- občanské sdružení PODNĚTY.CZ
1. Úroveň realizace
2. Podnět pro
3. KDE (lokalita)
4. GPS (lokalita):
5. KDO (kompetence)
6. CO (v textu je skupina znaků)
7. Období:
8. Zisk:
9. Stav:
10. Naléhavost:
11. Náklady:
12. Výnosy:
13. Oblast:
14. Kompetence:


Výsledky vyhledávání

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
Vašemu požadavku vyhovuje celkem 11 podnětů.
Zobrazí se 11 nejnovějších.

Na konkrétní podnět může každý občan kompetentního politika či úředníka upozornit, urychlí se tak jeho realizace.

1) Číslo podnětu: 20161004195236
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, stráň od gymnázia k sídlišti Vyšný, Berkovka
4) GPS poloha: 48°49'8.994"N, 14°18'40.775"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat: Zajistit možnost stavby chodníku, schodů či "výtahu" na trase tradičně využívané stezky po stráni ("Berkovka"), od gymnázia k železničnímu přejezdu u Sídliště Vyšný. Po této trase chodí mnoho gymnazistů, někteří učitelé a lidé, kteří z prostoru Vyšný a Za Nádražím směřují ke sportovištím. Výtah/vlek by usnanil život i seniorům a umožnil cyklistům snadno překonat značné převýšení (40 m) mezi ulicí Fialková a železniční tratí.
iz též podnět č. 20030309150007.

Klíčová slova: strategický, územní plán.

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20161004195236
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20121031121301
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumov, Sídliště Vyšný, před domem č.101
4) GPS poloha: 48°49'16.664"N, 14°18'46.372"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět: Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat: Zajistit vybudování parkoviště mezi garážemi a bytovkou č. 101, na místě kde jsou základy domu, který zde stál před 70ti lety.
líčová slova: územní, strategický, plán
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20121031121301
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20090110144635
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšný, kasárna
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
6) Co je třeba udělat: Při revitalizaci bývalých českokrumlovských kasáren využít nápady, které obsahuje Rozvojová strategie areálu kasáren v obci Velká Hleďsebe.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20090110144635
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20071112090700
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov,Domoradice, Budějovická, Pod Kamenem, Chvalšinská, Objížďková, Na Svahu, Třída Míru, Nemocniční.
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)¨, Odbor dopravy, ředitel podniku
6) Co je třeba udělat: Zjistit, kolika automobily se zaměstnanci jednotlivých podniků z okolí Č.Krumlova podílí na vzniku dopravní zácpy. Neopomenout vliv projíždějících chatařů a budoucí vliv dopravy z území kasáren.
Projednat s vedením vybraných podniků a možnost výraznějšího posunu zahájení pracovních směn.
Připustit, že už brzy bude nutné realizovat severní obchvat města, přičemž "tunel" je jeho nejméně efektivní variantou.
Dle výsledků studie včas upravit územní a strategický plán.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20071112090700
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20050318055707
2) Úroveň realizace: probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta JUDr. František Mikeš - ODS , zastupitel, radní, Ing. Horváth, ing. Danielis.
Aktuálně (r.2011): starosta Dalibor Carda(ČSSD)- posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat: Konkretizovat strategii pro komunikaci radnice s obyvateli a hosty města.
Vyčlenit pro ni potřebné finanční prostředky.
Důvod: z rozpočtu města je na realizaci opatření Akčního plánu pro oblast 1.4.1.1. (N) vyčleněno na příští 4 roky celkem 0,00 Kč.
Protože nic není zadarmo - logicky usuzuji, že Zastupitelstvo města se "strategicky" rozhodlo s nikým nekomunikovat, přičemž (cituji z jiné části materiálů o strategickém plánování):
" Jde o to, že si všichni, kterých se to dotýká, řeknou, co chtějí a pak se to všichni společně snaží uskutečnit."

Zajistil autor:
17.3.2004 upozornil na uvedený nedostatek starostu, místostarostu a několik radních.
18.3.2005 upozornil na tento podnět v internetové diskusi o Akčním plánu na www.mu.ckrumlov.cz .
20.3.2005 @ doporučeno ing.Horváthovi - zvážit možnost odkazů na www.demokracie.krumlov.cz i na www.podnety z webu www.mu.ckrumlov.cz.
(Shodné doporučení je v diskusním příspěvku na str. demokracie.krumlov.cz dne 19.3.2005.)
Klíčová slova: OnLine
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20050318055707
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20040416194500
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
6) Co je třeba udělat: Zajistit očíslování sloupů veřejného osvětlení, předat příslušnou databázi hasičům, policii, a rychlé záchranné službě. Vyzvat obyvatele, aby pro případ nutného zásahu určovali místo ve vztahu k nejbližšímu stožáru.
Klíčová slova: sanita, orientace, strategický
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20040416194500
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20030309150007
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Serpentýna pod Paraplíčkem. schody
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ, zastupitel, odbor výstavby, odbor rozvoje a investic, strategický plán
6) Co je třeba udělat: Využít základy zrušených pojízdných schodů na svahu pod Paraplíčkem a instalovat např. jednoduchý lanový výtah (plošinu) při využití akumulované gravitační energie těch , kteří plošinu použijí k jízdě dolů. Pro akumulaci je vhodný např., pružinový motor, tlakový vzduch....
Podobný princip uplatnit na svahu "Berkovka". Zahrnout tyto stavby do územního plánu.
KOMENTÁŘ : problémy mají důchodci, maminky s kočárky atd. Vzdálenost je malá - jízda autobusem je neefektivní.
(POZN.: občanům, kteří bydlí v oblastech Vyšný,Růžek a Za nádražím ztěžuje značná strmost cesty u Paraplíčka přístup k lékařům, lékárnám, do kulturního a sportovního centra (školákům do gymnázia ) .
KLÍČOVÁ SLOVA: výtah.schody, plošina, lanovka, Berkovka, Paraplíčko, cesta, chodník, sport. kultura, gravitace, akumulace, autobus, lékař, lékárna,Vyšný, Růžek, Za nádražím ,kočárek.
Zajistil autor: viz též moje připomínky k územnímu plánu z r. 2001 a k variantám Strategického plánu.

Viz též podnět č. 20161004195236.

Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20030309150007
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20021014171707
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivecké náměstí
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: MÚ,odbor opravy
6) Co je třeba udělat: Nevyznačovat místa pro parkování. V problematických úsecích zřetelně vyznačit pouze pruh, který musí zůstat volný, např. pro průjezd rozměrného vozidla hasičů.
Upustit od vyznačování boxů podélného parkování a změnit systém pronájmu parkovacích míst penzionů.
KOMENTÁŘ:
vměstnání vozidla mezi dříve zaparkované je spojeno s vyšší tvorbou spalin.
Pokles počtu parkovacích míst je v rozporu se záměrem strateg. plánu města.
POZN.:
zákresem boxů podélného parkování (Č.Krumlov - st.Plešivecké náměstí) se počet parkovacích míst snížil na polovinu. Parkovací místa vyhrazená pro penzion jsou v zimě převážně neobsazená .
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20021014171707
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20010723153007
2) Úroveň realizace: probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, oblast Za nádražím a sídliště Mír
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, MÚ, zastupitel, radní, odbor dopravy, odobr investic
6) Co je třeba udělat: Prostor (infrastruktury) sídliště Mír a průmyslové zóny Domoradice propojit s infrastrukturami oblastí Za Nádražím, Vyšný a Růžek.
Použít krytou horizontální lávku, nebo 2 jednosměrné tubusy, případně lanovku.
Pečlivěji však zkoumat ekonomickou návratnost stavebního díla, včetně nákladů na údržbu a opravy.
Např. běžný metr chodníku Trojice-Mír stál obec 17,5 tis. Kč, dílo pak celkem 6 milionů ! Zjevně potřebnější už v té době bylo horizontální propojení Míru a Nádraží. Téměř 10% délky nerealizované " lávky " má dnes podobu luxusního můstku na problematickém chodníku a více než problematického altánu u chodníku Trojice-Mír.
POZN.:
nový chodník od Trojice do sídl. Mír použili dne 23.7.01 (v "dopravní špičce") od 15,00 do 15,30 hod. pouze 3 lidé. " Horolezecká " stezka" do oblasti Za Nádražím byla rušnější . Autor podnětu potkal za 5 minut 3 dospělé v protisměru. Běžně prý po ní chodí i děti do školy. Jsou zde torza pracného úsilí o zlepšení schůdnosti svahu. (Terasy vyztužené kládami).
Klíčová slova: strategický, lanovka, tubus
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20010723153007
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20010618071007
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta, zastupitel, radní, zporacovatelé Strategického plánu
6) Co je třeba udělat: Využít doporučení (ke Strategickému plánu), které v čase shodném s číslem podnětu odesílám (cestou tiskového mluvčího) starostovi Č.Krumlova.
Text:
Vážený pane starosto, reaguji na leták "Český Krumlov - město s jasnou vizí" a na otázky uvedené v přiloženém dotazníku odpovídám:
- O existenci Strategického plánu jsem se dověděl v kurzu "Mládneme s internetem", od paní F.Kuncové.
- Účelné plánování obvykle sníží počet vadných rozhodnutí.
- Pravděpodobně mám dostatek znalostí a praxe k tomu, abych se na průběžném plánováni mohl podílet. Odrazují mne pouze deprimující zkušenosti z práce v Bytové komisi.
- Zadání i odpovědi k řešení očekávané problematiky si můžeme vyměňovat elektronickou poštou. Rád bych prospěl zejména systému pro získávání a využívání podnětů občanů.
Moje adresa: arbed@wo.cz.

Při čtení Strategického plánu jsem si poznamenal zejména:
1. Je snad až příliš kolektivním dílem.
2. Expert má uvádět seznam literatury, ze které "opisoval" a nemusí být z Prahy.
3. Až příliš často se zaměňují cíle s prostředky k jejich dosažení.
4. Před objednáním studie(např.architektonického plánu pro Rybářskou ulici) oznámit občanům, kolik jich leží v archivu a kolik peněz už stály.
5. K hrdé odpovědnosti za hodnotu dokumentů se vždy mají hlásit: zadavatel, zpracovatel i písař. (Jméno, kontakt, podpis.)
Pro úplnost připojuji text "rodinného" podnětu tvůrcům Strategického plánu. (Byl v květnu tr. zveřejněn ve Zpravodaji .)

V záplavě cílů a prostředků Strategického plánu téměř zaniká ten hlavní, že totiž: STRATEGICKÝM CÍLEM správy Českého Krumlova je aktivní společenství zdravých, slušných a bohatých patriotů města.
PROSTŘEDKEM k dosažení tohoto cíle je celoživotní VZDĚLÁVÁNÍ. Musí být prioritou všech účastníků strategického plánování. Vzdělaný umí být zdravý, slušný i bohatý a ví, že na efektivní správě společných věcí se musí aktivně podílet. Aby mohl, musí mít snadný přístup k informacím. Aby byly, musíme všichni podněty a informace průběžně poskytovat. Systém pro získávání, kategorizace, rozbory a využívání informací zásadním způsobem ovlivní dosažení Strategického cíle. Upřednostněte ho, prosím.

Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20010618071007
Přečtěte si kompletní text podnětu

1) Číslo podnětu: 20010301122707
2) Úroveň realizace: neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
4) GPS poloha: Nebyla autorem podnětu zadána.
5) Kdo by měl o podnětu vědět: starosta, zastupitel, Odbor územního rozvoje, Komise pro územní plán, strategický plán
6) Co je třeba udělat: -1.Ve strategickém plánu přiměřeně zdůraznit nejenom potřeby zvýšení využití, ale i nutnost útlumu intenzity využívání některých komunikací a ploch. Zácpy se v létě tvoří na lávce přes Vltavu u Plášťového mostu, přetížený bývá úsek ulice Latrán od Lazebnického mostu k odbočce na 1. nádvoří zámku).
Latráni lze odlehčit např. paralelní (naučnou) stezkou začínající (odnímatelným? sklopným?) sestupem z Lazebnického mostu na nábřežní " Náplavku " - kolem Vltavy, směrem k parkovišti pod poštou. Nabízí málo známé pohledy na zajímavé domky na pravém břehu řeky. Na protilehlé straně mostu již podobný sestup účelně slouží místnímu podnikateli.
záchytná parkoviště turistů a koridory pro dosud neznámé způsoby jejich ekologické dopravy k centru a zpět.
-3.Specifikovat objekty a urbanistické celky, vystavěné např. po r. 1945, které by v budoucnu mohly být " památkově " chráněny. Satelitním lidským sídlem, hodným ochrany, mohla být např. část (vojenského) sídliště Vyšný - než tam kdosi povolil postavit panelák a jiný " kdosi " prosadil azbestocementové nástavby dvou z jedenácti čtyřbytových domů. Počet osob na m2 travní či parkovací plochy se tím více než zdvojnásobil. Původní urbanistický záměr byl nadčasový. Proto je sídliště i dnes ještě "lidské".
-4. Rezervovat koridory pro horizontální propojení oblastí Za Nádražím s obchodní a průmyslovou zónou Domoradice. Údolí nad Jitonou lze např. přemostit dvojicí jednosměrných tubusů pro bezmotorovou dopravu. Ve směru nádraží ČD Č.Krumlov - Domoradice rezervovat alespoň jednosměrný silniční koridor, nejlépe vlevo od železničních kolejí, případně vyhradit trasu kasárna-Domoradice . Tato trasa nabízí možnost objížďky Krumlova pro ty, kteří v něm nemíní zastavovat.
-5.Určit trasy pro horizontální (dosud neznámé) způsoby přepravy pěších, z údolních částí, např. k Paraplíčku, od gymnázia a sportovních areálů k železničnímu svršku, k objektům v horní části sídliště Plešivec II, atd.. (Šikmé tunely?)
-6.Kdysi (bohužel) schválený regulační plán zóny AMBIT považovat za obtížně realizovatelný.(Viz moje připomínky při jeho veřejném projednávání). Nabízí však možnost paralelního propojení odbočky z kruhového objezdu „U Trojice" k parkovišti pod poštou, a to i pro těžší dopravu k pivovaru.
-7.Rezervovat plochu pro hangár vyhlídkové vzducholodě, případně pro menší letiště.
-8.Nevázat se příliš požadavky armády. Pravděpodobně i v Č.Krumlově výrazně "zeštíhlí"či skončí.
-9. Do plánů zahrnout oblasti sanace hluboce (nebezpečně !) zbrázděného povrchu a propadlin po povrchové a hlubinné těžbě grafitu. Zejména v lesích v oblasti Vyšný-Lazec. Bude akutní v okamžiku, kdy Č.K. převezme některé kompetence Okresního úřadu. (Tam můj podnět již deset roků leží.)
-10.Motorové dopravě zajišťovat možnost plynulého průjezdu. Vynucené zastávky a zpomalovaní jsou zdrojem smogu.
Zajistil autor: (Výňatek z dopisu mluvčímu MÚ Č. Krumlov panu Vladimíru Zuntovi, od A.Bednáře - odesláno 1.3.2002) ...reaguji na článek "Návrh zadání nového územního plánu…" Konstatuji, že má solidní úroveň a děkuji jeho tvůrcům. Přesto (pro zdůraznění účelnosti některých záměrů a k jejich doplnění) mám několik podnětů . Předejte je , prosím, kompetentním.
PS:územní plán se zpracovává již příliš dlouho ( v novém pojetí již 10 let?). Zásadní rozhodnutí je třeba učinit neprodleně.
Pozortento podnět má aktualizovaný stav.
Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu
Adresa podnětu: http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20010301122707
Přečtěte si kompletní text podnětu