŽ, hladomor, korupce, migrace, kolonie, Afrika

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20110830173234
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr, poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV). občan, starosta, hejtman, obec, město, kraj;
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat:

Snížit náklady na zabezpečování trvalého růstu - řešit "konečný" stav, ve kterém bude "módní" lidská skromnost.
Limitovat množství zisku, který smí být pobírán "bezpracně", znemožnit tisk a distribuci materiální hodnotou nekrytých peněz. Čím víc lidí se má živit z toho, že "pouze" poskytne kapitál, tím víc "růstu" je potřeba.
Přiměřené sociální a zdravotní zabezpečení považovat za nejspolehlivější prostředek proti šíření extrémních řešení.
Připustit, že kapitalismus není spásonosný. Kdyby byl, nevyvstala by mu nikde ani na okamžik konkurence socialismu!
Poznámka:
zatím jsme všeobecně zaměřeni jen na nárůst ekonomik (na spotřebu) a snaha o zvýšení kvality skutečného života pokulhává. Mobil nemusí mít stovky funkcí, když většina lidí využívá pouze 3, třetina potravin nemusí končit v odpadu, příští generace automobilů nemusí mít v sedácích chemické WC:-)

Přikládám ilustrační obrázek M.Marčáka - zdroj: blisty.cz
Klíč. slova: ekologie, trvale udržitelný růst, rozvoj, plýtvání, partyzán, TUŽ, kurvítko,  Bašta, revoluce, proletariát, komunistický manifest, Marx, Engels, žížala, strategický plán
÷÷÷
Viz též podnět č.j. 19880312000007´

FH

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100326073507
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením České Budějovice, Jihočeský kraj
Kdo by měl o podnětu vědět: Jihočeský kraj hejtman Mgr. Jiří Zimola (ČSSD) ředitel KÚ JUDr. Luboš Průša, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Ing. Stanislav Mrvka, tajemník hejtmana Mgr. Petr Podhola, Rada Jihočeského kraje , Zastupitelstvo Jihočeského kraje.
posta@kraj-jihocesky.cz, hejtman@kraj-jihocesky.cz, prusa@kraj-jihocesky.cz, plsova@kraj-jihocesky.cz, mrvka@kraj-jihocesky.cz, podhola@kraj-jihocesky.cz, kalkusova@kraj-jihocesky.cz, kuba@kraj-jihocesky.cz, straska@kraj-jihocesky.cz, krejsova@kraj-jihocesky.cz, sliva@kraj-jihocesky.cz, stangl@kraj-jihocesky.cz, vlasak@kraj-jihocesky.cz, matousek-zast@kraj-jihocesky.cz, jnovak-zast@kraj-jihocesky.cz, prochazkova-zast@kraj-jihocesky.cz, valhoda-zast@kraj-jihocesky.cz prusa@kraj-jihocesky.cz, zima@kraj-jihocesky.cz, cerny@kraj-jihocesky.cz, vendlova@kraj-jihocesky.cz, lhotka@kraj-jihocesky.cz, hakr@kraj-jihocesky.cz, zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz, trykarova@kraj-jihocesky.cz, synkova@kraj-jihocesky.cz , klimes@kraj-jihocesky.cz, janda@kraj-jihocesky.cz, ludvik@kraj-jihocesky.cz, bocek@kraj-jihocesky.cz, pruchal@kraj-jihocesky.cz, tomsik@kraj-jihocesky.cz, podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat:

Nepovolovat změny způsobu využití orné půdy, zejména v podhůří Šumavy.
České republice ubývá orná půda rychlostí 4,5 tis. hektarů ročně a je zcela absurdní, když i v podhůří Šumavy se na rozsáhlých pozemcích staví objekty, které dokonce výrazně mění veřejným zájmem chráněný ráz krajiny, například fotovoltaické elektrárny (FVE)
Autor podnětu se domnívá, že Krajský úřad by měl chránit krajinný ráz Lipenské oblasti a podmínky pro bezproblémovou existenci zvěře, ptáků a živočichů nejméně se stejnou intenzitou, s jakou (organizací petice) chrání celý Jihočeský region před budováním úložiště jaderného odpadu.

