Podnět číslo 20120228132208 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20120228132208

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20120228132208 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Městský úřad
5) Kdo by měl o podnětu vědět ´Město Č.Krumlov,starosta, finanční odbor, odbor majektu, zastupitel, radní, občan.
posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz.
6) Co je třeba udělat Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o následující informaci:
Jakou částku získalo město prodejem prvků plechového oplocení prostranství uvnitř bývalých kasáren.
Žádost je inspirována podnětem http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20081024132731, u kterého je fotografie z průběhu demontáže oplocení.

POZNÁMKA
O shora uvedenou informaci může (měl by) požádat každý občan, a to do doby, dokud níže nebude zveřejněna uspokojivá odpověď.
U žádosti fyzické osoby musí být (i v e-mailu) uvedeno jméno, příjmení, datum narození + adresa pro doručování.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20120228132208
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
Přílohy: