- občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Hlavní úkoly sdružení

Sdružení bude usilovat o zvýšení vlivu slušných obyvatel a hostů České republiky na mravy a moudré hospodaření institucí veřejné a státní správy, a to zejména tím, že :

a)   umožní spoluobčanům vkládat konstruktivní návrhy k nápravě vadného stavu do veřejně přístupné NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (dále jen NDOP) na internetovém serveru www.podnety.cz, kde bude k dispozici technologie, kterou lze z velkého množství podnětů rychle vyhledat ten, jehož řešení je efektivní.
b)   přesvědčí ředitele škol, učitele, žáky a jejich rodiče o účelnosti tvorby podnětů k nápravě vadného stavu , za který odpovídají instituce veřejné a státní správy.
c)   přesvědčí úředníky obcí měst, státu a politiky, že systematickým využíváním technologie NDOP lze zvýšit kvalitu řízení obcí, měst a regionů.
d)   pokusí se zajistit, aby část finančních prostředků , které uživatelé NDOP získají nebo ušetří realizací podnětů obdrželi autoři podnětů. ( Např. podle zákona č.527/1190 o zlepšovacích návrzích).
e)   pokusí se zajistit, aby uživatelé NDOP, zejména politici, města a obce dlouhodobě podporovali provoz NDOP , např. finančně a zřizováním bezplatných telefonních linek pro příjem podnětů od občanů, kteří doposud nemají přístup k internetu.
f)   bude upozorňovat manažery výrobní sféry na účelnost tvorby veřejně přístupných databází podnětů, zlepšovacích návrhů a vynálezů svých zaměstnanců.
g)   bude podporovat vznik regionálních organizací (dále jen klonů) občanského sdružení PODNĚTY.CZ.


Sdružení bude naplňování svých cílů zajišťovat především prostřednictvím internetu, ve spolupráci s dalšími organizacemi, které se zasazují o prosazování principů občanské společnosti.