Klíčová slova: orná půda, TUŽ

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070812203349
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Čechy, Morava, Slezsko, všechny obce a města, (Český Krumlov)
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, primátor, radní, zastupitel, občanské sdružení, učitel
Co je třeba udělat:

V plánech krizového řízení města (obce) formulovat opatření, která je nutné realizovat v případě, že budou dlouhodobě a výrazně sníženy přepravní kapacity.
Cíl: přimět lidi, aby si uvědomili, kde mohou být místní zdroje jejich potravin, nezbytné energie a vody.
V Anglii a Irsku připravuje několik měst zejména:
-seznamy potencionálních samozásobitelů potravinami - s odhadem kapacity a specializace,
-plochy pro pěstování rostlinné potravy lidí a zvířat ,
-lokální měnu (zavedení směnných poukázek),
-výrobu elektřiny z místních zdrojů,
-evidenci a rozšiřování řemeslných dovedností obyvatel,
-recyklaci.
Je nutné včas připravit technická zařízení pro náhradní (regionální) provoz televizního a rádiového vysílání.
Viz též:
- podnět č.j. 2006 11 26 07 52 44
- Projekt o.s.Rodová osada
Klíčová slova: revoluce, válka, potravinová soběstačnost, komunita, krize, kasárna, TUŽ, strategický, žížala, lokální měna, Křížánky, RVHP

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070207042449
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: vláda, předseda Miroslav Topolánek (ODS), ministr financí, ministr dopravy, poslanec, senátor, Strana Zelených
Co je třeba udělat:

Ukončit podporu neekologických způsobů dopravy a zdanit letecký benzin – kerosin.
Letecká doprava výrazně přispívá ke globálním změnám klimatu. Řidič automobilu nebo provozovatel železnice platí nyní v ceně každého litru paliva spotřební daň ve výši 15 Kč - letecké společnosti 0,- Kč.


Klíčová slova: koridor, vodík, TUŽ

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060323201500
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: vláda, ministr zemědělství, ministr životního prostředí
Co je třeba udělat:

ve spolupráci s orgány EU změnit podmínky pro vyplácení dotací na údržbu krajiny. Hromadné posečení trávy na loukách (od 10. do 30. června) připraví o potravu mnoho živočichů. Následný nedostatek květů je p.p hlavní příčinou vymírání motýlů. V tuzemsku žilo před sto lety 161 druhů, osmnáct již vyhynulo a třiasedmdesát nyní vymírá. Hromadně mizí i jiný hmyz. Například ve skupině takzvaných majkovitých brouků už vyhynulo asi čtyřicet procent všech druhů, zmizelo také třiadvacet procent druhů vos .Vyhlášky ministerstva zemědělství jsou v rozporu s regulemi ministerstva životního prostředí. Motivovat zahrádkáře, aby na vhodných místech ponechávali neposekané travní porosty, případně kopřivy.

Klíčová slova: balik,seno, siláž, TUŽ, žížala

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050111132107
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, České Budějovice
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, Odbor investic , územní rozvoj, strategický plán, Ing. Luštický, Krajský úřad, hejtman
Co je třeba udělat:

Předpokládat, že výhledově bude nutné vybudovat komunikaci (obchvat), spojující Tovární ulici s areálem kasáren (u osady Vyšný). Např. od objektu firmy Valenta, kolem Střelnice a bývalého psího útulku - směr panelová cesta na Kájov.
Bude vhodné vést z této komunikaci odbočku - od Střelnice, směrem k objektu Sběrné suroviny (u nádraží ČD).
Rezervovat potřebné pozemky v územních a rozvojových plánech Č.Krumlová a Kájova.
Důvod:
na území kasáren se plánuje výstavba 80 bytů (přibude minim. 80 automobilů). Lze tam očekávat další "přírůstky" obyvatel a provozů. V oblasti kolem Sběrny surovin jsou desítky garáží. Komunikace by s výhodou používali i další motoristé a cyklisté z Nádražního předměstí, z osad Vyšný, Lazec a p.p. i Kájov, pro cesty do zaměstnání a k obchodním domům.
Jde o přirozený obchvat Č.Krumlova pro motoristy, kteří se cestou z Černé v Pošumaví (nebo od Chvalšin) do Č.Budějovic budou chtít vyhnout dopravním zácpám podél Vltavy. Snížilo by se zatížení stávající komunikace Domoradice - Kájov.
Zajistil autor:
12.1.2005 odeslal text podnětu ved. Odboru rozvoje MÚ Č.Krumlov, s upozorněním na podněty č.j.2001 03 01 12 27 07 a č.j. 2001 04 08 10 37 07

Klíčová slova: cvičák, doprava, TUŽ, cklostezka

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20040125101007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda, Ministerstvo životního prostředí, organizace ekologů, občanská sdružení
Co je třeba udělat: Omezit výdaje na propagaci úsporných žárovek v domácnostech, zaměřit se na hlavní "žrouty" energie, zejména na topení a ohřev vody. I kdybychom nesvítili vůbec, uspoříme jen 2 % energie, zatímco úsporou 10% tepla uspoří domácnost 5,6 % z celkové roční spotřeby.
Pozn.: dle Tech. .týdeníku 2/2004, str.29 - konzumuje průměrná (elektrifikovaná) domácnost na: topení-56%, ohřev vody-24%, vaření-7%, chlazení-5%, praní-4%, osvětlení-2%, jiné (televize,rádio)-2%.
KLÍČOVÁ SLOVA: prostředí, TUŽ, trvale udržitelný život, úspora, elektrárna, klimatické změny, tepelná izolace, rekuperace.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20030203122707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Český Krumlov, objekty Městského úřadu, Česko,
Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, starosta, vláda, hejtman
Co je třeba udělat: V referenčních kancelářích a v typických místech chodeb instalovat čidla registračních teploměrů. Instalovat rekuperátory tepla. Odměňovat dobrovolné snížení normované teploty vlastního pracoviště a návrhy na úspory tepla.
Zřídit komisi pro "občanský energetický audit"?
KOMENTÁŘ pokud narůstá státní dluh, měli by především státem a obcemi placení úředníci používat teplé ponožky a svetry.
POZN.: v budovách veřejné a státní správy se plýtvá teplem, úřednice nosí i v období největších mrazů "sexytenké halenky".
KLÍČOVÁ SLOVA: TUŽ, teplo, budova, chodba, úřad, plýtvání, rekuperace, odměna, úspora, dluh, audit, občanská kontrola, škoda, řežie řežijní náklady (Viz týdeník Ekonom 14/1995, str.9)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 19991130120707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Svět
Kdo by měl o podnětu vědět: OSN,EU,NATO,Rusko,Čína,Indie,Afrika
Co je třeba udělat: Zvýšit tlak na USA, aby snižovaly energetickou náročnost bydlení a dopravy. Za platby typu „zbraně za ropu“ zaplatíme nakonec všichni -svými životy.
KOMENTÁŘ:´
Dle údajů z vysílání rádia SE vyváží těžké zbraně : (v mld. USD):USA -50 , _ Rusko 12, Čína, ČR 0,8)- převážně do jhv. Asie,rovn. Afriky, S. Arábie. USA je ovšem i významným spotřebitelem doma vyrobené munice.
Jen v Afghánistánu shodila US Army 21 tis. ks bomb-do dne dle č.j.podnětu..
(POZN.:ČR po r. 1989 vývoz zbraní podstatně snížila . USA nyní ročně vyváží těžké zbraně v hodn. 7,5 mld. Kč na 10 mil. obyvatel. (ČR 0,8mld/10mil.) Vojenský rozpočet USA v r. 2002 dosáhne částky 350 mld. USD
KLÍČOVÁ SLOVA: zbraně,vývoz,USA, válka,ropa, trvale udržitelný život TUŽ, ekologie grunt, partyzán.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 19880312000007
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Svět, EU
Kdo by měl o podnětu vědět: OSN, EU, ministr životního prostředí
Co je třeba udělat:

Prohlásit minimálně pitnou vodu, ropu, zemní plyn, vzduch a dešťové pralesy za život podmiňující dědictví všech živých tvorů. Chránit neobnovitelné zdroje života proti sobecky nadměrnému využívání všemi dosažitelnými metodami. Vyhlásit např. Chartu pro neobnovitelné zdroje. Chartu považovat za maturitní předmět všech typů středních škol.
POZNÁMKA:
Odvetou za separatistické snahy Kurdů, na jejichž území jsou zdroje vody pro celý Irák a v okolí města Kirkuk je ropa ,v období od r. 1982 do 1988 srovnal Irák se zemí 5 tisíc kurdských vesnic a 50 městeček. Kurdové uprchli , převážně do Iránu. Vraceli se do zaminovaných zbořenišť. Výsledek-statisíce mrtvých. V r. 1988 byla bombardována oblast města Khalapsa chemickými bombami - 5 tisíc mrtvých. (Možná, že bomby dodaly USA, tehdy podporující Sadáma Husajna v jeho boji o vodu a ropu...)
KLÍČOVÁ SLOVA: Kurdistán, Irák, Irán, Turecko, Kirkuk, Khalapsa, chemické zbraně, genocida, bombardování, OSN, statut, TUŽ, grunt
Viz též podnět č.j. 20110830173234

Klíčová slova: Bašta, revoluce, proletariát, komunistický manifest, Marx, Engels, žížala, kurvítko voda

10.10.2003 - na podnět upozorňuji Hnutí DUHA (info@hnutiduha.cz)

FH

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení