- občanské sdružení PODNĚTY.CZ
1. Úroveň realizace
2. Podnět pro
3. KDE (lokalita)
4. GPS (lokalita):
5. KDO (kompetence)
6. CO (v textu je skupina znaků)
7. Období:
8. Zisk:
9. Stav:
10. Naléhavost:
11. Náklady:
12. Výnosy:
13. Oblast:
14. Kompetence:


Výsledky vyhledávání

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
Vašemu požadavku vyhovuje celkem 24 podnětů.
Zobrazí se 24 nejnovějších.

Na konkrétní podnět může každý občan kompetentního politika či úředníka upozornit, urychlí se tak jeho realizace.

1) Číslo podnětu: 20161205090600
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov, budovy Zámku
4) GPS poloha: 49°19'59.316"N, 17°34'55.087"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět: Město Holešov
6) Co je třeba udělat: Dokončit rekonstrukci budovy zámku.
Klíčová slova: strategický
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161205090600
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20161204194013
2) Úroveň realizace: jiná
3) Kde začít s řešením Holešov, MěÚ
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, starosta,podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: doporučujeme,aby portál www.strategieholesov.cz byl součástí webových stránek Holešova. Není nutné vytvářet novou strategii pro Holešov a zejména tomu neposlouží "dotazník", který byl zveřejněn na stránkách holešovského webu.. Komise RM, které mimo jiné řeší i strategii musí z námětu občanů strategii města vygenerovat.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161204194013
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20161107192157
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov, MěÚ,
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: zapojit město Holešov do aukce energií ve prospěch svých občanů ve spolupráci s firmou eCENTRE (www.ecentre.cz)Jde o možnost pro své občany zapojit se do společných nákupů energií. Ze zkušeností města Kroměříže, které aukce pro své občany organisuje už 3 roky uvádí, že občané v průměru ušetřili 30-40% nákladů na energie.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161107192157
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20161106183341
2) Úroveň realizace: probíhá
3) Kde začít s řešením Holešov, Zámecká ulice,
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: na základě požadavků pacientů radioterapie navrhujeme, aby v Zámecké ulici bylo vyčleněno pro pacienty parkování vozidel ze širokého okolí bezplatně Pacienti zde přijíždějí několik týdnu denně a považujeme za nemravné, aby po dobu čekání (asi 20 -30 min)na své příbuzné platili každý den parkovné.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161106183341
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20161023123556
2) Úroveň realizace: vyřešeno
3) Kde začít s řešením Holešov, cyklostezka do Količína, alej vyszených stromků
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: stromky vysazené podél cyklostezky od KZC po Količín jsou opět značně obrostlé, je období vegetačního klidu, měly by být ostřihané
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161023123556
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20161023120624
2) Úroveň realizace: vyřešeno
3) Kde začít s řešením Holešov, TS
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: upravit dobu odvozu popelnic ve městě na ulici Palackého na termín mimo dopravní špičku , tedy např. až po 9. hod ranní, přpadně v jinou vhodnou dobu Svoz se provádí ve středu a dochází na této ulici k dopravnímu kolapsu a zácpám. Chceme spokojného občana.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161023120624
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20161018104442
2) Úroveň realizace: jiná
3) Kde začít s řešením Holešov, Kolonka Za Cukrovarem, u bytového domu 223
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: zabránit vytváření ekologické zátěže zřizováním autovrakoviště, dokonce na zatravněném pozemku s nebezpečím úniku oleje a paliva z auta. Požadujeme zde důstojné životní prostředí pro zde bydlící občany Stojí zde už několik týdnů porouchané auto BMV, RZ 3P1 3069, patřící rodině Laholů. Chceme lepší Česko i Holešov. Cílem je spokojený občan!
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161018104442
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20161018102036
2) Úroveň realizace: vyřešeno
3) Kde začít s řešením Holešov, Zámecká ulice,
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: opravit nebezpečné výtluky na Zámecké ulici (asi 100 m od křižovatky) Výtluky jsou nebezpečné pro auta a také cyklisty. Chceme lepší Česko i Holešov. Cílem je spokojený občan!
