Formulář pro vklad podnětu do internetové databáze

[ formulář ]
antispam:-)
Čestné prohlášení :
„Prohlašuji, že text mého podnětu neobsahuje záměrné nepravdy. Pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení, upozorním kompetentního na problém i jinou cestou, např. telefonicky či písemně. Sdělím mu číslo tohoto podnětu a název serveru této databáze - www.podnety.cz “