- občanské sdružení PODNĚTY.CZ
1. Úroveň realizace
2. Podnět pro
3. KDE (lokalita)
4. GPS (lokalita):
5. KDO (kompetence)
6. CO (v textu je skupina znaků)
7. Období:
8. Zisk:
9. Stav:
10. Naléhavost:
11. Náklady:
12. Výnosy:
13. Oblast:
14. Kompetence:


Výsledky vyhledávání

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
Vašemu požadavku vyhovuje celkem 15 podnětů.
Zobrazí se 15 nejnovějších.

Na konkrétní podnět může každý občan kompetentního politika či úředníka upozornit, urychlí se tak jeho realizace.

Číslo podnětu: 20101217113709
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: Ministr vnitra České republiky Radek John (VV), o.s.Oživení.cz
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
posta@mvcr.cz, ministr@mvcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, stepan.rattay@oziveni.cz
Co je třeba udělat:

Ocenit sebevražednou odvahu šéfa státního fondu životního prostředí Libora Michálka, který oznámil korupci na Ministerstvu životního prostředí

PODROBNOSTI
HOVORY ministra a jeho podřízených.
Klíčovuá slova: Steiner, Ústí, korupce, Michálek, Drobil, Grygárek, Rampula, Pokorná, Hercegová,Rajmanová, Lazecký

÷

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20100211143000
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko, Praha
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda České republiky - předseda Jan Fischer (nestraník), poslanec, senátor, ministr financí, Praha-primátor Pavel Bém
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, podatelna@mmr.cz, Pavel.Bem@cityofprague.cz
Co je třeba udělat: Ocenit ředitele podniku SAZKA, který (vzdor finančním problémům) nezištně zakoupil a široké veřejnosti zpřístupnil sochařské dílo kanadské sochařky českého původu Ley Vivitové.
Přikládám fotografii.
Klíč. slova: Hušák, aréna O2, sport, ironie, sarkasmus
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20091216203107
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko, Praha
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda, předseda Jan Fischer (nestraník), poslanec, senátor, ministři: školství, životního prostředí, průmyslu, zemědělství, hejtman Středočeského Kraje. posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, posta@msmt.cz, info@env.cz,posta@mpo.cz, info@mze.cz, posta@kr-s.cz, rathd@psp.cz
Co je třeba udělat: Ocenit kolektiv vydavatelů E-mailového magazínu ŠIKULA, který poutavým způsobem podněcuje talentovanou mládež k tvůrčí činnosti. Jde zejména o Ing. Petra Prauseho z Příbrami, Ing. Petra Kospacha a Ing. Evu Kospachovou z Kostelce nad Labem.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090521190817
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda, předseda Jan Fischer ( nestraník), ministr školství, ministr průmyslu, předseda a místopředsedové výboru pro vědu a vzdělání PS a Senátu.
posta@vlada.cz;posta@msmt.cz; posta@mpo.cz; posta@psp.cz; epodatelna@senat.cz;bartos@psp.cz; grebenicekm@psp.cz; jandakv@psp.cz; mertinovam@psp.cz; sojdrova@psp.cz; hasilt@psp.cz; jermarj@senat.cz; buresm@senat.cz; halekj@senat.cz; senator.karelkapoun@seznam.cz;
Co je třeba udělat: Ocenit studenty litomyšlského gymnázia za výrobu zařízení "EiMSARobot".
Marek Votroubek, Jan Král a Petr Bubeníček, získali první cenu v mezinárodní soutěži "náctiletých" vědců ve městě Reno (Nevada-USA).
Motivovat ostatní gymnázia a (především) střední školy technického zaměření k následování příkladu.
Vytvořit fond pro osobní platy pedagogů, jejichž svěřenci v podobných soutěžích zvítězí.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20090501210007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko, České Budějovice, Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Vláda, ministr kultury; první náměstek ministra kultury JUDr.František Mikeš; ministr školství, sportu a mládeže; hejtman Jihočeského kraje Mgr.Jiří Zimola, Odbor kultury a školství Jihočeského KÚ; ředitelka ZUŠ Český Krumlov Mgr. Alena Švepešová
frantisek.mikes@mkcr.cz; ministr@msmt.cz; posta@mkcr.cz; posta@msmt.cz;hejtman@kraj-jihocesky.cz; hrabakova@kraj-jihocesky.cz; moravec@kraj-jihocesky.cz; podnety@podnety.cz
Co je třeba udělat: Ocenit práci prachatického rodáka a t.č. českokrumlovského učitele ZUŠ Mgr.Lukáše Holce, který (jako sbormistr) už mnoho roků obětavě a úspěšně kultivuje mládež v části jihočeského regionu.