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161018102036
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20161014203456
2) Úroveň realizace: zamítnuto
3) Kde začít s řešením Holešov, cyklostezka mezi Kolonkou a Količínem
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov,podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: zabránit další devastaci cyklostezky mezi Kolonkou Za Cukrovarem a Količínem Poškození povrchu komunikace způsobují těžké zemědělské stroje majitelů pozemků.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161014203456
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20161014201216
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov, sídliště Kolonka Za Cukrovarem
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: oživit sídliště,zajistit kvalitnější péči o zeleň a její ochranu, definitivně vymezit komunikační trasy a jejich údržbu a bezpečnost na nich
Chceme lepší Česko (konečně). Cílem je spokojený občan
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161014201216
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160817095702
2) Úroveň realizace: jiná
3) Kde začít s řešením Holešov, na všech sečených pozemcích města,
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: TS Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: požadujeme aby posečená tráva na pozemcích města byla uklízena i v Kolonce Za Cukrovarem Všimli jsme si, že ze sečených pozemků na Novosadech byla tráva ukládána do přistavěných kontejnerů, v Kolonce nikoliv, zde zůstala např.na pozemku 673/3 neuklizena.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160817095702
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160816202724
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov, Kolonka Za Cukrovarem
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: Město Holešov,podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: přemístit jeden kontejner pro "bioodpad"do blízkosti rozlehlejších zahrádek, navrhujeme na konci pozemku č.702 u plotu pozemku 670/1 nebo naproti Je zde přístup pro vozidla, které bioodpad odvážejí. (to požadujeme na základě doporučení p.Ing.Nedbala)
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160816202724
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160810201920
2) Úroveň realizace: jiná
3) Kde začít s řešením Holešov, polní cesta na konci aleje ke Količínu
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: usadit DZ v uvedeném místě, která je již nejméně 1 rok vyvrácená i s patkou a se sloupkem leží v trávě na okraji polní cesty
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160810201920
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160805215125
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov. Kolonka Za Cukrovarem, pozemek 673/3
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, www.holesov.cz
6) Co je třeba udělat: vymezit hranice uvedeného pozemku sloupky, tak, aby rodina Laholových nemohla ničit městský pozemek a zeleň na něm°.Vzhledem k tomu, že kompetentní orgány nejsou sto zabránit vandalismu uvedené rodině, navrhujeme uvedené řešení. Není to náš pozemek, je to pozemek města, který chceme ochránit před nepřizpůsobivou rodinou, abychom zde, my ostatní žili v civilizovaném prostředí, jak to slibuje Program Rady města Holešova
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160805215125
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160708122209
2) Úroveň realizace: vyřešeno
3) Kde začít s řešením Holešov, Kolonka Za Cukrovarem,cyklostezka přes alej ke Količínu
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz,
6) Co je třeba udělat: doporučujeme v zájmu bezpečnosti uživatelů cyklostezky v aleji od Kolonky směrem ke Količínu ořezat stromy,které zasahují do jízdního profilu,Pod pod tíhou plodů, ale i po dešti se stromy sklánějí a brání v rozhledu čímž hrozí kolise mezi cyklisty. Víme, že takové nebezpečí hrozí i na jiných cyklostezkách. Věříme, že takové podněty nebudeme muset v dalších letech opakovat.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160708122209
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160617125807
2) Úroveň realizace: vyřešeno
3) Kde začít s řešením MěÚ Holešov,u okružní křižovatky u kina Svět
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz,
6) Co je třeba udělat: odstranit závady na komunikaci, vzniklé vydrolením dlažebných kostek a zabránit tak možným nehodám a škodám na vozidlech zde projíždějících Tyto závady se zde objevují dlouhodobě. To si úředníci MěÚ nevšímají?
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160617125807
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160617123706
2) Úroveň realizace: vyřešeno
3) Kde začít s řešením Holešov, Kolonka Za Cukrovarem,cyklostezka
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz,
6) Co je třeba udělat: upozorňujeme na akutní nebezpečí "obecného ohrožení" na cyklostezce od můstku přes Rusavu, kolem tzv. cukrovarnické zdi ve směru do města V průběhu dnů 16. a 17.6. vlivem silných poryvů větrů došlo k ulomení několika větví, které spadly ze stromů vedlejšího pozemku 1039/1 dle KN, a jejichž další větve "visí" nad komunikací cyklostezky.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160617123706
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160617121452
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov, Kolonka Za Cukrovarem,kolem pozemku(komunikace cyklostezky) 972 dle KN
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz,
6) Co je třeba udělat: posíct uvedenou plochu, která nebyla letos posečena ani jednou. Dále požadujeme (nebo prosíme)vyplet i dlažděné chodníky a jejich okraje kolem komunikace od plevelů Kdo je odpovědný za zanedbávání tohoto území města Holešova? Máme si nechat zaplevelovat naše zahrádky? Stav doložíme i fotosnímky.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160617121452
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160611094140
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov, parkoviště
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz,
6) Co je třeba udělat: změnit systém parkování a výběru poplatků viz příloha.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160611094140
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160524115102
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením vláda ČR,Poslanecká sněmovna, poslanci ČR,Senát
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: vláda ČR, posta@psp.cz, posta@vlada.cz, epodatelna@senat.cz,info@socdem.cz,info@kscm.cz,info@hnutiusvit.cz, podnety@podnety.cz
6) Co je třeba udělat: řešit problém ČT a vyvodit odpovědnost za stav a situaci jak to "demokraticky" vysvětlil radní ČT Michal Janovič viz příloha "Na základě rostoucí kritiky platících diváků ČT o neobjektivnosti hlavně zahraničního zpravodajství ČT, jednala Rada ČT o této kritice. Do jednání vnesl jasno radní Michal Janovič. Prohlásil: "Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako kdyby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie" - konec citátu.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160524115102
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160329203140
2) Úroveň realizace: vyřešeno
3) Kde začít s řešením MěÚ Holešov,
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz, odd.život.prostředí
6) Co je třeba udělat: žádáme zdůvodnit účast na správním řízení ve věci kácení stromů(dle čj. HOL- 5142/2016/ŽP/PP) zástupce firem Egeria z Otrokovic, a Změna pro život z Havířova, když v Holešově sídlí certifikovaná arborist firma(Antonín Ambros) , která je kvalifikovaná pro posouzení důvodů kácení stromů Považujeme to za plýtvání veřejnými financemi. V odůvodnění kácení se nejedná pouze ve vztahu k zák.č.114/92 Sb.,ale zejména o odstranění stínění pozemků rod. Vaculíkových a Haviarových a dále i jejich ohrožení při silných poryvech větru ve smyslu zákona č.89/2014 Sb.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160329203140
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160303191957
2) Úroveň realizace: zamítnuto
3) Kde začít s řešením Holešov, www.strategieholesov.cz
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: navrhujeme, aby se na stránkách jednotlivých investic,uvedených na stránkách dokumentu (www.strategieholesov.cz) které se realizují z rozpopčtu města Holešova uváděly vynaložené finanční náklady z veřejných zdrojů Občan by tak měl možnost kontrolovat efektivitu hospodaření města při realizaci jednotlivých investičních akcí.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160303191957
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160301094229
2) Úroveň realizace: vyřešeno
3) Kde začít s řešením Holešov, Kolonka Za Cukrovarem, pozemek 673/3
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: řešit přestupky občanů Petra a Filipa Laholových,(bytem Za Cukrovarem 223) kteří parkují vozidly Škoda Octávia 3Z3 2420 (s firemní označením Vodárek) a Ford focus RZ 5Z1 6151) (Parkovali zde ve dnech 28,29. a 1.3.2016 přes noc) na místech, kde není parkoviště ale zahrada (poz.673/3)a tím také brání výjezdu vozidel z nemovitosti Za Cukrovarem 66, ale také dopravní obsluze této lokality. Považujeme to za schválnosti a snahu vyvolávat v místě konflikty s ostatními účastníky provozu. Tím, že sem vjíždí narušují i štěrkový povrch "nezbytné cesty", který si udržují obyvatele nemovitosti 66. Oba jmenovaní mohou parkovat na svém pozemku 673/5, který je volný. Také žádáme o prozkoumání stavu vozidla stojícího na jejich pozemku,(Opel RZ 1Z9 4910)který je zřejmě po dopravní nehodě a zda je DN ohlášena(předný nárazník má přivázan k přední části provázky) a na některých částech je patrné, že došlo k čelnímu nárazu do nějaké překážky. Stojí zde odstaven už nejméně 3 týdny.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160301094229
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20160219204655
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov, Kolonka Za Cukrovarem,
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MěÚ Holešov, podatelna@holesov.cz
6) Co je třeba udělat: za odbočkou k VaK-u umístit DZ omezující v KZC rychlost vjíždějících vozidel na 20 km/hod. a DZ zákaz vjezdu NA mimo vozidel občanů majících v Kolonce vlastní parkovací místo. Výhodnější by bylo zřídit v této lokalitě "obytnou zónu" která byla Komisí ŽP bezdůvodně zamítnuta. Zónu označit příslušnou DZ. V této lokalitě se vyskytují bezohlední řidiči.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160219204655
Přečtěte si kompletní text podnětu