Poznámka:
- 1.5.2009 byla realizace podnětu doporučena 1.náměstkovi ministra kultury JUDr.Františku Mikešovi. (Zámecká Jízdárna Státního zámku Č.Krumlov - přehlídka dětských sborů "4.VLTAVSKÉ CANTARE".)
- Mgr.Holec získal v r. 2002 Cenu města Č.Krumlov Jeho práce si velice váží rodiče i prarodiče dětí.
- Viz též podnět č.j. 2007 02 04 10 13 00
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20070531133227
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: vláda, předseda Miroslav Topolánek (ODS), ministr informatiky, kultury, obrany, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, školství,mládeže a tělovýchovy, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví, zemědělství, ži
Co je třeba udělat: Ocenít a následovat příklad mladého (30 r.) ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS), který na internetu "vyvěsil" návrh Trestního zákoníku a žádá spoluobčany o připomínky k jeho textu.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20061020102207
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Praha, České Budějovice, Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, obec, město, Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: hejtman, primátor, starosta, odbor školství, ministr školství, ministr místního rozvoje, ředitel muzea, ředitel školy, učitel, pedagog
Co je třeba udělat: Ocenit a následovat příklad Technického muzea v Brně, které zřídilo expozici EXPERIMENTÁRIUM. Zejména mládež má možnost seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Jednotlivými pokusnými modely lze volně manipulovat a sledovat výslednou reakci. Problematiku zřízení a provozu expozice zájemcům vysvětlí autoři scénáře: Ing. Jaroslav Pipota - pipota/n/technicalmuseum.cz , tel.: 541421437 nebo Ing. Libor Procházka - prochazka/n/technicalmuseum.cz, tel.: 541421474, případně Mgr. Drahomíra Přikrylová - prikrylova/n/technicalmuseum.cz .
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20060512205500
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: vláda, předseda vlády Jiří Paroubek - ČSSD;
Co je třeba udělat: ocenit práci ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ten radikálně snížil počet úředníků na ministerstvu. Celkem odešlo a odejde na 250 z původních patnácti set zaměstnanců. Po loňském personálním auditu ministerstvo opustilo 206 úředníků, dalších 37 odejde letos. Čistá finanční úspora během pěti let dosáhne téměř 300 milionů korun. Na ministerstvech a dalších centrálních státních úřadech působilo k lednu letošního roku 96 207 zaměstnanců. Ke konci loňského roku pracovalo na všech úrovních 469 863 státních zaměstnanců.Další desetitisíce pracovníků zaměstnávají kraje a obce.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20050705215200
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Ústí Nad Labem, Česko,
Kdo by měl o podnětu vědět: Hejtman, zastupitel, radní, vláda, Ministerstvo životního prostředí
Co je třeba udělat: ocenit prozíravost a občanskou statečnost geologa RNDr. Jana Marka, který desítky let usiluje o záchranu krajiny v okolí zámku Jezeří. Protože např,. v dostatečném předstihu předvídal sesuv půdy (3 mil m3), ke kterému v důsledku neuvážené těžby došlo v červnu r. 2005, respektovat jeho posudky k dalšímu vývoji a řídit se jimi.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20041129123707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: vláda, Ministerstvo školství, prezident
Co je třeba udělat: ocenit čin p.p. nejbohatšího finančníka Česka Petra Kelnera (impérium PPF), který v Babicích u Říčan staví areál osmiletého anglického gymnázia OPEN GATE. V něm má bezplatně studovat až 75 % (108) nadaných žáků z rodin, jejichž příjem nedosahuje 200% existenčního minima. Předpokládat, že majetek finančníka (údajně 0,55 mld. USD) pochází z poctivých zdrojů. Podnět je inspirován článkem v deníku Jižní Čechy , 26.11.04.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20041108104800
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: vláda, Ministerstvo školství, Ministerstvo informatiky
Co je třeba udělat: ocenit Slezskou univerzitu, která umožňuje internetovou formu studia (e-lesring) na Obchodně-podnikatelské fakultě. (V r. 2004 prvních 40 studentů).
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20031227211007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko
Kdo by měl o podnětu vědět: vláda ČR, Ministerstvo kultury
Co je třeba udělat: Vyznamenat a finančně ocenit paní Yvetu Synek Graff (narozena v ČR, žije v New Yorku) PROČ : u mnoha režisérů,sólistů a manažerů v cizích zemích,(zejména v USA) prosadila uvádění českých oper v češtině (Viz pořad "Nejdřív se mi smáli"ČT2, 27.12.2003 21:10 hod.) Zejména prosadila opery L. Janáčka a B. Smetany. KOMENTÁŘ : často téměř neznámá žena udělá pro vlast více než státem placené instituce. KLÍČOVÁ SLOVA: Yveta Synek, Graff, New York, opera,Janáček, Smetana,text, čeština, jazyk, vyznamenání, ocenění,ministr, Dostál, krajan, kultura, propagace
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20021120191707
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko, Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Ministerstvo obrany, MÚ
Co je třeba udělat: Včas vyhlásit veřejnou soutěž na účelné využití t.č. uvolňovaných kasáren a jejich příslušenství, za příslib převodu vlastnictví za symbolické ceny. V budoucnu lépe hodnotit kvalitu podnětů občanů. Byl např. ignorován podnět na zrušení posádky v Č.Krumlově již v r. 1990 . KOMENTÁŘ : neobydlený objekt je vzápětí obvykle totálně devastován. Pozn.: při realizací podnětu na využití kasáren v Č.Krumlově (z r. 1990-viz interpelaci poslankyně ČNR Štěpové) mohlo město a několik státních institucí ušetřit více než miliardu korun.V areálu kasáren Č.Krumlov mohly být umístěny provozy stavebních firem, Okresní archiv, ředitelství policie... patrový skelet budovy mohl být upraven k funkci hotelu pro turisty -studenty. Existující rybník mohl být upraven na koupaliště. (POZN.:armáda brzy opustí 100 areálů, p.p.včetně kasáren v Českém Krumlově, kam byly po roce1990 investovány stovky milionů korun . -- KLÍČOVÁ SLOVA: armáda, areál, využití, škoda, obec, výběrové řízení.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 20020808120007
Úroveň realizace: neznámá
Kde začít s řešením Česko, Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Mínisterstvo dopravy, starosta, odbor dopravy , starateg. plánování, investice, rozvoj, projektant
Co je třeba udělat:

Kruhové objezdy (místo křižovatek) používat co nejčastěji. Ocenit navrhovatele řešení. Zkušenost publikovat (P.p. však jde o řešení s velmi dlouhou návratností ?)

POZN.:V Č.Krumlově ( křižovatka u Trojice ) nový kruhový objezd výrazně usnadnil možnost vjezdu na komunikaci řidičům přijíždějícím z prostoru Růžek .

KLÍČOVÁ SLOVA: křižovatka, silnice, kruhový objezd, automobil doprava, projektant, investor

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení

Číslo podnětu: 19940911112207
Úroveň realizace: probíhá
Kde začít s řešením Český Krumlov
Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, přednosta, ředitel Finančního úřadu,
Co je třeba udělat: Ocenit fakt, že starosta Č.Krumlova přiznal své chyby , nedodělky a přírůstek svého majetku. To by měli pravidelně dělat všichni představitelé institucí veřejné a státní správy.
KOMENTÁŘ : jde o příkladný čin, bohužel poněkud znehodnocený problematickou chválou jeho stranického kolegy (ODA) pana Češky (FNM) a společnou fotografií starosty s dalším stranickým kolegou ODA - ministrem Vlad. Dlouhým. Takto lze chvályhodný čin chápat jako předvolební agitaci za peníze občanů, protože tisk městského zpravodaje REFLEXE je velice drahý.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení